Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Το σχέδιο δράσης για τη ΔΕΥΑ

Την άσχημη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη ΔΕΥΑ επιχειρεί να ανατρέψει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας. Στο σχεδιασμό δράσεων για το το σκοπό, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σπύρο Μυλωνά θα πρέπει να προγραμματιστούν τα παρακάτω:

Α. Η ΔΕΥΑΔ ΣΗΜΕΡΑ

 • Γενικά

Η ΔΕΥΑΔ βρίσκεται σήμερα σε κωματώδη κατάσταση αφού ολέθριες πολιτικές, ρουσφετολογικές πρακτικές και ελαφρότητα στην όλη της διαχείριση την οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση και ανυποληψία. Συνεχείς ελλείψεις νερού, πλημμελής έλεγχος της ποιότητας του νερού, προβληματική λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της Κ. Αχαΐας, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης με σοβαρότατα προβλήματα, ρυθμός εκκενώσεων βόθρων που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών.

Η κουλτούρα που έχει διαμορφωθεί, κυρίως λόγω της πελατειακής λειτουργίας, στους δημότες είναι η μη πληρωμή των λογαριασμών και η συνακόλουθη πλήρης οικονομική κατάρρευση της ΔΕΥΑΔ. Μέγιστη συνεισφορά σε αυτό έχει η μη έκδοση τακτικών αξιόπιστων λογαριασμών ύδρευσης από την ΔΕΥΑΔ.

Πέραν αυτών μερίδα δημοτών όχι απλά δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς ύδρευσης αλλά προβαίνει σε κλοπή ουσιαστικά του νερού, με αυθαίρετες συνδέσεις στο δίκτυο ύδρευσης, παροχών που χρησιμοποιούνται για άρδευση αμπελιών, ελαιώνων, κήπων κατά προκλητικό τρόπο την ώρα που παρατηρείται έλλειψη νερού. Επίσης κατά ανάλογο τρόπο έχουν καταστραφεί, αφαιρούνται, παραβιάζονται και αποκρύπτονται υδρόμετρα με στόχο την αποφυγή καταμέτρησης και την μη εξόφληση των αντίστοιχων λογαριασμών.

Αν σε όλα αυτά προστεθεί το μοναδικό φαινόμενο, η εταιρεία να μην έχει μόνιμο προσωπικό και να λειτουργεί με προσωπικό ανάγκης μέσω προγραμματικής συμφωνίας με τον δήμο και με εξωτερικούς συνεργάτες, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης απαιτούνται αποφάσεις και άμεσα μέτρα. Μέτρα πολιτικά, επικοινωνιακά, οργανωτικά, αλλά και άμεση οικονομική στήριξη από τους δημότες και την Κυβέρνηση για να μπορέσει μέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο, που πρέπει άμεσα να εκπονηθεί, να λειτουργήσει προσφέροντας νερό και υπηρεσίες στους δημότες αλλά και να εξυγιανθεί οικονομικά.

Αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας της να λειτουργήσει δηλαδή ως ΔΕΥΑΔ ή να επιστρέψει στο δήμο, την στιγμή αυτή κάθε συζήτηση για το θέμα αυτό είναι άκαιρη δεδομένου ότι αν ενσωματωθεί σήμερα στο δήμο λόγω των μεγάλων της οφειλών θα τον παρασύρει στην οικονομική καταστροφή με ολέθριες συνέπειες για το δημότη και τον τόπο. Η συζήτηση και η διερεύνηση για το ποιό είναι το ωφελιμότερο μοντέλο λειτουργίας της θα γίνει μετά μερικούς μήνες και αφού έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

 • Οικονομική κατάσταση ΔΕΥΑΔ

Η οικονομική κατάσταση στην ΔΕΥΑΔ είναι δραματική. Παρουσιάζει την εικόνα της πλήρους κατάρρευσης αφού όλα της τα στοιχεία δυστυχώς παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

Από το οικονομικό ισοζύγιο της 31-8-2019 προκύπτουν τα παρακάτω:

 • Οφειλές προς τρίτους 2.322.220 € τα οποία κατανέμονται σε:
 • ΔΕΗ 1.000.000 €
 • Προμηθευτές-Εργολάβοι 1.334.892 €
 • Οφειλές πελατών 2.700.000 €
 • Ταμιακά διαθέσιμα -186.300 €
 • Κατασχέσεις 916.610,98€
 • Άγνωστο είναι το ύψος των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Ύδρευση

3.1 Γενικά

Η ύδρευση επιτυγχάνεται μέσω ιδιόκτητων αλλά και μισθωμένων γεωτρήσεων και το καλοκαίρι με τις αυξημένες ανάγκες σε νερό μέσω εποχιακής μίσθωσης πρόσθετων γεωτρήσεων. Ο αριθμός των ιδιοκτητών γεωτρήσεων ανέρχεται σε 70 ενώ υπάρχουν και δύο μόνιμες ενοικιαζόμενες, αυτή της ύδρευσης του Φλόκα και του διαδημοτικού της Κ. Αχαΐας.

