Δήμος Αργοστολίου: Προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 04 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αργοστολίου έτους 2019 (από 01/09/2019 -31/12/2019)

Εισηγητής : Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος – Εκτελεστική Επιτροπή

Διεύθυνση Προγραμματισμού –Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 04 η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 157 Ν 4600/19 προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2019 (από 01/09/2019 -31/12/2019)

Εισηγητής : Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ


Πηγή