Ο Άγγελος Τσιγκρής φέρνει στη Βουλή τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΕΑΠ

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της παροχής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους του τμήματος “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Σύμφωνα με την ερώτηση του Αχαιού βουλευτή: “Το προπτυχιακό πρόγραμμα “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό” της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), σύμφωνα με νόμο 2552/1997 (ΦΕΚ Α΄266/24.12.97), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εκπαίδευση γύρω από την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πολιτισμού, καθώς και η παρουσίαση της διαχρονικής συνεισφοράς του στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ο αριθμός των εισακτέων στο συγκεκριμένο τμήμα, κατά τα τελευταία ακαδημαϊκά έτη, κυμάνθηκε ως εξής: • 2016-2017: 800 φοιτητές. • 2017-2018: 770 φοιτητές. • 2018-2019: 301 φοιτητές. • 2019-2020: 88 φοιτητές. Σημαντικός παράγοντας της σταδιακής μείωσης του ενδιαφέροντος των εισακτέων, αποτελεί η έλλειψη επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος, που έγινε με απόφαση της απελθούσας Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ. Συγκεκριμένα, στις 4/7/2019 (Πρακτικό της 431ης συνεδρίασης), η απελθούσα Διοικούσα Επιτροπή εισηγήθηκε για τους αποφοίτους του τμήματος τα ακόλουθα: 1. Τη δημιουργία ενός νέου ξεχωριστού κλάδου με την ονομασία ΠΕ Ελληνικών Πολιτισμικών Σπουδών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να διδάξουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ) μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με τις σπουδές τους, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα, η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε 2η ανάθεση, κ.λπ. 2. Την πρόβλεψη απασχόλησης τους σε δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, των ΟΤΑ και άλλων Οργανισμών”. Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Τσιγκρής ρωτά την Υπουργό Παιδείας α) ποιες ενέργειες πρόκειται να αναληφθούν προκειμένου να λυθεί το ζήτημα της παροχής επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους του τμήματος του Ελληνικού Πολιτισμού του ΕΑΠ, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και β) ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα επίλυσης της συγκεκριμένης εκκρεμότητας;
Ο Άγγελος Τσιγκρής φέρνει στη Βουλή τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΕΑΠ


Πηγή