ΠΕΔΙΝ: Να εξαιρεθεί η ΠΙΝ από το άρθρο 93 του ν/σ του ΥΠΕΚΑ

Την εξαίρεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά η ΠΕΔΙΝ.

Η απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔΙΝ

Απόφαση 3-1/27.04.2020
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του άρθρου 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πραγματοποιήθηκε κατεπειγόντως, σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 631/26.04.2020, πρόσκληση του Προέδρου της κου Αλέξανδρου Παρίση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα εικοσιένα (21) μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ:
Παρόντες:
1. Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Αργοστολίου
2. Ιωάννης Τρεπεκλής,Αντιπρόεδρος, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
3. Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
4. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας
5. Γεώργιος Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας
6. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας
7. Νικήτας Αρετάκης, Δήμαρχος Ζακύνθου
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Δήμαρχος Παξών
9. Θεόφιλος Μιχαλάτος, Δήμαρχος Αργοστολίου
10. Γεώργιος Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου
11. Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης, Δήμαρχος Σάμης
12. Διονύσιος Στανίτσας, Δήμαρχος Ιθάκης
13. Παύλος Δάγλας, Δήμαρχος Μεγανησίου
14. Δημήτριος Μεταλληνός, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
15. Γεώργιος Καλούδης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
16. Ιωάννης Πιέρρης, Δημ. Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
17. Κωνσταντίνος Γρηγορόπουλος, Γραμματέας, Δημοτ. Σύμβουλος Βόρειας Κέρκυρας
18. Κωνσταντίνος Δρακονταειδής, Δημοτ. Σύμβουλος Λευκάδας
19. Γεράσιμος Φόρτες, Δημοτ. Σύμβουλος Αργοστολίου
20. Στυλιανός Σπαθής, Δημ. Σύμβουλος Σάμης

Απόντες:
1.Διονύσιος Τρούσσας (Ντάσσης), Δημοτ. Σύμβουλος Ζακύνθου

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλοσωρίζει τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κο Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχο Τρικκαίων, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση. Στη συνέχεια ενημερώνει τα μέλη ότι: Το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», θα έπρεπε να έχει τεθεί σε διαβούλευση πολύ νωρίτερα και όχι να αιφνιδιάζει τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διαχείριση των απορριμμάτων. Με το συγκεκριμένο άρθρο καταργούνται οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που ήδη λειτουργούν σήμερα στα Ιόνια Νησιά και δημιουργείται ένας νέος φορέας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που θα έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ. Στο φορέα αυτόν θα συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε ποσοστό 40% και όλοι οι Δήμοι των Ιονίων Νήσων σε ποσοστό 60%. Το Διοικητικό Συμβούλιο του νέου φορέα αποτελείται από 5 μέλη, που θα είναι ο Περιφερειάρχης και ένα (1) ακόμη μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τρία (3) μέλη εκπροσώπους των Δήμων, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρος του ΔΣ ορίζεται ο οικείος Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης, τον οποίο ορίζει.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, συνεδρίασε εκτάκτως χθες και αποφάσισε το Ψήφισμα το οποίο έχει ήδη σταλεί στα μέλη και το οποίο έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση σήμερα 26 Απριλίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης – ένεκα των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού covid-19 – με θέμα τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 & 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ιδιαίτερα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 93 του σχεδίου νόμου δημιουργείται στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων ένας νέος Ενιαίος Φορέας Διαχείρισης Απορριμμάτων με τη συμμετοχή (και προεδρία !) της περιφέρειας και όλων των δήμων της περιφέρειας με μορφή εταιρείας Α.Ε. και βασικό σκοπό τον ενιαίο και από κοινού τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια των Ιόνιων Νησιών.

Η θεσμοθέτηση του νέου φορέα συντελεί στην κατάργηση της πρώην Διαδημοτικής Επιχείρησης για τη Περισυλλογή και Διαχείριση Απορριμμάτων Κεφαλλονιάς (& Ιθάκης), η οποία σήμερα λειτουργεί με την επωνυμία Ε.Δ.Α.Κ.Ι. ΑΕ και την ενσωμάτωσή της στο νέο φορέα !

