Η εισήγηση Γαλιατσάτου για τον βιολογικό των Παξών

galiatsatos_thodor-696x464.jpg

Η εισήγηση της ΑΝΑΣΑ προς το περιφερειακό συμβούλιο, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

προς το Περιφερειακό Συμβούλιο

13/12/2019 τηλεδιάσκεψη, 25η συνεδρίαση 2019, θέμα ΗΔ 9ο

Αποχέτευση λυμάτων και βιολογικός Παξών

Πρόκειται για ένα έργο υποδομής ιδιαίτερης χρησιμότητας και σημασίας για το νησί των Παξών αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.

Έργο που στην λειτουργία του θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η λειτουργική του αξία για το νησί των Παξών γίνεται περισσότερο κατανοητή αν συνδυασθεί με την μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού στο οικονομικό γίγνεσθαι του νησιού.

Η περιφερειακή αρχή της ΑΝΑΣΑ εργάστηκε με συνέπεια για την απεμπλοκή και την προώθηση του συγκεκριμένου έργου ώστε να αποδοθεί το ταχύτερο δυνατό στους πολίτες.

Παρά ταύτα, το έργο βρίσκεται εκ νέου σε φάση ανάσχεσης, έτσι όπως περιγράφεται με ενάργεια στην δημόσια επιστολή του στελέχους της ΑΝΑΣΑ και πρώην περιφερειακού συμβούλου κ. Σπύρου Βλαχόπουλου, την οποία και επισυνάπτουμε ως συμπλήρωμα της εισήγησης αυτής.

Το αίτημα μας, θεωρώντας ότι διερμηνεύουμε και την βούληση των κατοίκων των Παξών και της ευρύτερης περιοχής, είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων από την Περιφερειακή αρχή και η παρουσίαση ενός βραχέος και σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αναγκαίων δράσεων με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση του έργου και την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του.