ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Στα τέλη του καλοκαιριού έρχονται τα «ασημένια βέλη» στην Ελλάδα

var adData = {google_width: 728,google_height: 90,google_click_url: 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCcscKnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUFoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHANIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA8gLAeASsNv8pLej2diaAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_0Vg4kji3ceJx1sHAw1ypNZ-dGWIQx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3d',google_ait_url: 'https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?aix3dCcscKnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUFoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHANIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA8gLAeASsNv8pLej2diaAdgTDgx26sighx3d_nN0Dj2T-2Ix26labelx3d_AITNAME_x26valuex3d_AITVALUE_',redirect_url: 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCcscKnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUFoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHANIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA8gLAeASsNv8pLej2diaAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_0Vg4kji3ceJx1sHAw1ypNZ-dGWIQx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25B1/%3Fattribute_pa_color%3D%2525ce%2525bc%2525ce%2525b1%2525cf%252585%2525cf%252581%2525ce%2525bf-%2525ce%2525bc%2525cf%252580%2525ce%2525b5%2525ce%2525b6%26attribute_pa_size%3Dxl%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASAAEgKtC_D_BwE',visible_url: 'if-fashion.gr',destination_url: 'https://if-fashion.gr/product/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1/?attribute_pa_colorx3d%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25bf-%25ce%25bc%25cf%2580%25ce%25b5%25ce%25b6x26attribute_pa_sizex3dxlx26gclidx3dEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASAAEgKtC_D_BwE',final_url: '',active_view_attributes: {'active_view_class_name': 'GoogleActiveViewElement','data-google-av-cxn': 'https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xaix3dAKAOjsuY-eQMqf3NLkYAliqLE818_bK05N4boZGQ64teI_41K6GcArMmM6n_q2snQf-yssPrBPBV1n3aOFIs4iUFRIbebWODIZVm-5JZo4cepIIbwjyo0lK2bcqRdn_xFgx26saix3dAMfl-YQiXTi4lXLLxo0Pw-sRVNPWnqc_GGIyLuyB2ABQVYpO_L-fRQfBayME7nX28llbKNFxa5EgE5VBqKDfr8_qyworjXbGWc-Xl7V7Fyu0Tq93wl0FuEzLhRaCi34x26sigx3dCg0ArKJSzAiSqxjKpjuQEAEx26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhg','data-google-av-adk': '3578106666','data-google-av-metadata': 'uex3d1x26lax3d0x26alpx3daix26alhx3d1973992132x26xdix3d0x26','data-google-av-override': '-1','data-google-av-immediate': 'true','data-google-av-aid': '0','data-google-av-naid': '1','data-google-av-slift': '','data-google-av-cpmav': '','data-google-av-itpl': '18','data-google-av-rs': '4','data-google-av-dm':'2'},evc_touch: 'true',link_target: '_blank',monitoring: {templateId: 494,creativeId: 402974300361,loadTime: new Date().getTime(),gqi: '',qqi: 'CNe3yOugruYCFYS9dwodkFkMZQ',reportErrors: false,reportPerf: false,layoutPath: '/pagead/gadgets/in_page_full_auto_V1/Responsive_Logo_GpaSiriusSingleIframe.html'},google_template_data: {rendering_settings: {'format': '728×90','screenDensity': '0.9','bgSignal': 'true'},'adData': [{'useCaseName': 'retail_usc','advertiserName': 'IF Fashion','headline': 'Γυναικεία ρούχα με στυλ','description': 'Γυναικεία ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε μοναδικά χαμηλές τιμές από το IF Fashion','marketImage': 'https://tpc.googlesyndication.com/simgad/6951984646856910066','destinationUrl': 'https://if-fashion.gr/product/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1/?attribute_pa_colorx3d%25ce%25bc%25ce%25b1%25cf%2585%25cf%2581%25ce%25bf-%25ce%25bc%25cf%2580%25ce%25b5%25ce%25b6x26attribute_pa_sizex3dxlx26gclidx3dEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASAAEgKtC_D_BwE','preU2Urls': 