Συμμετοχή του Δήμου Ζακύνθου στο τοπικό Πρόγραμμα LEADER συνολικού Προϋπολογισμού προτάσεων 1.550.000 Ε

Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η υποβολή των προτάσεων του Δήμου Ζακύνθου στο τοπικό πρόγραμμα LEADER ως εξής:

  1. «Αποκατάσταση και ανάπλαση δημοτικών χώρων αναψυχής και άθλησης Δήμου Ζακύνθου»»με κωδικό 0016532670 , προϋπολογισμού 400.000 ευρώ
  2. «Προμήθεια Εξοπλισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων και οργάνων φιλαρμονικών Δήμου Ζακύνθου»κωδικό 0016551084 , προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
  3. «ΕΝΙΣΥΣΗ ΚΕΔΗΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

με κωδικό 0016526297 , προϋπολογισμού 440.000 ευρώ

  1. «Βελτίωση Σημείων Υδροληψίας για τον Ανεφοδιασμό Κατάσβεσης»» με κωδικό 0016551077 , προϋπολογισμού 74.400 ευρώ
  1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΑΡΔΙΟΛΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟ ΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ »» με κωδικό 0016551275 , προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
  2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» Παιδικών σταθμών Ζακύνθου με κωδικό ΟΠΣ 0016592933 , προϋπολογισμού 25.000 ευρώ
  3. «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΖΑΚΥΝΘΕΙΑ 2020» με κωδικό ΟΠΣ 0016551091 , προϋπολογισμού 50.000 ευρώ

Συνολικός Προϋπολογισμόςπροτάσεων : 1.550.000 ευρώ


Πηγή