Από πλευράς δικτύου το δίκτυο της ΔΕΥΑΔ αποτελείται κατά βάση από τα δίκτυα των κοινοτήτων που σταδιακά συνενώθηκαν μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί παράγοντα συστηματικού σφάλματος και παράγοντα μόνιμου κινδύνου βλαβών. Η ακριβής όδευση, θέση, βάθος των δικτύων είναι στοιχεία μη καταγεγραμμένα.

3.2 Εισπραξιμότητα

Είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα της ΔΕΥΑΔ. Με την έκφραση αυτή ορίζουμε το ποσοστό εξόφλησης των λογαριασμών από τους δημότες. Σήμερα κυμαίνεται στο 15 % περίπου, δηλαδή το 15% των δημοτών εξοφλεί τους λογαριασμούς.

3.3. Βλάβες

Η λειτουργία κάθε τεχνολογικού εξοπλισμού είναι συνυφασμένη με βλάβες. Οι βλάβες στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΔ είναι καθημερινό φαινόμενο. Για λόγους κυρίως έλλειψης μόνιμου προσωπικού, απουσιάζει η συστηματική και οργανωμένη αντιμετώπιση τους, με συνέπεια να υπάρχουν μακροχρόνιες βλάβες που συνοδεύονται με σχεδόν μόνιμες διαρροές νερού, που συμβάλλουν σημαντικά στην λειψυδρία. Σήμερα στο δίκτυο υπάρχουν περίπου 80 βλάβες!!!

Συνέπεια αυτών είναι να υπάρχει ένας συνεχής αγώνας για την επισκευή των με σχεδόν ανεξέλεγκτο τρόπο όσον αφορά την ποιότητα των επισκευών, τον χρόνο, το κόστος και την επαναφορά των οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων στην πρότερη κατάσταση.

Οι βλάβες σήμερα αντιμετωπίζονται από δύο συνεργεία υδραυλικών του δήμου και από ένα συνεργείο εργολάβων. Το συνεργείο αυτό εργάζεται χωρίς την αναγκαία συστηματική επίβλεψη, γεγονός που θα πρέπει άμεσα από την ΔΕΥΑΔ να βελτιωθεί.

Η καταγραφή των βλαβών, η επικοινωνία των δημοτών και η συστηματική τους παρακολούθηση είναι ένα ακόμη πρόβλημα. Απουσιάζει ο συγκεκριμένος τρόπος αναγγελίας-εισαγωγής των βλαβών στην ΔΕΥΑΔ και η αξιόπιστη καταγραφή τους σε μηχανογραφικό σύστημα για την αντιμετώπιση τους. Η μηχανογραφική εφαρμογή που υπάρχει δεν χρησιμοποιείται συστηματικά κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η μη συστηματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των βλαβών στο δίκτυο έχει σημαντικές και αρνητικές επιδράσεις στην επάρκεια του νερού, στην εικόνα της ΔΕΥΑΔ και στις δαπάνες λειτουργίας της αφού:

 • Σπαταλούνται σημαντικές ποσότητες νερού συμβάλλοντας στην έλλειψη του.
 • Λειτουργούν συνεχώς οι αντλίες με αποτέλεσμα συχνές βλάβες και αυξημένες καταναλώσεις ρεύματος.
 • Δημιουργείται δυσμενής εικόνα για την εταιρεία η οποία ενώ δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σε νερό με τις απώλειες από βλάβες επιτείνεται το πρόβλημα της λειψυδρίας και απώλειας πόρων.

3.4 Προσωπικό

Η ανυπαρξία μόνιμου προσωπικού είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της ΔΕΥΑΔ. Το ελάχιστο προσωπικό που διαχειρίζεται τις τύχες της παρά τον τεράστιο αγώνα που καταβάλει δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να αντιμετωπίσει τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό.

3.5. Καταμέτρηση κατανάλωσης νερού

Η καταμέτρηση νερού γίνεται σήμερα με αναξιόπιστο και αναποτελεσματικό τρόπο από καταμετρητές που έχουν επιλεγεί με αδιαφανή κριτήρια μη εξυπηρετώντας επαρκώς το έργο της καταμέτρησης.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής να λείπουν οι τακτικές και αξιόπιστες καταμετρήσεις και να δημιουργούνται πλείστα προβλήματα που βλάπτουν σαφώς την εισπραξιμότητα και την υπόσταση της ΔΕΥΑΔ.

3.6. Λογαριασμοί ύδρευσης

Οι λογαριασμοί ύδρευσης αποτελούν ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ΔΕΥΑΔ αφού δεν εκδίδονται τακτικά και πολλές φορές υπάρχουν παραδείγματα αναξιοπιστίας τους. Βασικές αδυναμίες τους είναι η μη τακτική έκδοση τους, η αναξιοπιστία τους, η μη παρακολούθηση τους όσον αφορά την εξόφληση τους και η παγιωμένη αντίληψη ανύπαρκτης αντίδρασης από πλευράς ΔΕΥΑΔ στις περιπτώσεις μη εξόφλησης τους.

