ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ : LEADER συνέχεια … «αξιώνουμε πλήρη διαφάνεια»

  • «Από την πλευρά μας όμως δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καταστάσεις όπως της ΣΑΖ ή της ΑΝΕΤΕΖ. Σεβόμαστε τα χρήματα που σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες καταβάλουν τα μέλη του Επιμελητηρίου για Συνδρομές, ΓΕΜΗ κ.τ.λ. και δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην κατασπατάλησή τους. Γι’ αυτό και αξιώνουμε πλήρη διαφάνεια. «Λαός που ξεχνά την ιστορία του καλείται να την ξαναζήσει». Εμείς δεν ξεχνάμε!»


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

LEADER συνέχεια….

Με την παρέμβασή μας αυτή επιδιώκουμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας, με τρόπο υπεύθυνο όπως κάνουμε πάντα, σχετικά με την προκήρυξη LEADER. Παράλληλα ζητάμε απαντήσεις για τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα και απασχολούν την τοπική κοινωνία, ωστόσο παραμένουν αναπάντητα.

  1. Κάποιες εταιρείες συμβούλων για να παράσχουν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό της προκήρυξης στους ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας, τους ζητούν 45€. Εκμεταλλεύονται το ότι η εταιρεία Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου, η οποία διαχειρίζεται το τοπικό LEADER, δεν φρόντισε, ως όφειλε να παράσχει δωρεάν μέσω ιστοσελίδας, το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό. Η ενέργεια αυτή των εταιρειών συμβούλων αποτελεί παράνομη πράξη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνεπώς εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους, ώστε να μην γίνουν θύματα εξαπάτησης κερδοσκόπων. Στο link που ακολουθεί παρέχεται όλο το πληροφοριακό υλικό που θα χρειαστεί ο υποψήφιος επενδυτής προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τους όρους του προγράμματος και να αποφασίσει τη συμμετοχή του.

http://agrotikianaptixi.gr/el/content/1i-prosklisi-gia-tin-ypovoli-protaseon-idiotikoy-haraktira-leaderclld-2014-2020-tis-otd

  1. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα που επισυνάπτεται και αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα, τα χρήματα που αντιστοιχούν στον τουρισμό, που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του νησιού μας, είναι ελάχιστα. Σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του τοπικού προγράμματος, οι εν δυνάμει ωφελούμενοι για επενδύσεις στον τουριστικό τομέα θα είναι ένας ή δύο! Επομένως οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση συμμετοχής στο LEADER της Ζακύνθου, να γνωρίζουν ότι το επίπεδο ανταγωνισμού είναι πολύ υψηλό. Με την επισήμανση μας αυτή δεν αποτρέπουμε τους υποψήφιους επενδυτές να μετέχουν στο πρόγραμμα, οφείλουμε όμως να τους ενημερώσουμε, δεδομένου ότι το κόστος για τη σύνταξη και υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης είναι σημαντικό.
  2. Από τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα ότι ο σχεδιασμός του τοπικού LEADER δεν συνάδει με το αναπτυξιακό μοντέλο του νησιού μας, γεγονός αναμενόμενο αφού σχεδιάστηκε από συμβουλευτική εταιρεία από την Κρήτη. Δυστυχώς το πρόγραμμα αποτέλεσε στοίχημα για κάποιους που μέσα απ’ αυτό επιδίωξαν να χτίσουν πολιτική και όχι μόνο καριέρα. Σχεδιάστηκε κάτι όπως, όπως, που δεν ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου και τώρα πώς να εφαρμοστεί προκειμένου να καλύψει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες;;;
  3. Αναφορικά με το Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου –απαιτούμε πλέον- υπεύθυνη και σοβαρή ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του. Για τον λόγο αυτόν ζητάμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
  • Οι εκπρόσωποι των βασικών εταίρων (Δήμος Περιφέρεια Επιμελητήριο) στη διοίκηση της εταιρείας , παραμένουν τα ίδια πρόσωπα πριν και μετά τις τελευταίες εκλογές των φορέων αυτών ; Αν ναι, εξακολουθούν να εκπροσωπούν ως εκλεγμένοι τους φορείς τους ;
  • Υπάρχουν οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ; Καλύπτονται οι λειτουργικές της δαπάνες ; Το προσωπικό πληρώνεται κανονικά ;

Η υλοποίηση του LEADER εξαρτάται απόλυτα από την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας που το διαχειρίζεται. Μέχρι σήμερα και παρά τις οχλήσεις μας δεν έχουμε πληροφόρηση για την κατάσταση της εταιρείας. Από την πλευρά μας όμως δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καταστάσεις όπως της ΣΑΖ ή της ΑΝΕΤΕΖ. Σεβόμαστε τα χρήματα που σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες καταβάλουν τα μέλη του Επιμελητηρίου για Συνδρομές, ΓΕΜΗ κ.τ.λ. και δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην κατασπατάλησή τους. Γι’ αυτό και αξιώνουμε πλήρη διαφάνεια. «Λαός που ξεχνά την ιστορία του καλείται να την ξαναζήσει». Εμείς δεν ξεχνάμε!

Πίνακας 1: Στοιχεία ταυτότητας προκηρυσσόμενων υποδράσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

19.2.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.2

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

30.000,00

19.2.2

Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

130.000.00

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

243.750,00

19.2.2.6

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

130.000.00

19.2.3

Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής παρέμβασης

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

233.500,00

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

571.500,00

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

157.500,00

19.2.3.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

180.000,00

19.2.7

Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

65.000,00

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης

1.741.250,00

ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ


Πηγή