Νέος Διοικητής της Π.Υ. Μεσολογγίου ο Νικόλαος Παπαθανάσης

Έπειτα από απόφαση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας Αρχιπυράρχου Νικολάου Ρουμελιώτη

Έπειτα από απόφαση του Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας Αρχιπυράρχου Νικολάου Ρουμελιώτη ορίστηκε από 31 Μαρτίου 2020 ως Διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ο Επιπυραγός Νικόλαος Παπαθανάσης του Ηλία.

The post Νέος Διοικητής της Π.Υ. Μεσολογγίου ο Νικόλαος Παπαθανάσης appeared first on AgrinioPress.