3.7. Εξυπηρέτηση δημοτών

Η εξυπηρέτηση των δημοτών-καταναλωτών, η έλλειψη μετρήσιμων στόχων στην εξυπηρέτηση, π.χ. ο χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η χορήγηση μιας νέας παροχής, ο χρόνος επισκευής μιας βλάβης, ο χρόνος που θα απαντηθεί γραπτά ένα αίτημα του δημότη, η μείωση του κόστους των λειτουργικών δαπανών κ.α. είναι παράγοντες που κυρίως λόγω της ανυπαρξίας προσωπικού και της έλλειψης κουλτούρας, γίνεται ευκαιριακά ή δεν γίνεται. Η εξυπηρέτηση των πελατών βασίζεται σε φιλότιμες προσπάθειες μεμονωμένων υπαλλήλων και όχι ως συνέπεια της εταιρικής κουλτούρας. Το γεγονός της κραυγαλέας έλλειψης κουλτούρας εξυπηρέτησης των δημοτών, του καθορισμού μετρήσιμων και συνεχώς βελτιούμενων στόχων κ.α., είναι από τα μεγάλα ελλείμματα της λειτουργίας της ΔΕΥΑΔ ως εταιρίας.

3.8 Διοίκηση της ΔΕΥΑΔ

Η ΔΕΥΑΔ είναι εταιρία με 17.000 περίπου πελάτες, με σημαντικό δίκτυο και ηλεκτρομηχανολογικο εξοπλισμό, με σημαντικά οικονομικά στοιχεία και διαχειρίζεται κοινωνικά αγαθά ιδιαίτερα σημαντικά για την υγεία, το επίπεδο διαβίωσης, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Λόγω των μεγεθών αυτών η διοίκηση της εταιρείας απαιτείται να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις και δυνατότητες που παρέχονται μόνο από ανθρώπους με σπουδές και ειδίκευση σε ανάλογα αντικείμενα. Ο κανονισμός προβλέπει τις δυνατότητες διαχείρισης της εταιρείας σε πολιτικό επίπεδο από τον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και για την λειτουργία της προβλέπει την ύπαρξη Γενικού Διευθυντή με τα ανάλογα προσόντα, όπως συμβαίνει σε ανάλογες εταιρίες.

4. Αποχέτευση

Στην αποχέτευση παρατηρούνται ανάλογα προβλήματα με αυτά που προαναφέρθηκαν στην ύδρευση και απαιτούνται παράλληλα μέτρα αντιμετώπισής τους. Ενδεικτικά αναφέρονται σημαντικά προβλήματα που παρατηρούνται στην αποχέτευση:

 • Αποχέτευση εργατικών κατοικιών Κ Αχαΐας
 • Αντλιοστάσια αποχέτευσης στα Λουσικά
 • Αποχετευτικό δίκτυο, δυσοσμία, στην Κ.Αχαΐα, πρόβλημα στην ανάπλαση
 • Ύπαρξη παντοροικών αγωγών στο βιολογικό
 • Εκκενώσεις βόθρων
 • Αποχέτευση Φώσταινας και Ελαιοχωρίου

Β. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 • Γενικά

Για να επανέλθει η ΔΕΥΑΔ σε μια στοιχειώδη λειτουργία η οποία θα της επιτρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των δημοτών και να έχει μια υγιή οικονομική λειτουργία, απαιτείται πολιτική βούληση, σειρά μέτρων και η συμμετοχή των δημοτών στην κατεύθυνση κυρίως της τακτοποίησης των υποχρεώσεων τους απέναντι στην εταιρεία.

Το τρίπτυχο, πολιτική βούληση, αναγκαία μέτρα, δημότες, θα πρέπει να συζητηθεί σε όλους τους τόνους και παντού, στο δημοτικό συμβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΔ, στα ΜΜΕ, στην κοινωνία και στα αντίστοιχα κυβερνητικά κλιμάκια για την ανάγκη εφαρμογής όλων των αναγκαίων μέτρων με πιστότητα προς όλες τις κατευθύνσεις για να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα που καταλήγουν τελικά στην κακή παροχή υπηρεσιών προς τον δημότη από μια καταχρεωμένη ΔΕΥΑΔ..

Στην ανά χείρας εισήγηση γίνεται μια γρήγορη αναφορά των μέτρων που η δημοτική αρχή θα πάρει για άμεση παραγωγή αποτελεσμάτων ενώ παράλληλα θα πρέπει να εκπονηθεί ένα λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο, ανάτασης και επιβίωσης της ΔΕΥΑΔ σε επίπεδο 5ετιας στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια όλα εκείνα τα μέτρα που θα επιτρέψουν στη εταιρία να ανακάμψει και να λειτουργήσει ικανοποιητικά.

 • Επικοινωνιακή πολιτική

Είναι σαφές ότι στη ΔΕΥΑΔ αλλά και στην κοινωνία δυστυχώς για χρόνια έχει παγιωθεί ένα καθεστώς κακοδιαχείρισης, πελατειακών σχέσεων και εδραιώθηκε η αντίληψη της κατασπατάλησης του νερού, των αυθαιρέτων παρεμβάσεων στο δίκτυο και της μη εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης. Δυστυχώς η κατάσταση και οι νοοτροπίες αυτές σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και την απραξία της ΔΕΥΑΔ εδραίωσαν ένα κλίμα «δεν πληρώνω».

