Κορονοϊός και ΔΕΥΑΚ στο «μενού» του δια περιφοράς Δ.Σ. Νότιας Κέρκυρας

Σε «δια περιφοράς» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας συγκαλεί το σώμα ο πρόεδρος του οργάνου Γ. Καβαβδίας σήμερα Πέμπτη με θέματα την αποδοχή χρηματοδότησης για δράσεις κατά του Covid-19 αλλά και άλλες επείγουσες ανάγκες.

Συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών. Το θέμα χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο να συζητηθεί καθώς οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων επείγονται στην εκτέλεση μικροεπεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας με τον κορονοϊό, όπως απολυμάνσεις κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητες εντός οικισμών με ασβεστώματα κ.α.
Θα συζητηθεί η αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 20.000 ευρώ στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας από το Υπουργείο Εσωτερικών ως έκτακτη κατανομή στους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού.
Επίσης, αναμένεται να συζητηθεί ο ορισμός 3 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δύο από την Πλειοψηφία και ενός από τη μειοψηφία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ και μέχρι την σύσταση της νέας ΔΕΥΑ Νότιας Κέρκυρας.
Επίσης, θα συζητηθεί η έκδοση ψηφίσματος για την οικονομική στήριξη του Πληθυσμού και την ανακούφιση από τις συνέπειες της διάδοσης του κορονοϊού.