Η παράταξη Γκούση για τη δημιουργία ΔΕΥΑ στη Νότια Κέρκυρα

gkousis-nikos-696x452.jpg

Κείμενο της παράταξης Γκούση σχετικά με τις εξελίξεις για τη ΔΕΥΑ του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.

Αναλυτικά, αναφέρει:
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Πριν λίγες μέρες το δημοτικό συμβούλιο νότιας Κέρκυρας προσκλήθηκε σε δύο άκαρπες διαδοχικές συνεδρίασεις, ουσιαστικά με το ίδιο θέμα.
Συγκεκριμένα στις 29 Νοεμβρη στάλθηκε πρόσκληση για «κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση» με θέμα τη «λήψη απόφασης περί διάσπασης της Διαδημοτικής ΔΕΥΑ Κέρκυρας και τη δημιουργία νέας ΔΕΥΑ δήμου νότιας Κέρκυρας, προκειμένου να παραταθεί η θητεία του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τη σύστασή της.»
Δεν προέκυψε η απαιτούμενη απαρτία των 18 παρόντων, οπότε η συνεδριάση δεν πραγματοποιήθηκε.
Στη συνέχεια στάλθηκε νέα πρόσκληση για «κατεπείγουσα συνεδρίαση» για τις 4 Δεκέμβρη με θέμα «λήψη απόφασης για τη σύσταση ΔΕΥΑ νότιας Κέρκυρας» με αιτιολόγηση του κατεπείγοντος ότι «έχει λήξει η θητεία του συμβουλίου της προηγούμενης διοίκησης της Διαδημοτικής ΔΕΥΑ Κέρκυρας και πρέπει να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας το συντομότερο δυνατό της καινούργιας επιχείρησης.»
Κατά τη προβλεπόμενη διαδικασία της έγκρισης (ή όχι) της κατεπείγουσας συνεδρίασης, οι παρατάξεις της μειοψηφίας κυρίως στάθηκαν στο γεγονός, ότι ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί ως κατεπείγον και μάλιστα χωρίς εισήγηση για τη βιωσιμότητα της νέας ΔΕΥΑ, η οποία να προκύπτει από οικονομοτεχνική μελέτη. Ως εκ τούτου ζητήθηκε να εισαχθεί το θέμα σε τακτική συνεδρίαση με τα παραπάνω ως προαπαιτούμενα.
Ο κ. Δήμαρχος βλέποντας ότι δεν διαφαίνονταν πλειοψηφία για την έγκριση της κατεπείγουσας συνεδρίασης, απέσυρε το θέμα κι έτσι δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση.

ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
Α) ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΕΥΑ ΑΜΕΣΑ; Το δίλημμα για την άμεση απόφαση δημιουργίας νέας ΔΕΥΑ ήταν ουσιαστικά ψευδεπίγραφο αφού:
α) η δημιουργία της ΔΕΥΑ είναι δεδομένη (με νόμο!) και θα ολοκληρωθεί το πολύ σε 20 μήνες,
β) η άμεση δημιουργία της ΔΕΥΑ δεν είναι εφικτή, αφού ο εκτιμώμενος ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας είναι ένα έτος, οπότε τουλάχιστον για αυτό το διάστημα η ΔΕΥΑ θα λειτουργεί ως διαδημοτική.
Β) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ : Η μεθόδευση των τριών δημοτικών αρχών, ώστε να εκπνεύσει άπρακτα το τρίμηνο Σεπτέμβρη – Νοέμβρη είναι προφανής. Σε αυτό το τρίμηνο και πρίν εκπνεύσει η θητεία του Δ.Σ. της διαδημοτικής πλέον ΔΕΥΑ, όφειλαν τα τρία δημοτικά συμβούλια της Κέρκυρας να είχαν εκλέξει τους αντιπροσώπους τους, όπως προβλέπεται από το νόμο, ώστε να είχε συγκροτηθεί το νέο (πολιτικά νομιμοποιημένο) Δ.Σ., το οποίο θα παρέμενε μέχρι τη δημιουργία των νέων ΔΕΥΑ. Ήταν στην ευθύνη των τριών δημοτικών αρχών, να είχε προ πολλού ξεκινήσει η διαδικασία των οικονομοτεχνικών μελετών , ώστε να είχε αποφευκτεί η μεγάλη (ήδη πεντάμηνη) καθυστέρηση. Επίσης είναι προφανές ότι, αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία στη διαδημοτική ΔΕΥΑ, η αποκλειστική ευθύνη θα βαρύνει και τις τρείς δημοτικές αρχές.
Γ) Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ : Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο μοναδικός λόγος για την δήθεν κατεπείγουσα λήψη απόφασης ήταν η ‘‘ακατανόητη’’ παράταση της θητείας του Δ.Σ. της προηγούμενης περιόδου, – με νομοθετική μάλιστα ρύθμιση της τελευταίας στιγμής – γεγονός πολιτικά απαράδεκτο.
Δ) Η σταθερή ΣΤΑΣΗ της ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. : Σε ανακοίνωση της παράταξης στο φ/β (30.6.2019) για την άτυπη σύσκεψη των παρατάξεων του νότου στις 26. 6.2019 ήδη αποτυπώνεται η πρόταση, που από τότε είχαμε καταθέσει, δηλαδή άμεσα να είχε παραγγελθεί η οικονομοτεχνική μελέτη για τη δημιουργία ΔΕΥΑ νότου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν.
(για δημιουργία ΔΕΥΑ Νότου, όπως επρόκειτο να κατατεθεί προς ψήφιση και στο δημοτικό συμβούλιο σε περίπτωση που εγκρίνονταν το κατεπείγον)
1. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου νότιας Κέρκυρας εκφράζει τη βούλησή του για την επίσπευση της δημιουργίας ΔΕΥΑ του οικείου δήμου, η οποία ούτως ή άλλως προβλέπεται και εκ του νόμου να ολοκληρωθεί το αργότερο σε περίπου ενάμιση χρόνο.
2. Η οριστική απόφαση για τη σύσταση ΔΕΥΑ του δήμου νότιας Κέρκυρας να ληφθεί μετά από τη σύνταξη ενός πλήρους σχεδίου βιωσιμότητας και επιχειρησιακής λειτουργικότητας με δημόσιο χαρακτήρα, που θα προκύψει από οικονομοτεχνική μελέτη.
3. Έως τότε η ΔΕΥΑ να έχει ουσιαστικό διαδημοτικό χαρακτήρα και να διοικείται από το νόμιμα προβλεπόμενο διοικητικό συμβούλιο που θα συγκροτηθεί από τους αντιπροσώπους που θα επιλέξουν τα τρία δημοτικά συμβούλια της Κέρκυρας (11 από τη κεντρική, 3 από τη βόρεια και 3 από τη νότια).
4. Το νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο να επισπεύσει την όλη προετοιμασία της δημιουργίας των τριών νέων ΔΕΥΑ.
5. Σε καμία περίπτωση δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση του δημοτικού συμβουλίου της νότιας Κέρκυρας η επαναφορά του προηγούμενου διοικητικού συμβουλιου της ΔΕΥΑΚ, το οποίο αφενός δεν εκφράζει πλέον τη βούληση των δημοτών, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, αλλά επιπλέον και σύμφωνα με το νόμο σήμερα δεν υφίσταται, αφού η θητεία του ήδη έχει λήξει πριν από τέσσερις μέρες.