Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Δεν άκουσα τις 32 ψήφους, δεν υπογράφω…

“Δεν μπορώ ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου μας να βάλω την υπογραφή μου παρά μόνον σε ό,τι συμφωνεί ακριβώς με τα όσα είδαν τα δικά μου μάτια και ακούσαν τα δικά μου αυτιά” αναφέρει στην καταγγελία-αίτησή της, η Άντζυ Καρδακάρη.

Το πλήρες κείμενο της καταγγελίας-αίτησης της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου (που ανήκει στην παράταξη του Γ. Καλούδη) προς τον πρόεδρο του σώματος αναφέρει τα εξής:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΖΥΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ Κέρκυρα, 30 Απριλίου 2020

Προς:
1. κο Δημήτριο Γ. Μεταλληνό, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,
2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς – σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών),
3. κα Ι. Σκούρα, ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected])

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

λόγω της χθεσινοβραδυνής κακής λειτουργίας του συστήματος τηλεδιάσκεψης που παρουσίασε εμπλοκή των μικροφώνων με ουσιαστικό αποτέλεσμα την σιωπή που επιβλήθηκε σε αιρετούς μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οι οποίοι εκλέχτηκαν και αντιπροσωπεύουν την αυτήν λαϊκή βάση εκ της οποίας πηγάζει κάθε εξουσία στην Ελληνική Δημοκρατία,

επειδή δεν μπορώ ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου μας να βάλω την υπογραφή μου παρά μόνον σε ό,τι συμφωνεί ακριβώς με τα όσα είδαν τα δικά μου μάτια και ακούσαν τα δικά μου αυτιά,

και επειδή δεν άκουσα τις 32ψήφους όπως περιγράφονται στο πρακτικό που αναφέρεται στην σημερινή ηλεκτρονική σας επιστολή (την οποίαν -ηλεκτρονική επιστολή/email- στείλατε σε όλους εμάς Δημοτικούς Συμβούλους μετά τις 15:00),

σας παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να κοινοποιηθεί προς όλους μας το μαγνητοσκοπημένο υλικό της 11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, και να μπορέσω ευχαρίστως με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσω την περιγραφή σας μέσα από το οπτικοακουστικό υλικό της τηλεδιάσκεψης, μαζί με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους μας στο σώμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Επίσης,
σας παρακαλώ μελλοντικώς να προνοήσετε περί της όποιας -τυχόν- απαίτησης τεχνικής φύσεως του συστήματος λογισμικού σχετικά με τον ορισμό χρονικής στιγμής λήξης των συνεδριάσεών μας, και να απαιτήσετε την προσαρμογή μας ώστε να μην επαναληφθεί η χθεσινή κατάσταση.

Η λήξη κάθε συνεδριάσεώς μας δέον να διενεργείται βάσει των εκ του Νόμου προβλεπομένων και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημοτικού μας Συμβουλίου ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΗΣ που άλλωστε νοείται μόνον ως προσωρινή διακοπή.

Ως εκ τούτου,
σας παρακαλώ να θέσετε διάρκεια τουλάχιστον ΔΩΔΕΚΑ -12- ΩΡΩΝ για κάθε επόμενη Συνεδρίασή μας ώστε να μην λειτουργούμε υπό πίεση βλαπτική για τα συμφέροντα των συμπολιτών μας Κερκυραίων έναντι των οποίων είμαστε υπεύθυνοι τόσο κατά νόμο όσο και ηθικά όσοι πιστεύουμε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω,
σας παρακαλώ να έχετε κατά νου ότι στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνονται από το βίντεο τα όσα περιγράφονται στο ως άνω προαναφερθέν πρακτικό σας, τότε θα χρειαστούν οι άμεσες ενέργειές σας προς θεραπεία της διακοπής που η ίδια προσωπικά βίωσα όπως και άλλοι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Αρχηγοί παράταξης,
και κατά συνέπεια η ολοκλήρωση της 11ης Συνεδρίασης (Κατεπείγουσα) του Δημοτικού μας Συμβουλίου που γινόταν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης από 16:00μμ της Τετάρτης 29 Απριλίου 2020 έως την προσωρινή της διακοπή στις 20.00μμ της ίδιας ημέρας.

Σε τέτοια δε περίπτωση, σας καλώ να επικοινωνήσετε προς όλους τα περί του τρόπου ολοκλήρωσης της συνεδριάσεώς μας (όπως ο ίδιος κρίνετε προτιμότερο, είτε μέσω νέας τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς).

Σε αναμονή της απαντήσεώς σας με το οπτικοακουστικό υλικό της 11ης κατεπείγουσας Συνεδρίασής μας,

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική – Χριστίνα Σπ. Καρδακάρη