Για την αλλαγή της κατάστασης αυτής απαιτείται εκτός των άλλων μια καλά οργανωμένη επαγγελματική επικοινωνιακή πολιτική η οποία θα περιλαμβάνει μηνύματα, παροτρύνσεις, αναγκαιότητες κλπ για την ανάγκη ορθολογικής χρήσης του νερού και πληρωμής των λογαριασμών ύδρευσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ημερίδες αλλά και απευθείας διάλογος με την κοινωνία να συμμετάσχει στη διάσωση της ΔΕΥΑΔ. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη συνεργασία με σχολεία, κοινωνικούς φορείς και δημότες στα θέματα ορθολογικής χρήσης του νερού και την οργάνωση σχετικής καμπάνιας.

 • Εισπραξιμότητα

Για να αυξηθεί η εισπραξιμότητα απαιτούνται άμεσα μέτρα που θα εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα προς όλους χωρίς διακρίσεις και πελατειακές συμπεριφορές! Μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

 • Συνεχής εφαρμογή συγκεκριμένης επικοινωνιακής πολιτικής.
 • Επικοινωνία (τηλεφωνική, επιστολές) με τους πελάτες με τις υψηλότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές για άμεση εξόφληση ή διακανονισμό της οφειλής τους. Συνέχιση της διαδικασίας προς τους πελάτες με χαμηλότερα ληξιπρόθεσμα. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πελατών αυτών μέσω προγράμματος Η/Υ και εφαρμογή μέτρων διακοπής στις περιπτώσεις:
 • Μη εξόφλησης
 • Μη διακανονισμού
 • Μη τήρησης διακανονισμού
 • Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης με τις υπάρχουσες καταμετρήσεις και αποστολή τους στους πελάτες για εξόφληση.
 • Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πελατών αυτών μέσω προγράμματος Η/Υ και εφαρμογή μέτρων διακοπής στις περιπτώσεις:
 • Μη εξόφλησης
 • Μη διακανονισμού
 • Μη τήρησης διακανονισμού
 • Διακοπή της παροχής ύδρευσης σε πελάτες που δεν ανταποκρίνονται, ξεκινώντας από τα υψηλότερα ποσά και με σεβασμό στις περιπτώσεις οικογενειών με αντικειμενικά προβλήματα, υγείας, ανεργίας, χαμηλών εισοδημάτων κλπ.

Αντιμετώπιση βλαβών

Η έγκαιρη και συστηματική αντιμετώπιση των βλαβών, όπως προαναφέρθηκε είναι καθοριστικής σημασίας για την επάρκεια του νερού, τη μείωση δαπανών και την εικόνα της ΔΕΥΑΔ. Απαιτούνται μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση και βελτίωση της κατάστασης:

 1. Ύπαρξη ξεχωριστής τηλεφωνικής γραμμής (εύκολος αριθμός, πχ 20000), επικοινωνία του στους δημότες, που θα χρησιμοποιείται μόνο για την ανακοίνωση βλαβών στην ΔΕΥΑΔ.
 2. Υποδοχή των αιτημάτων βλαβών από συγκεκριμένο υπάλληλο ο οποίος θα καταχωρεί τις βλάβες σε συγκεκριμένο Η/Υ οποίος θα είναι σε δίκτυο με τα συνεργεία επισκευής βλαβών τα οποία θα λαμβάνουν τις βλάβες και τις προτεραιότητες επέμβασης.
 3. Χρησιμοποίηση του senscity.
 4. Ορισμός χρονικής διαρκείας επισκευής των βλαβών. Στόχος να μην παραμένει πελάτης χωρίς νερό περισσότερο από 24 ώρες.
 5. Υπογραφή σύμβασης με εργολάβους επισκευής βλαβών και διάθεση τουλάχιστον πέντε καθετοποιημένων συνεργείων και ένα της ΔΕΥΑΔ για την Ωλενία που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την επισκευή των βλαβών.
 6. Σχέδιο σύμβασης που θα περιλαμβάνει τα πάντα για την επισκευή των βλαβών αλλά και την επαναφορά πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων στην πρότερη κατάσταση, (μπορούμε να προμηθευτούμε από γειτονικούς δήμους).
 • Κλοπές, αντικανονικές χρήσεις νερού, παράνομες συνδέσεις στο δίκτυο

Τα φαινόμενα αυτά συμβάλουν καθοριστικά στη λειψυδρία ενώ προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες στην εταιρία και επιτείνουν την εικόνα της δυνατότητας επέμβασης στα δίκτυα χωρίς συνέπειες. Το φαινόμενο έχει πάρει σημαντική έκταση και χρήζει άμεσης λήψης των ακόλουθων μέτρων:

 1. Επικοινωνιακή καμπάνια για τη σημασία αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών, της αυστηρής αντιμετώπισής τους από τη ΔΕΥΑΔ και ενημέρωση για τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
 2. Άμεση έναρξη ελέγχων στα δίκτυα των κοινοτήτων και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβατών.
 3. Απομάκρυνση όλων των παράνομων παροχών και επιβολή απαρέγκλιτα των προβλεπόμενων προστίμων.
 • Καταμέτρηση, υδρόμετρα

Για την αξιόπιστη καταμέτρηση των υδρομέτρων θα πρέπει να γίνει ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεται μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΔ το θέμα. Θα πρέπει οι εργασίες καταμέτρησης, αλλά και μια σειρά άλλων εργασιών επί των υδρομέτρων, να εκτελεστούν με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο και οι μετρήσεις αυτές να αποτελέσουν μια αφετηρία αξιόπιστων ενδείξεων για κάθε χρήση στο μέλλον.

Θα πρέπει άμεσα να γίνει διακήρυξη διαγωνισμού, σε συνεργασία με όμορη ΔΕΥΑ για την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα σύμβασης καταμέτρησης, για την ανάδειξη έμπειρου αναδόχου με διάρκεια εργασιών τουλάχιστον ενός έτους και με αντικείμενο τις παρακάτω εργασίες:

 1. Καταγραφή της ένδειξης.
 2. Καταγραφή της κατάστασης του μετρητή, χωμένος, στάσιμος, κατεστραμμένος κλπ.
 3. Ασφάλιση του μετρητή έναντι παραβίασης για μη σωστή καταγραφή, αφαίρεσης, ανάποδης τοποθέτησης ή άλλης ενέργειας που θα εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του και τη μη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης.
 4. Λήψη και καταχώρηση της θέσης του στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ με γεωγραφικές συντεταγμένες, gps, για να μπορεί πάντα με ασφάλεια να γίνεται η καταγραφή της κατανάλωσης, ανεξαρτήτως καταμετρητή, αφού θα μπορεί να οδηγείται στο μετρητή ηλεκτρονικά. Για λόγους αποφυγής λαθών και μείωσης αναγκών σε προσωπικό είναι σκόπιμο οι συντεταγμένες να οδηγούνται αυτόματα με την λήψη τους στο αρχείο.
 5. Λήψη φωτογραφίας του μετρητή που θα διακρίνεται σαφώς η ένδειξη αλλά και η γενικότερη κατάστασή του.
 6. Αντικατάσταση των κατεστραμμένων υδρομέτρων, ασφάλισή τους, χρέωση των αντίστοιχων δαπανών στους πελάτες.

Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών αυτών απαιτείται προετοιμασία και οργάνωση με χρήση Η/Υ και να δανειστούμε εμπειρίες κυρίως από ανάλογες υπηρεσίες, ΔΕΥΑΔ.

 • Νέες παροχές

Οι νέες παροχές μπορούν να εξελιχθούν σε έναν τομέα καλής παροχής υπηρεσιών και προσοδοφόρου τομέα για την ΔΕΥΑΔ εφόσον οργανωθούν στοιχειωδώς να προσφέρουν υπηρεσίες στον πελάτη σε συγκεκριμένο χρόνο, π.χ. να ολοκληρώνεται η κατασκευή της νέας παροχής σε 15 ημέρες και να εισπράττεται προκαταβολικά το αντίστοιχο τίμημα.

8. Δίκτυο

 • Αγωγοί, σωληνώσεις
 • Αντλητικά
 • Υδατοδεξαμενές
 • Αυτοματισμοί
 • Εγκαταστάσεις χλωρίωσης
 • Αποθήκες

Σε όλα τα στοιχεία αυτά παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα:

  • Οι αγωγοί είναι τμήματα τοπικών δικτύων που σιγά σιγά έγιναν τμήματα ενός μεγάλου δικτύου χωρίς υπολογισμό πιέσεων, παροχών και συστημάτων λειτουργίας και προστασίας με συνέπεια τις συχνές βλάβες (θραύσεις) και μεγάλες απώλειες νερού, άσκοπες καταναλώσεις ρεύματος κλπ. Πέραν αυτών δεν υπάρχει καταγεγραμμένο κάπου το δίκτυο και τα στοιχεία του, όδευση, βάθη, στοιχεία εξοπλισμού κλπ. Όλο το σύστημα απαιτεί τη διαχείρισή του από έμπειρο διπλωματούχο μηχανικό, τη μελέτη των στοιχείων διακοπής και επιτήρησης και την όλη αντιμετώπιση με επιστημονικό τρόπο αντί του εμπειρικού που γίνεται σήμερα. Βασικό στοιχείο που θα πρέπει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται είναι η τυποποίηση διατομών, ποιότητας, υλικών των αγωγών και η ψηφιακή αποτύπωση των δικτύων.
  • Τα αντλητικά, βασικό στοιχείο των δικτύων αλλά και σημαντικός παράγοντας κόστους αντιμετωπίζεται επίσης εμπειρικά και σύμφωνα με απόψεις προμηθευτών, υδραυλικών χωρίς μελέτες, τυποποίηση, ομαδοποίηση κλπ. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια καταγραφής όλων τους των στοιχείων και μιας στοιχειώδους ομαδοποίησης και αποθήκευσής τους. Επίσης απαιτείται μια συστηματική καταγραφή των οικίσκων των αντλιοστασίων, να οργανωθεί η συντήρηση τους ώστε ο εξοπλισμός τους να είναι ασφαλής και προσβάσιμος μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Οι υδατοδεξαμενές, βασικότατο στοιχείο του δικτύου, είναι εγκαταλελειμμένες στην τύχη τους χωρίς χλωρίωση και τακτική συντήρηση, καθαρισμό κλπ. Θα πρέπει να εφαρμοσθεί ένα ετήσιο πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης.
 • Ανάλογη είναι η κατάσταση και στους αυτοματισμούς, φλοτέρ, επιτηρητές πίεσης όπου δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένη η θέση τους, η σωστή ρύθμιση και λειτουργία κλπ.
 • Οι εγκαταστάσεις χλωρίωσης δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Θα πρέπει να εγκατασταθούν σιγά σιγά τέτοιες εγκαταστάσεις ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες καταναλώσεις.
 • Οι αποθήκες είναι απλά χώροι απόθεσης υλικών και εξαρτημάτων παρά οργανωμένοι χώροι υλικών και ανταλλακτικών. Οι αποθηκευτικοί χώροι μπορούν να οργανωθούν από τους υδραυλικούς τις ημέρες που λόγω καιρικών συνθηκών δεν μπορούν να εργασθούν έξω.

