4 εκ. ευρώ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για οδικά έργα

odika-erga-696x418.jpg

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα λάβει από τους ΚΑΠ 3.920.000 ευρώ για οδικά έργα στα νησιά, ποσό που, πάντως, είναι το χαμηλότερο απ’ όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες συνολικά θα μοιραστούν 70 εκ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε την 5η Δεκεμβρίου, κατανέμονται στις Περιφέρειες της Χώρας 70.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Τα χρήματα δίνονται αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη

– επενδυτικών δαπανών τους και

– δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το ποσό που θα διατεθεί είναι 3.920.000 εκ. ευρώ.

Δείτε τον πίνακα με το ποσό που λαμβάνει κάθε Περιφέρεια για τους ανωτέρω σκοπούς: