Ειδικό Σχέδιο Δράσης τροχονομικής αστυνόμευσης των αστικών και περιαστικών περιοχών, στα νησιά του Ιονίου

Συνεχίζονται τα μέτρα που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της εφαρμογής του ειδικού σχεδίου για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα (σχετ. το από 09-09-2019 Δελτίο Τύπου).

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέτρα που εφαρμόζονται από το σχέδιο με τον διακριτικό τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις πόλεις», έχουν ως βασικούς του στόχους την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές και περιαστικές περιοχές των νησιών, την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης των πολιτών και ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, το μήνα Νοέμβριο βεβαιώθηκαν από τις αστυνομικές υπηρεσίες των Ιονίων Νήσων, συνολικά (334) παραβάσεις και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα (187), την Ζάκυνθο (99), την Κεφαλονιά (31) και την Λευκάδα (17), που επιμέρους αφορούσαν:

  • κατάληψη διαβάσεων πεζών (44)
  • στάθμευση σε θέσεις ΑΜΕΑ (93)
  • πεζοδρόμια (76)
  • κίνηση και στάθμευση σε πεζοδρόμους (106)


Πηγή