Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η p-consulting.gr διοργανώνουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματιών υγείας και δημοσίων υπαλλήλων για την υποστήριξη προσφύγων/μεταναστών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου SCORE “Developing the Skills of Community and Health Workers Working with Refugees” (Erasmus+ KA2, 2017-1-EL01-KA202-036352).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εθελοντές
  • εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Περιφέρειες, Δήμους κ.λπ.)
  • εργαζόμενους στον υγειονομικό τομέα (ιατρούς, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές),
  • μέλη ΜΚΟ
  • φοιτητές ιατρικών σχολών

Στόχος του προγράμματος είναι η:

  • στήριξη των προσφύγων/μεταναστών για την ένταξη τους στην κοινότητα
  • αύξηση των ικανοτήτων των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και των επαγγελματιών υγείας στην προσέγγιση και στη συνεργασία με τους μετανάστες,
  • κατανόηση των αναγκών των προσφύγων/μεταναστών

Το πρόγραμμα θα είναι συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων και θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ θα περιλαμβάνει 2 συναντήσεις με τη μέθοδο World Café, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20.01.2020 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 10.04.2020.

Αναλυτικά, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

Ενότητα 1: Νομικό πλαίσιο – Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση (διάρκεια, 3 εβδομάδες)
Ενότητα 2: Ευαίσθητες ομάδες/μετανάστες (διάρκεια, 3 εβδομάδες)
Ενότητα 3: Σωματική και ψυχική υγεία μεταναστών (διάρκεια, 3 εβδομάδες)
Ενότητα 4: Ειδικό τμήμα για επαγγελματίες υγείας και κοινοτικούς επαγγελματίες. Περιπτωσιολογικές μελέτες, καλές πρακτικές (διάρκεια, 3 εβδομάδες)

Συντονιστής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο Καθ. Απόστολος Βανταράκης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών/Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής του Έργου SCORE)

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής – παρακολούθησης.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 09.12.2019, έως την Τετάρτη 15.01.2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στο ακόλουθο link https://www.p-consulting.gr/η-εκπαίδευση-score-ξεκινά

Φορείς Διοργάνωσης: Πανεπιστήμιο Πατρών, p-consulting.gr Website Έργου: https://score.training/ Στοιχεία Επικοινωνίας: 2610.969.875, 2611.811.200
[email protected] [email protected]


Πηγή