Σημαντικό! Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία δημιουργεί ο Δήμος Αργοστολίου (video)

Ένα πολύ σημαντικό θέμα, ήρθε και πέρασε κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αργοστολίου, αναφορικά με την δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία στον Δήμο Αργοστολίου.

Την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιλιμιδός: «Η δημιουργία ΚΕΠ Υγείας είναι μία Δομή που θα αποτελεί τον κεντρικό συντονισμό του Δήμου για δράσεις Υγείας. Πως δηλαδή θα μπορεί να κατευθύνει να ευαισθητοποιήσει και να οδηγήσει τον πολίτη σε δομές υγείας, ώστε εκείνος να προλάβει σημαντικά νοσήματα ή θέματα για την υγεία του. Ο ρόλος του ΚΕΠ Υγείας δηλαδή θα είναι για να διασυνδέσει τις υπηρεσίες υγείας με αυτες του Δήμου. Ο πολίτης δηλαδή θα μπορεί να επικοινωνεί και να ενημερώνεται» .

Πολιτικά υπεύθυνος για την λειτουργία του θα είναι ο κ. Τσιλιμιδός

Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία …

Γιώργος Χαλαβαζής

Παρακάτω η εισήγηση


Πηγή