9.Ποιότητα νερού

Πρέπει να αρχίσει άμεσα ό έλεγχος της ποιότητας νερού στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΔ με σύμβαση λήψης δειγμάτων και εξέταση με ειδικό ανάδοχο. Η συνεργασία με ΔΕΥΑ που ήδη εφαρμόζει την διαδικασία μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση.

10. Τιμολογιακή πολιτική, Κανονισμός ύδρευσης

Τα δύο αυτά σημαντικότατα θέματα μπορούν στην πορεία να επικαιροποιηθούν, αν απαιτηθεί, χωρίς να αποτελούν λόγους που η ΔΕΥΑΔ έφτασε σε αυτή την κατάσταση.

11. Ηλεκτρονική σελίδα (Site)

Η ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΥΑΔ είναι σημαντικότατο στοιχείο της λειτουργίας και της εικόνας της αφού μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό μέσο ενημέρωσης και προβολής του έργου της. Σίγουρα απαιτείται αναμόρφωσή και λειτουργία του.

12.Γενικός Διευθυντής

Με την υπάρχουσα κατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη η άμεση πρόσληψη από την αγορά με αδιάβλητες διαδικασίες έμπειρου επαγγελματία Γενικού Διευθυντή ο οποίος θα λειτουργήσει την εταιρία και θα εκπονήσει το αναγκαίο επιχειρησιακό σχέδιο διάσωσής της.

13.Νομική υποστήριξη

Με τις υπάρχουσες συνθήκες και τις διαφωνίες που θα δημιουργηθούν με πελάτες θεωρείται επιβεβλημένη η ύπαρξη νομικής υποστήριξης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ.

14. Νέες Γεωτρήσεις

Από την κατάσταση που βιώσαμε το καλοκαίρι και παρότι δεν υπάρχουν μελέτες που να αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες σε νερό θεωρείται μάλλον αναγκαία η εκπόνηση μελετών και ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στις κοινότητες:

 • Κ. Αχαίας
 • Καρείκων
 • Μύρτου
 • Σαγαιικων
 • Λάππα
 • Κεφαλαιικων
 • Βελιτσών

Οι ανάγκες αυτές προέκυψαν με τη σημερινή καταναλωτική συμπεριφορά των δημοτών η οποία πρέπει να αλλάξει. Επίσης πρέπει να εξεταστεί με γνώμονα την σχέση κόστους οφέλους η ανόρυξη ή ενοικίαση γεωτρήσεων. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να ληφθούν άμεσα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αδειοδοτήσεων και η αναζήτηση χρηματοδότησης. Εξετάζουμε τεχνοοικονομικά με τις τεχνικές μας υπηρεσίες την επισκευή του δεύτερου υδατόπυργου της Κ.Αχαΐας ή την κατεδάφιση του και εγκατάσταση υπέργειας υδατοδεξαμενής.

15. Ύδρευση Λαρίσσου

Είμαστε σε επαφή με τον δήμο Αμαλιάδας για την υδροδότηση του Λαρίσσου από το διυλιστήριο Αμαλιάδας. Ανατίθεται αυτές τις ημέρες η επικαιροποίηση της μελέτη και είμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη χρηματοδότησή της.

16. Ύδρευση από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου

Η ύδρευση από το φράγμα Πείρου Παραπείρου αποτελεί στρατηγική μας επιλογή και προτεραιότητα. Κινούμαστε εντατικά για την πρόοδο των εργασιών υδροδότησης του δήμου μας από το έργο αυτό.

17.Βυτία, Εκκενώσεις βόθρων

Σήμερα στη ΔΕΥΑΔ λειτουργεί ένα βυτίο το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών. Εκτός του γεγονότος αυτού πρέπει να αλλάξουμε και την αντίληψη δημοτών οι οποίοι εκκενώνουν βόθρους ασύδοτα στην ύπαιθρο με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγιεινή και την μόλυνση του περιβάλλοντος.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτείται άμεσα η επισκευή και λειτουργία του δεύτερου βυτίου, η στενή παρακολούθηση της λειτουργίας τους, η προκαταβολή των δαπανών εκκένωσης και η ενδεχόμενη μείωση του τιμήματος εκκένωσης, η καμπάνια για την μη εκκένωση βόθρων στην ύπαιθρο κ.α.

18 .Βιολογικός καθαρισμός Κ Αχαΐας

Από τα μέσα Αυγούστου έχει ξεκινήσει η επισκευή του βιολογικού καθαρισμού και σήμερα βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση. Εκκρεμεί η επισκευή του κοχλία προεπεξεργασίας για την ολοκλήρωση των επισκευών και θα πρέπει στην συνέχεια να εγκατασταθεί αξιόπιστος ανάδοχος για την παρακολούθηση της λειτουργίας του και τις ανάλογες επεμβάσεις. Κρίσιμο στοιχείο οι μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού και η κατά νόμο ανάρτηση τους.

Ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει άμεσα να εξεταστεί είναι η προσάρτηση εγκατάστασης για τη λήψη βυτίων από άλλους δήμους, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του βιολογικού και η αποτελεσματικότητα του, για την βελτίωση της εισπραξιμότητας της ΔΕΥΑΔ.

Ο Βιολογικός καθαρισμός με την ολοκλήρωση της επισκευής του θα επιτηρείται για την ορθή του λειτουργία από ομάδα δημοτών.

19.Ταμιακό πρόβλημα, ταμιακές ροές

Όπως αναφέρθηκε το πιο έντονο και άμεσο πρόβλημα της ΔΕΥΑΔ είναι η εισπραξιμότητα και η συνακόλουθη έλλειψη ρευστότητας. Κρίσιμος παράγοντας για την πορεία της ΔΕΥΑΔ τους επόμενους μήνες και για τις αναγκαίες ενέργειες είναι η αποτύπωση των ταμειακών της ροών ανά μήνα. Έχει ήδη ζητηθεί η εκπόνηση από το λογιστικό γραφείο η αποτύπωση των ταμιακών ροών για τους επόμενους μήνες.

20.Άμεσες ενέργειες

Για την ανάταση της ΔΕΥΑΔ θα πρέπει να εφαρμοσθούν με πιστότητα τα ακόλουθα μέτρα:

