Ξεκίνησε τις εργασίες της η νέα Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Πάτρα

Aρχισε τις εργασίες της η νέα Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας-εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή) με κωδικό ΟΠΣ 5033673 στον άξονα προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Η Κινητή Μονάδα στελεχωμένη με διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και νοσηλεύτρια, αποδίδει υπηρεσίες σε ενήλικες πολίτες και στις οικογένειές τους, οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρικής φροντίδας και αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στις υπάρχουσες δομές ψυχικής υγείας. Η δράση της Κινητής Μονάδας καλύπτει την περιοχή της Πάτρας και του νομού Αχαΐας και η επικοινωνία γίνεται στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο 2610439569.

Ειδικότερα, η Κινητή Μονάδα παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ΄ οίκον νοσηλείας σε διασύνδεση με τους τοπικούς φορείς υγείας και τις υπηρεσίες πρόνοιας, στοχεύοντας στην πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της υποτροπής της νόσου και την διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον. Επιπλέον, περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και αγωγής της κοινότητας για την ψυχική νόσο.

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    14 Δεκεμβρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία