Περιφερειακό: Επερώτηση Σαμοΐλη για την τροπολογία του Άδωνι…

samoilis-stefanos-696x392.jpg

Επερώτηση στο Π/Σ Ιονίων Νήσων για την Υπόθεση Τροπολογίας Άδωνι Γεωργιάδη από τον επικεφαλής της παράταξης “Ανυπότακτο Ιονιο” Στέφανο Σαμοϊλη.

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Μέχρι σήμερα για την υπόθεση του ακινήτου Κασσιώπης (“Ερημίτης”) το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι Υπηρεσίες της ΠΙΝ έχουν κληθεί, από πολιτική βούληση και από υπηρεσιακό καθήκον αντίστοιχα, να τοποθετηθούν στο ζήτημα. Αναφέρουμε χρονολογικά τις παρεμβάσεις:

1. 23.07.2011. Με την Απόφαση 131-12/2011 ΑΔΑ: 4Α5Ζ7ΛΕ-ΦΟΨ η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ζήτησε το οικοσύστημα “Ερημίτης” και των τριών λιμνών παράκτιων υδροβιότοπων, να χαρακτηριστεί σαν ενιαίο σύνολο ως απολύτου προστασίας.
2. 26.05.2012. Με την αριθ. Απόφασης 80-6/2012 (ΑΔΑ: Β4Λ07ΛΕ-ΡΒ2) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε η δαπάνη Προσφυγής στο ΣτΕ για το ακίνητο Κασσιώπης.
3. 09.02.2013. Με την αριθ. Απόφασης 4-2/2013 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ζητά να ανακληθεί η Απόφαση της Κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση επί 99 της Δημόσιας Έκτασης «Ερημίτης» στην Κασσιώπη Κέρκυρας.
4. 02.03.2013. Με την Αριθ. απόφασης 32-5/2013 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου για το ακίνητο της Κασσιώπης, διότι είναι σε πλήρη αντίθεση με τις υπ. αριθμ.131-12/2011 και 4-2/2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. 26.03.2013. Εξώδικη Πρόσκληση προς το ΤΑΙΠΕΔ τριών περιφερειακών συμβούλων των κ.κ. Γαλιατσάτου Θεόδωρου, Γουλή Θεόδωρου, Καρύδη Γεώργιου, και ακόμα δώδεκα πολιτών της Κέρκυρας, προς τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.).

6. 27.03.2013. Με το αρ. Πρωτ. 9023/3429-27.03.2013 κατατέθηκε η ΑΡΝΗΤΙΚΗ γνωμοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΣΧΑΔΑ περιοχής Κασσιώπης Κέρκυρας.

7. 21.12.2013. Αριθ. Απόφασης 224-24/2013 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της περιοχής Ερημίτης στην Κασσιώπη Κέρκυρας. Ζητάει μεταξύ άλλων την επικαιροποίηση των αρ. αποφάσεων 131-12/2013,80-6/2012, 214-16/2012, 4-2/2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου για το καθεστώς προστασίας του οικοσυστήματος.

8. 29.09.2014 Εξώδικη Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου, τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.. Θέμα: Επικίνδυνη για την Εθνική Ασφάλεια μεταφορά του Ναυτικού Οχυρού Αγ. Στεφάνου Κέρκυρας.

9. 25.04.2015. Με την Αριθ. Απόφασης 75-8/2015 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων γνωμοδοτεί ΑΡΝΗΤΙΚΑ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του παραθεριστικού – τουριστικού χωριού στην Κασσιώπη Κέρκυρας.

10. 13.01.2017 Κατάθεση Αναφοράς [αρ. καταθ. 0124/2017] στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της ιδιωτικοποίησης του «ακινήτου Κασσιώπη» (Ερημίτης) στην Κέρκυρα από τον ευρωβουλευτή Νίκο Χουντή και δεκαπέντε (15) Αντιπεριφερειαρχών και Αντιδημάρχων της Κέρκυρας.

11. 19.09.2017. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Δ/ση Περ/ντος κ Χωρικού Σχεδιασμού), με το Έγγραφο αρ. πρωτ. 77122/31896 απαντάει στο από 09.09.2017 αίτημα του Συλλόγου “Ερημίτη Πλους” (αρ. πρωτ. Εισερχομένου 77122/31896/13-9-17) για ενημέρωση σχετικά με την ύπαρξη όποιας τροποποίησης ή επικαιροποίησης της ΜΠΕ του Ειδικού Σχεδίου Αξιοποίησης Ακινήτου Περιοχής Ερημίτη Κασσιώπης Ν. Κέρκυρας. Η απάντηση της αρμόδιας Δ/σης είναι ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ καμία τροποποίηση της ΜΠΕ στα αρχεία της Υπηρεσίας της ΠΙΝ.

Η Τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης και εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αναφέρει τα εξής:

Επί της αρχής είναι μια τροπολογία φωτογραφημένη για τις οικοδομικές άδειες που εφεξής θα εκδίδονται από τον ίδιο τον Υπουργό, παρακάμπτοντας την αρμόδια υπηρεσία των Δήμων. Πρόκειται για μια σαφή καταστρατήγηση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έως τώρα όμως οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΙΝ ήδη έχουν κληθεί να γνωμοδοτήσουν για διάφορα σοβαρά θέματα – στα αρχικά κυρίως στάδια των επενδύσεων του ΤΑΙΠΕΔ. Πιθανότατα θα ξανακληθούν, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και δεδομένης της πολιτικής διάθεσης του κ. Υπουργού, ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο ο κ. Γεωργιάδης να θέσει σε εφαρμογή μια ακόμα Τροπολογία που θα παρακάμπτει αυτή τη φορά τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΠΙΝ. Προκύπτουν έτσι τα εύλογα ερώτημα:

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συμφωνεί με το πολιτικό και νομικό πνεύμα της εν λόγω τροπολογίας;

2. Θα δεχτεί έτσι άκριτα σαν να μην αφορά έμμεσα το ίδιο, την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής πράξης;

Ως εκ τούτου η Παράταξη “Ανυπότακτο Ιόνιο”, ζητάει από το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα στη επικείμενη συνεδρίαση και να κατατεθεί δημόσια η άποψη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Από την πλευρά μας, θα προτείναμε την έκδοση Ψηφίσματος που θα αναλύει εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποίους η Τροπολογία του Υπουργού κ. Άδωνη Γεωργιάδη δεν γίνεται πολιτικά επί της αρχής αποδεκτή και θα προτείνουμε άλλη τροπολογία που θα ενισχύει τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο Περιφερειακό Σύμβουλος της παράταξης “Ανυπότακτο Ιονιο”
Στέφανος Σαμοϊλης