Με ενδιαφέροντα θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου

Την Τετάρτη το απόγευμα 18/12/2019, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου, με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα 2020, την επιβολή και αναπροσαρμογή των τελών του Δήμου καθώς και τον καθορισμό τελών ύδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΥΑΖ για το 2020. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, η ενημέρωση του σώματος , αναφορικά με έγγραφο της γενικής διεύθυνσης δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα της διεύθυνσης ελέγχου, η οποία αυτεπαγγέλτως , αναφέρεται στη σύμβαση ηλεκτροφωτισμού Κ/Ξ ECOGLOB

1.

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Ζακύνθου

2.

Έγκριση επιβολής και αναπροσαρμογής τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2020 Δήμου Ζακύνθου

3.

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης – αποχέτευσης ΔΕΥΑΖ για το έτος 2020

4.

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το υπ΄ αριθ.6517/10-12-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων ,Δνση Ελέγχου που αυτεπαγγέλτως αναφέρεται στη σύμβαση ηλεκτροφωτισμού με την εταιρεία Κ/Ξ ECOGLOB


Πηγή