Επαναλειτουργεί το ΚΑΠΗ Κρεστένων

Με αφορμή την επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ Κρεστένων ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Αναστάσιος Καρνάρος καλεί όλα τα μέλη του, καθώς και άτομα που θέλουν να εγγραφούν στο ΚΑΠΗ σήμερα Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00 στον χώρο του ΚΑΠΗ.

Θα υπάρξει μια πρώτη συνάντηση με την διοίκηση του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την επαναλειτουργία του ΚΑΠΗ. Η παρουσία όλων θα συμβάλει στην σωστή λειτουργία του.


Πηγή