Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση “Πρόταση”

Στις 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ» που διοργάνωσαν η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» με το διεθνές δίκτυο INEPS ( International Network of Productive Learning schools and projects) και την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το σεμινάριο απευθύνθηκε σε 24 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Ελλάδας και υλοποιήθηκε στους χώρους της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ». Την έναρξη του σεμιναρίου χαιρέτησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.ΚΕ.Σ Δυτικής Ελλάδας κος Σπυρίδων Παπαδάκης, ο πρόεδρος του INEPS κος Holger Mirow και η Αντιπρόεδρος του INEPS και Υπεύθυνη του ΚΔΑ της Κίνησης ΠΡΟΤΑΣΗ, κα Αγγελική Πασσά.

Τα προγράμματα Παραγωγικής Μάθησης που εφαρμόζονται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη και την Αμερική , εισαγάγουν ένα μοντέλο εναλλακτικής μάθησης που στοχεύει στην ουσιαστική συμμετοχή του μαθητή σε αυτή, συνδέοντας την θεωρία με την πράξη σε συνθήκες καθημερινής ζωής και στην πραγματοποίηση των στόχων και οραμάτων του. Η «ΠΡΟΤΑΣΗ» συνεργάζεται με το δίκτυο του INEPS από το 1996 καθώς η Παραγωγική Μάθηση έχει άμεση σχέση με την πρόληψη της σχολικής διαρροής.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν στους Έλληνες Συντονιστές ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) οι μεθοδολογίες, τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ΠΜ στην Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία και Ισπανία. Πέρα από την ενημέρωση επιδιώκεται και η ανάπτυξη συνεργασιών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ με τα ευρωπαϊκά σχολεία και προγράμματα που εφαρμόζουν την Παραγωγική Μάθηση ώστε το μοντέλο αυτό να προταθεί και στην Ελληνική Εκπαίδευση.

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας που διαμορφώθηκαν κατά το τριήμερο σεμινάριο ,οι συμμετέχοντες:

α) Δήλωσαν την ιδιαίτερα θετική τους διάθεση να προχωρήσουν στην εφαρμογή των προτάσεών τους για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος Παραγωγικής Μάθησης με την στήριξη της Περιφέρειας, την συνεργασία με τον INEPS και την Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ.

β) Εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση τους για την εκπαιδευτική διαδικασία τους σεμιναρίου, την επάρκεια των εκπαιδευτών από την Γερμανία, την Φινλανδία , την Ισπανία, την Λιθουανία καθώς και από την Κίνηση ΠΡΟΤΑΣΗ.

γ) Εμπλούτισαν τις γνώσεις τους για τα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχόντων χωρών και ιδιαίτερα για την εφαρμογή της παραγωγικής μάθησης σε αυτά.

Τέλος έκαναν τις αναγκαίες συγκρίσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων , στις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικοπολιτικές συνθήκες κάθε χώρας και τις νέες ανάγκες που καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα να ανταποκριθεί.

Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση "Πρόταση" Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση "Πρόταση" Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση "Πρόταση" Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση "Πρόταση" Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση "Πρόταση" Πάτρα: Ολοκληρώθηκε τριήμερο σεμινάριο για την παραγωγική μάθηση από την Κίνηση "Πρόταση"


Πηγή