 • Έκτακτος οικονομικός έλεγχος της ΔΕΥΑΔ, διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από το 2014 και μετά από ορκωτούς Λογιστές.
 • Ορισμός Π.Ο.Υ., Ταμία, διαχειριστή ενταλμάτων.
 • Εφαρμογή ολοκληρωμένης επαγγελματικής επικοινωνιακής πολιτικής.
 • Επισκευή των βλαβών του δικτύου από πέντε τουλάχιστον συνεργεία, (ένα της ΔΕΥΑΔ και τέσσερα εξωτερικών συνεργατών), επίβλεψη των συνεργείων από προσωπικό της ΔΕΥΑΔ. Μελέτη των αιτιών εμφάνισης κάθε βλάβης, λήψη μέτρων μη επανάληψης της, ιδιαίτερα στις επαναλαμβανόμενες. Ορισμός δύο υδραυλικών, της ΔΕΥΑΔ, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για να επιβλέπουν τα συνεργεία των εργολάβων, να πιστοποιούν την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών, να καταγράφουν τις εργασίες και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε και με τον εντεταλμένο σύμβουλο να συντάσσουν τα πρωτόκολλα παραλαβής.
 • Καθορισμός διαδικασίας υποδοχής και διαχείρισης των αιτημάτων για επισκευή των βλαβών.
 • Καθορισμός ευέλικτου διακανονισμού οφειλών, σύσταση κοινωνικού τιμολογίου.
 • Συνεχής έκδοση λογαριασμών.
 • Συνεχής τηλεφωνική επικοινωνία προς τους πελάτες για εξόφληση των λογαριασμών, ξεκινώντας από τους ψηλότερους λογαριασμούς.
 • Διακοπή της παροχής νερού στους πελάτες που δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς τους μετά την παρέλευση της ημερομηνίας εξόφλησης, εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συγκεκριμένων κοινωνικών προβλημάτων, μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ κλπ.
 • Ανά οικισμό καταγραφή, μελέτη και απομόνωση των δικτύων που βρίσκονται εκτός των Ορίων των οικισμών τις περιόδους λειψυδρίας.
 • Έλεγχος των παροχών για ύπαρξη παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο και αντικανονικές χρήσεις του νερού. Διακοπή και επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από τις 30-12-2019 και μετά.
 • Απεικόνιση των δικτύων σε κάθε οικισμό, ασφάλιση των διακοπτικών στοιχείων, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση συγκεκριμένων ατόμων για χειρισμούς, πχ. Πρόεδροι κοινοτήτων, αντιπρόεδροι κλπ.
 • Καταμέτρηση δύο φορές το έτος με αξιόπιστο τρόπο και εκτέλεση εργασιών, ειδικότερα στην πρώτη καταμέτρηση, επί των υδρομέτρων όπως:
 • Καταγραφή της ένδειξης.
 • Καταγραφή της κατάστασης του μετρητή, χωμένος, στάσιμος, κατεστραμενος κλπ.
 • Αντικατάσταση των κατεστραμμένων υδρομέτρων, ασφάλισή τους, χρέωση των αντίστοιχων δαπανών.
 • Επιβολή προστίμου για καταστροφή του μετρητή.
 • Ασφάλιση του μετρητή έναντι παραβίασης ή άλλης ενέργειας που θα εμποδίζει την σωστή λειτουργία του και την μη σωστή καταγραφή της κατανάλωσης.
 • Λήψη και καταχώρηση της θέσης του στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ με γεωγραφικές συντεταγμένες, gps, για να μπορεί πάντα με ασφάλεια να γίνεται η καταγραφή της κατανάλωσης, ανεξαρτήτως καταμετρητή, αφού θα μπορεί να οδηγείται στον μετρητή ηλεκτρονικά. Για λόγους αποφυγής λαθών και μείωσης αναγκών σε προσωπικό είναι σκόπιμο οι συντεταγμένες να οδηγούνται αυτόματα με την λήψη τους στο αρχείο.
 • Λήψη φωτογραφίας του υδρομέτρου και του αριθμού του, όπου θα διακρίνεται σαφώς η ένδειξη αλλά και η γενικότερη κατάστασή του.
 • Ισολογισμός, εντοπισμός και καταγραφή τυχόν παροχών που δεν υπάρχουν στα αρχεία της ΔΕΥΑΔ, τοποθέτηση μετρητή, επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
 • Ετήσιος καθαρισμός των υδατοδεξαμενών.
 • Επισκευή αντλιοστασίων και λοιπού Η-Μ εξοπλισμού των δικτύων.
 • Άμεση επισκευή των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου των δικτύου, Βάνες, φλοτέρ, μετρητές πίεσης, επιτηρητές στάθμης κλπ. Ομογενοποίηση του εξοπλισμού.
 • Εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου της ποιότητας του νερού, επιθεώρηση, λειτουργία των συστημάτων Χλωρίωσης.
 • Επισκευή του δεύτερου βυτίου και οργάνωση της όλης λειτουργίας των εκκενώσεων. Προκαταβολή είσπραξη των δαπανών εκκενώσεων.
 • Ολοκλήρωση της επισκευής του Βιολογικού καθαρισμού Κ. Αχαΐας, εγκατάσταση μόνιμου αξιόπιστου αναδόχου για την λειτουργία του. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας του από δημότες.
 • Με την ολοκλήρωση της επισκευής του και υπό την προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του, παραλαβή λυμάτων στον βιολογικό από όμορους δήμους για εξασφάλιση εσόδων.
 • Προκήρυξη για την πρόσληψη επαγγελματία γενικού διευθυντή στην ΔΕΥΑΔ.
 • Εκπόνηση 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου ανάτασης της ΔΕΥΑΔ.
 • Νομική υποστήριξη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔ για διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν τόσο με τα δικαστικά όσο και με τα λοιπά τρέχοντα θέματα.
 • Συνάντηση με εργολάβους και προμηθευτές για τον διακανονισμό των πληρωμών και την συνέχιση της συνεργασίας
 • Διακανονισμός των οφειλών ΔΕΗ.
 • Ανάθεση των μελετών ανόρυξης νέων γεωτρήσεων.
 • Πίεση για πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού
 • Ύδρευση από το φράγμα Πείρου-Παραπείρου, συνεργασία με τους όμορους δήμους για την σύσταση του φορέα διαχείρισης
 • Ύδρευση του τ. Δήμου Λαρίσσου από το φράγμα του Πηνειού, επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης, ένταξή της σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
 • Ημερίδες στην Κ.Αχαΐα και στις Πρωτεύουσες των τ. Δήμων και κοινοτήτων για ενημέρωση των δημοτών στα θέματα της ΔΕΥΑΔ.
 • Μελέτη του καθεστώτος ενοικίασης γεωτρήσεων, αναθεώρηση όπου απαιτείται.

Ολοκληρώνοντας την εισήγηση αυτή για το σημαντικό θέμα της ύδρευσης της ΔΕΥΑΔ σημειώνουμε την ανάγκη λήψης σημαντικών αποφάσεων για την επίλυση του. Για την επιτυχία του εγχειρήματος θεωρούμε αναγκαία

 1. Την πολιτική βούληση
 2. Τη συστράτευση όλων μας ως αιρετοί
 3. Την συμμετοχή του δημότη

Εμείς ως δημοτική αρχή αγωνιζόμαστε με σχέδιο, πρόγραμμα και πίστη για την επίλυση του τεράστιου αυτού προβλήματος! Σας Καλούμε όλους σε αυτό τον αγώνα να δώσουμε μαζί τη λύση που η κοινωνία αναμένει.


Πηγή