Consul Εκπαιδευτικό Κέντρο: Νέες Τεχνολογίες Ρομποτικής και Τεχνητής Νοημοσύνης

*Του Τρυφωνόπουλου Αθηνόδωρου

Θα μπορούσαμε να φανταστούμε το μέλλον μας; Θα μπορούσαμε να δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος μέσα από τα σημερινά δεδομένα; Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο καθώς αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της ζωής. Η τεχνολογία, η ηθική, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η οικονομία, η γήρανση του πληθυσμού είναι μερικοί από αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένα από τα σημερινά παραδοσιακά επαγγέλματα μπορεί να μην υπάρχουν στο άμεσο μέλλον ή μπορεί να υπάρχουν με πολύ διαφορετικό τρόπο. Μιλάμε για επαγγέλματα όπως δικηγόροι, και γιατροί που σήμερα αποτελούν τις πρώτες επιλογές των μαθητών για σπουδές. Ποια θα είναι η απασχόληση των δικηγόρων άραγε όταν οι τεχνολογίες ΤεχνητήςΝοημοσύνης θα έχουν την δυνατότητα να ερμηνεύουν δικόγραφα, να γνωματεύουν επί δικαστικών αποφάσεων, να ερμηνεύουν νόμους; Πως θα αλλάξει το επάγγελμα του Ιατρού όταν θα έχει στα χέρια του εργαλεία Ρομποτικής χειρουργικής, επεμβατικάνανορομπότ και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης βιολογικών μελών;

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και Ρομποτικής θα παίξουν τεράστιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούμε στο μέλλον τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας ζωή.

Είμαστε όμως προετοιμασμένοι κατάλληλα για να ανταποκριθούμε σε τέτοιες αλλαγές;

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας του μέλλοντος σε οποιοδήποτε τομέα και εάν απασχοληθεί;

Οι σύγχρονες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης αναδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες του μέλλοντος θα πρέπει να είναι ευπροσάρμοστοι στις αλλαγές, να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά σε ομάδες, να συνεργάζονται αναγνωρίζοντας το ρόλο τους, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά τις τεχνολογίες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις, να μπορούν να κρίνουν και να λάβουν σωστές αποφάσεις και να συνδιαμορφώσουν τις νέες εξελίξεις.

Και το ερώτημα το οποίο τίθεται αβίαστα είναι το εξής. Μπορεί το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης να υποστηρίξει κάτι τέτοιο;

Η απάντηση έρχεται μέσα από την μεθοδολογία του SΤΕΜ. Τα αρχικά του ακρωνύμιου SΤΕΜ είναι Science, Technology, EngineeringandMathematics Που στα Ελληνικά σημαίνει Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά. Είναι η μεθοδολογία που στοχεύει να κάνει τη μάθηση να αποκτήσει τέτοιο νόημα για τους μαθητές ώστε να παραμένουν στο σχολείο, να επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, και με επιτυχία να αποφοιτούν από το λύκειο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή προς ένα επάγγελμα της επιλογής τους. Θα πρέπει οι μελλοντικοί πολίτες να μάθουν να διαβάζουν, να υπολογίζουν, να εξετάζουν αλλά και να καινοτομούν, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να συνεργάζονται, να έχουν κριτική σκέψη.

Όλα τα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα θα απαιτήσουν κάποιο υπόβαθρο σε γνώσεις τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών.

Πως Θα γίνει αυτό;

Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει:

 • Να καταλάβουν οι μαθητές ότι η δική τους ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα του πλανήτη και να εκπαιδευτούν σε θέματα όπως προστασία του πλανήτη, προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και άλλα θέματα.
 • Μέσα από την ενασχόληση με αυτά τα θέματα αρχίζουν να βλέπουν τις επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής μας και να μπορούν να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν Περιβαλλοντικές, Κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις.
 • Να δημιουργηθεί ένα Ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά
 • Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο παίζει η ομάδα όπου οι μαθητές πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε αυτή και γι’ αυτό οι δραστηριότητες ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία.
 • Μετασχηματιστεί το μοντέλο της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας σε διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση όπου απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των μαθητώνστην ανακάλυψη της λύσης.

Τιείναι STEM (Science Technology Engineering & Mathematics)

Αποτελεί Ακρωνύμιο τουScience, Technology, Engineeringand Mathematics που στα Ελληνικά μεταφράζεται ως Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Επιστήμη των Μηχανικών και τα Μαθηματικά.

Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 2001 από την βιολόγο Judith A. Ramaley Διευθύντρια του Ιδρύματος Φυσικών Επιστημών των ΗΠΑ υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών

Δεν αφορά μόνο τις επιστήμες που αναφέρονται στο ακρωνύμιο αλλά θεωρεί τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν από μια μόνο επιστήμη

Σχεδιάζει στην διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, όπου είναι βασικές επιστήμες για την κατανόηση του περιβάλλοντος, να εισαχθούν οι Τεχνολογίες και η επιστήμη της Μηχανικής που αποτελούν τα μέσα αλληλεπίδρασης με το σύμπαν.

Βοηθά την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενθαρρύνοντας τα παιδιά:

 • να απαντούν σε ερωτήματα
 • να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, την μηχανική και την τεχνολογία
 • να αναστοχάζονται στην διαδικασία επίλυσης πραγματικών προβλημάτων
 • χρησιμοποιούν την κριτική τους σκέψη
 • να δουλεύουν σε ομάδες (συνεργασία)

Μέσα από αυτή την διαδικασία εκπαίδευσης οι μαθητές θα είναι:

 • Ικανοί λύτες προβλημάτων-Problem–solvers
 • ΚαινοτόμοιInnovators
 • Αυτοδύναμοι-Self–reliant
 • Λογικοί στοχαστές-Logicalthinkers
 • Τεχνολογικά εγγράμματοι – Technologicallyliterate

Τι είναι η εκπαιδευτική Ρομποτική και ποιους αφορά.

 • Η εκπαιδευτική ρομποτική υλοποιεί την φιλοσοφία του STEM στην πράξη.
 • Αφορά όλους τους μαθητές από την ηλικία των 5 ετών και πάνω.
 • Τα παιδιά σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικές κατασκευές παίζοντας και μαθαίνουν αλλά και αναπτύσσουν δεξιότητες
 • Οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στις κατασκευές και η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται για την διδασκαλία διαφόρων εννοιών κυρίως από τις Φυσικές Επιστήμες αλλά και από άλλα γνωστικά αντικείμενα
  • Φυσική
  • Μαθηματικά
  • Μηχανική
  • Τεχνολογία
  • Ιστορία (Κατασκευή καταπέλτη του Αρχιμήδη) κτλ

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορείτε να πάρετε στον Πύργο (Μπελούση 7 & Αγησιλάου, 26210 37361) και στην Αμαλιάδα (Γ. Παπανδρέου 53, 26220 22272) καθώς και στο email: [email protected] Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 6.00 μ.μ.


Πηγή