'true','Product_0_name': 'ΦΟΡΕΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ – ΜΑΥΡΟ-ΜΠΕΖ, xl','Product_0_description': 'Κανονική Γραμμή Σταθερό Ύφασμα 100% Polyester','Product_0_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCBUolnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUF-gUGCCUQARgAoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIAdIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA5ALA8gLAeASsNv8pLej2diaAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_0Zj5MnEsRZj1dqhZzzSsK4ebeSngx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CE%25B5%25CF%2589%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25B9%25CE%25B1/%3Fattribute_pa_color%3D%2525ce%2525bc%2525ce%2525b1%2525cf%252585%2525cf%252581%2525ce%2525bf-%2525ce%2525bc%2525cf%252580%2525ce%2525b5%2525ce%2525b6%26attribute_pa_size%3Dxl%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASABEgLhBPD_BwE','Product_0_url_dynAppClickType': '70','Product_0_price': '89,90 €','Product_0_regularPrice': '89,90 €','Product_0_salePrice': '89,90 €','Product_0_imageUrl': 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?qx3dtbn:ANd9GcT3bpdHgpokYpfG1ahtRjzPUVpwost9VRAgNWAv43KqD-EvEF8Rx26usqpx3dCAI','Product_0_imageUrlMeta': ' x0b @ HqP X ad έ rx0bb Ň rx0bb Ň zx0bb Ň zx0bb Ň ','Product_0_merchant': 'IF Fashion','Product_0_imageAspectRatio': '0.667','Product_0_isNewItem': 'New','Product_0_brand': 'if-fashion','Product_1_name': 'ΖΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ – ΜΑΥΡΟ, onesize','Product_1_description': 'Φαρδιά Γραμμή Ελαστικό Ύφασμα ONESIZE 95% Polyester – 5% Elastane','Product_1_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCQpBEnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUF-gUGCCUQARgBoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIAtIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA5ALA8gLAeASnLjN7r2guKkG2BMOx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_0SsYmrmcZdnK0QAqPLNUW2KUyJHgx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CE%25B6%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2580-%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25B1%25CF%258A/%3Fattribute_pa_color%3D%2525ce%2525bc%2525ce%2525b1%2525cf%252585%2525cf%252581%2525ce%2525bf%26attribute_pa_size%3Donesize%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASACEgKuWPD_BwE','Product_1_url_dynAppClickType': '70','Product_1_price': '59,90 €','Product_1_regularPrice': '59,90 €','Product_1_salePrice': '59,90 €','Product_1_imageUrl': 'https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?qx3dtbn:ANd9GcSL-5fKj_q83I5xQbSAwFqOLi0lQ-nTJLIDHSFi3YaIXGLuIJ_dHVSHTtfsdLMx26usqpx3dCAI','Product_1_imageUrlMeta': ' b [email protected] H7P X fa x26/rx0bb rx0bb zx0bb zx0bb ','Product_1_merchant': 'IF Fashion','Product_1_imageAspectRatio': '0.667','Product_1_isNewItem': 'New','Product_1_brand': 'if-fashion','Product_2_name': 'ΖΑΚΕΤΑ ΜΠΟΥΚΛΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΡΑΦΕΣ – ΦΟΥΞΙΑ, onesize','Product_2_description': 'Φαρδιά Γραμμή Σταθερό Ύφασμα ONESIZE 85% Polyester – 15% Wool','Product_2_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCEbhLnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUF-gUGCCUQARgCoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIA9IICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA5ALA8gLAeAS-tTP-bno_8iQAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_3mFm0mDtd3HarjRBzzC1HOjV7CjQx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CE%25B6%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B5-%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2583/%3Fattribute_pa_color%3D%2525cf%252586%2525ce%2525bf%2525cf%252585%2525ce%2525be%2525ce%2525b9%2525ce%2525b1%26attribute_pa_size%3Donesize%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASADEgLQ6fD_BwE','Product_2_url_dynAppClickType': '70','Product_2_price': '49,90 €','Product_2_regularPrice': '49,90 €','Product_2_salePrice': '49,90 €','Product_2_imageUrl': 'https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?qx3dtbn:ANd9GcSba13JZyQ6IYW9vp9bgxx6pe5a3cMId2bApPCZ1zm2d-y1EHRf3u0HZZlXrwx26usqpx3dCAI','Product_2_imageUrlMeta': ' b [email protected] HQP X x0ba G_$ ` rx0bb َ rx0bb َ zx0bb َ zx0bb َ ','Product_2_merchant': 'IF Fashion','Product_2_imageAspectRatio': '0.667','Product_2_isNewItem': 'New','Product_2_brand': 'if-fashion','Product_3_name': 'ΦΟΥΣΤΑ ΤΟΥΛΙ ΦΥΛΛΑ ΜΥΤΕΣ – ΜΠΕΖ, onesize','Product_3_description': 'Κανονική Γραμμή Ελαστικό Ύφασμα Πλήρως Φοδραρισμένη ONESIZE 65% Polyester – 30% Viscose – 5% Elastane','Product_3_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCKTodnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUF-gUGCCUQARgDoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIBNIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA5ALA8gLAeASlafpweutsP-LAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_29H8qQ_EbaSNETKn9sKIVZjG92Ywx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25B9-%25CF%2586%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2583/%3Fattribute_pa_color%3D%2525ce%2525bc%2525cf%252580%2525ce%2525b5%2525ce%2525b6%26attribute_pa_size%3Donesize%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASAEEgISq_D_BwE','Product_3_url_dynAppClickType': '70','Product_3_price': '39,90 €','Product_3_regularPrice': '39,90 €','Product_3_salePrice': '39,90 €','Product_3_imageUrl': 'https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shopping?qx3dtbn:ANd9GcR8jPDtPfa4AVrCFkLM0kYX0Jdp_xbOCGgs6fCDpcjpjVntSv3vy_yt17jNZQx26usqpx3dCAI','Product_3_imageUrlMeta': ' b [email protected] P X fa 룅Yrx0bb rx0bb zx0bb zx0bb ','Product_3_merchant': 'IF Fashion','Product_3_imageAspectRatio': '0.667','Product_3_isNewItem': 'New','Product_3_brand': 'if-fashion','Product_4_name': 'ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΛΕΚΤΗ ΚΡΟΥΑΖΕ ΔΕΣΙΜΟ – ΜΠΕΖ ΑΝ, m-l','Product_4_description': 'Κανονική Γραμμή Ελαστικό Ύφασμα 30% Polyester – 30% Viscose – 20% Modal – 20% Elastane','Product_4_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCfQNEnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUF-gUGCCUQARgEoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIBdIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA5ALA8gLAeASttaZr6Oz0MegAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_1oojWa7G-Qy5mWRUNtXd9Z2FXl4wx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B6%25CE%25B1-%25CF%2588%25CF%2580-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B1%25CE%25B6%25CE%25B5-%25CE%25B4%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF/%3Fattribute_pa_color%3D%2525ce%2525bc%2525cf%252580%2525ce%2525b5%2525ce%2525b6-%2525ce%2525b1%2525ce%2525bd%26attribute_pa_size%3Dm-l%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASAFEgLz6fD_BwE','Product_4_url_dynAppClickType': '70','Product_4_price': '34,90 €','Product_4_regularPrice': '34,90 €','Product_4_salePrice': '34,90 €','Product_4_imageUrl': 'https://encrypted-tbn3.gstatic.com/shopping?qx3dtbn:ANd9GcRcJm1b_WJeb7RsnXEW_swQInAkHCl7FVOx3XeFwVguRv6PeV8ll8du1c7BNAx26usqpx3dCAI','Product_4_imageUrlMeta': ' b [email protected] H P X fa FN k rx0bb rx0bb zx0bb zx0bb ','Product_4_merchant': 'IF Fashion','Product_4_imageAspectRatio': '0.667','Product_4_isNewItem': 'New','Product_4_brand': 'if-fashion','Product_5_name': 'ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ – ΜΑΥΡΟ, onesize','Product_5_description': 'Φαρδιά Γραμμή Ελαστικό Ύφασμα ONESIZE 90% Cotton – 10% Elastane','Product_5_url': 