Σύσκεψη για τον αντικαπνιστικό νόμο με πρωτοβουλία της Δ/νσης Υγείας της ΠΕΖ

Με πρωτοβουλία της Δ/νσης Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα συσκέψεων της ΠΕ Ζακύνθου, σύσκεψη των Υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας (αρθρο 16 ν. 4633/2019, άρθρα 17 & 32 ν. 3868/2010, ΚΥΑ 80727/25-11-2019).

Στη σύσκεψη συμμετείχε η Δ/νση Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου, η Αστυνομική Δ/νση Ζακύνθου, το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, η Δημοτική Αστυνομία και παραβρέθηκε σε αυτή ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και ζητήματα συντονισμού των απαιτούμενων υπηρεσιακών ενεργειών.

Κοινό συμπέρασμα της σύσκεψης ήταν ότι η Νομοθεσία περί απαγόρευσης του καπνίσματος θα εφαρμοστεί πλήρως και ότι οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα συνεργαστούν προς τούτο, εντατικοποιώντας και τους προβλεπόμενους σχετικούς ελέγχους.


Πηγή