Ο Δήμος Ληξουρίου απέκτησε πιστοποιητικό για την καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών του

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Ο Δήμος Ληξουρίου έχοντας ως στόχο την καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών του καθώς και τη δυνατότητα διεκδίκησης και αξιοποίησης όλων των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που κατά καιρούς προκύπτουν έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την πιστοποίηση των Υπηρεσιών του με σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Ο έλεγχος της διαχειριστικής επάρκειας των Υπηρεσιών ολοκληρώθηκε με θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο μας και πλέον ο Δήμος Ληξουρίου διαθέτει πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής στο Σχεδιασμό , Διοίκηση , Διαχείριση και Υλοποίηση Κοινοτικών , Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τόσο τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Δήμου μας (Διοικητικών , Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών) όσο και όλους τους εργαζόμενους για τη συνεργασία και αφοσίωσή τους στον κοινό στόχο της δημιουργίας ενός Δήμου που θα μπορεί να διαχειριστεί τις τύχες του και να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν.

Ο Δήμαρχος

Γιώργος Κατσιβέλης

Από το γραφείο Τύπου του Δημάρχου Ληξουρίου

QMS LOGO 9001

Καταγραφή 7Καταγραφή 7


Πηγή