Δήμος Πύργου: Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση δημοτών

Ανακοινώνεται εκ του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Πύργου Ν.Ηλείας ότι λόγω εκτάκτου ανάγκης η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και του τμήματός μας ( ΕΦΚΑ,Εφορία,Σύλλογος Πολυτέκνων, ΟΑΕΔ ,Νοσοκομείο,Δικαστήρια,ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού , Στρατολογία,λοιπά ασφαλ.ταμεία,Σχολεία, κλπ) μέσω ΦΑΞ και email.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση μπορεί να γίνει μόνο για τα κάτωθι :

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
  2. Πιστοποιητικό γεννήσεως .
  3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα ΜΑ.
  4. Πιστοπ.οικογεν. κατ/σης Στρατολογίας (για μειωμένη θητεία)
  5. Ληξ.πράξεις (γεννήσεως,γάμου,θανάτου, κλπ.)

Επίσης θ΄αποστέλλονται ταχυδρομικώς κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου μέσω ΦΑΞ ή email τα ανωτέρω πιστοποιητικά στους δημότες εάν επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. Τράπεζες , ΟΤΕ,ΔΕΗ κλπ).

Σχετικά με τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών θα δίνονται κατόπιν ειδικής συνεννόησης με το Τμήμα μας στο ανωτέρω τηλέφωνο Δημοτολογίου .


Πηγή