'https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dC0g8EnjnxXdfwG4T73gOQs7GoBqnC6c9a84SE7d0K4saFv-cOEAEgv9n1IWCtAqABqOi07wLIAQmpAgbf7VEwm7I-4AIAqAMByAMKqgSvAk_Q4eS4Rk8RbCEmxJ3owgILUXyxXm8ZPnCJfd5n7kAkOWQnAEuPVTtuBBApEUi4jmiUbD6jyuRF88EQkYHxn-3Kg2DGjasiaLmeQ-JRCDUK6sO9txXcmBuI1QuspyKDcBX4RgjzUR5cO6m1RXRaTFC8U2M3qaiE1O-YjFPXM01ujRPtlmd_eSpykVc65eDtCoL-CLWGcsc9AKghwbQYtA9mReGfdggPdcbx2LHQvz3QCkJh59Zn4e1-ZCsKX1SYX6MndeoWsTeMh0D2Un1NQHBx-M8ONWixe_HjGA7NUL0tKGNlB5onOieHID0h5uwy4RTCbKG8Fu-nLyk-KZAw6BTSqUFnMj4ImHH3mLbt9PDfPufIuv0HmNOXJ6VVuxHKiqb-viUh60nwgvZ95EQmlcAEtL-XgMYC4AQBwAUF-gUGCCUQARgFoAYugAfAl8uQAagHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfy2RuoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG9gHAMAIBtIICQiAgYAQEAEYHfIIG2FkeC1zdWJzeW4tOTEyMDQ5NjUzNjA5ODI3MIAKA5ALA8gLAeAS2IbBsM-Uye6XAdgTDgx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAASEuRogD9UVHu8XAUleAIQ1pkXhgx26sigx3dAOD64_1-0VktpBFdD8nxfEF91XWNPP4oSAx26ctypex3d5x26clientx3dca-pub-4161694526145512x26adurlx3dhttps://if-fashion.gr/product/%25CE%25BC%25CF%2580%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B6%25CE%25B1-%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581-all-over-%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B1/%3Fattribute_pa_color%3D%2525ce%2525bc%2525ce%2525b1%2525cf%252585%2525cf%252581%2525ce%2525bf%26attribute_pa_size%3Donesize%26gclid%3DEAIaIQobChMI17fI66Cu5gIVhL13Ch2QWQxlEAEYASAGEgLztvD_BwE','Product_5_url_dynAppClickType': '70','Product_5_price': '34,90 €','Product_5_regularPrice': '34,90 €','Product_5_salePrice': '34,90 €','Product_5_imageUrl': 'https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shopping?qx3dtbn:ANd9GcRQ8MQXAHy5zoBji_Y_KYcnYUpD3HnAQge0FPQkFxxPBM0ft8kx26usqpx3dCAI','Product_5_imageUrlMeta': ' x0b @ HBP X a x27t Q 1rx0bb rx0bb zx0bb zx0bb ','Product_5_merchant': 'IF Fashion','Product_5_imageAspectRatio': '0.667','Product_5_isNewItem': 'New','Product_5_brand': 'if-fashion','layout': 'Responsive_Logo_GpaSiriusSingleIframe','logoBackupText': 'IF Fashion','marketImageWidth': '788','marketImageHeight': '413','displayUrl': 'if-fashion.gr','callToAction': 'Περισσότερα','creative_language': 'all','publisher_language': 'el','siriusFlagBackgroundUnclickable': 'true','gpaSpecifiedLogo': 'true','gpaAddPromoText': 'true','hot_item_label': 'Hot','gpaFlagBackgroundUnclickable': 'true','FLAG_pass_gclid_to_deeplink_url': 'True','FLAG_client_side_flag_overrides': '[{x22namex22 : x22uses_octagon_sdkx22, x22valuex22 : true},{x22namex22 : x22open_applinks_adding_gclidx22, x22valuex22 : true}]','gpaUseWideLogo': 'true','gpaAddNewItem': 'mock','gpaLimitAnimationTime': 'first','versionInfo': '7.3.2','gpaPriceDropType': 'animation','gpaFlagBgSignalClickLocationEnabled': 'true'}]}};Ο κ. Τσαλίδης ανακοίνωσε ότι επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων θα γίνουν και για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των επισκευαστικών μονάδων της πρώην ΕΕΣΣΤΥ που ενσωματώθηκε από χθες στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η αρχή θα γίνει από το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης όπου θα επισκευάζονται και θα συντηρούνται τα νέα τρένα που θα έλθουν από την Ιταλία και θα ακολουθήσει το εργοστάσιο της Αθήνας.

Ο κ. Τσαλίδης διαβεβαίωσε ότι δεν θα θιγούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων της πρώην ΕΕΣΣΤΥ που θα πάψει και τυπικά να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου ενώ αντιθέτως προγραμματίζονται 400 προσλήψεις. Επίσης η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «της νέας μεγάλης ΤΡΑΙΝΟΣΕ «θα συμπεριλάβει τώρα και τους εργαζόμενους της πρώην ΕΕΣΣΤΥ.

Ανοικτό το ενδιαφέρον και για δρομολόγια Μετρό -Τραμ

Ερωτηθείς αν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ήθελε να μπει στο δίκτυο του Μετρό και του Τραμ, ο κ. Τσαλίδης απάντησε λακωνικά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μα εμείς έχουμε άδεια λειτουργίας για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες».

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    11 Δεκεμβρίου 2019

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία