Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης με 10 θέματα ημερήσιας διάταξης

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Τακτική Συνεδρίαση (6η) του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σάμη και στην αίθουσα του Πρώην Γυμναστήριο Taekwondo (όπισθεν Συμβολαιογραφείου) την 15η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1) Ψήφισμα για τις απολύσεις αιρετών – συνδικαλιστών της Α΄ και Β ΄Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις εργασίες τους.

Εισηγητής: Δ. Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ Νικόλαος Αθανασάτος

2)Προτεινόμενο ψήφισμα από τη Λαϊκή Συσπείρωση για την νέα συμφωνία με τις Η.Π.Α.

Εισηγητής: Δ. Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ Νικόλαος Αθανασάτος

3)Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σάμης για την περίοδο από 01/09/2019 έως 31/12/2019.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

4) Διαχειριστική επάρκεια ISO 9001/2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Ρασσιάς

5) Ορισμός μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Συνεργασίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης LEADER/CLLD 2014-2020.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

6) Ορισμός εκπροσώπου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7) Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σάμης με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8) Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9) Μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Οικονομική Επιτροπή.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

10) Συγκρότηση Τουριστικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

Η Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΜΙΤΣΗ


Πηγή