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου μετά την ενημέρωσή του από το δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο και τις τοποθετήσεις όλων των δημοτικών παρατάξεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Η επιλογή του Υπουργείου και της Κυβέρνησης να καταργηθεί μια πρότυπη για την Ελλάδα για 4 δεκαετίες δομή στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων
που αποτέλεσε και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα και επιτεύγματα του τόπου μας, τη Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας/ΕΔΑΚΙ ΑΕ είναι πράξη :

Αντίθετη, με τον ίδιο το στόχο του σχεδίου νόμου όπως εκφράζεται στην αιτιολογική έκθεση αφού α) κανένα πρόστιμο και ποτέ δεν έχει επιβληθεί από την ΕΕ στην Κεφαλονιά και την ΕΔΑΚΙ β) είναι υπαρκτή στην Κεφαλονιά για 4 δεκαετίες η επιδίωξη του σχεδίου νόμου για «αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και γ) δεν υπάρχει καμία «έλλειψη των απαραίτητων υποδομών» όπως επιδιώκεται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 93 του σχεδίου νόμου αλλά το αντίθετο μάλιστα ισχύει με τις ολοκληρωμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων με τη λειτουργία μονάδας κομποστοποίησης (από τις πρώτες που έγιναν στην Ελλάδα), ΧΥΤΥ και σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων για την μεταφορά τους το ΚΔΑΥ Πατρών, όπως επίσης το ενταγμένο έργο στο ΕΠΕΡΑΑ που πολύ σύντομα θα δημοπρατηθεί, έργο αναβάθμισης της μονάδας κομποστοποίησης, επέκτασης του ΧΥΤΥ και κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων ύψους 8.000.000€.

Καταστροφική, γιατί τα δύο μας νησιά αποτελούν φωτεινή εξαίρεση στην διαχείριση των αποβλήτων έχοντας λύσει από το 1984 ένα σημαντικό θέμα το οποίο μπορεί να ταλανίζει σχεδόν όλη τη χώρα αλλά ΟΧΙ την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη με την επιτυχημένη διαχρονικά λειτουργία της ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/Ε.Δ.Α.Κ-Ι έχουν δημιουργήσει μια περιουσία και ένα κεφάλαιο που θα είναι άδικο να χαθεί και επί πλέον να γίνει συμμέτοχος των προβληματικών υποδομών άλλων περιοχών.

Υποτιμητική, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του Τόπου μας. Η Διαδημοτική (σημερινή ΕΔΑΚΙ ΑΕ) ιδρύθηκε επί δημαρχίας Αλέκου Καλαφάτη το 1984 με πρωτοπόρο τον τότε δήμο Αργοστολίου και με τη συμμετοχή των πρώην κοινοτήτων και του τ. δήμου Ληξουρίου. Αποτέλεσε (και αποτελεί) πρότυπο λειτουργίας και προπάντων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με μια ανυπολόγιστης αξίας και σημασίας υποδομή η οποία με την προτεινόμενη ρύθμιση είναι άγνωστη η τύχη της. Η Κεφαλονιά έχει χαρακτηριστεί το Καθαρότερο Νησί. Τον φορέα όχι μόνο στήριξαν ΟΛΕΣ οι μετέπειτα δημοτικές, κοινοτικές αρχές αλλά Εμείς σαν Κεφαλλονίτες ΠΟΤΕ δεν βάλαμε τη Διαδημοτική στο πεδίο της Πολιτικής Αντιπαράθεσης: Στηρίχτηκε και Αναπτύχθηκε από ΟΛΟΥΣ όσους υπηρέτησαν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση του τόπου μας με οποιαδήποτε μορφή και ρόλο τα 36 χρόνια λειτουργίας της! Είμαστε περήφανοι και οι σημερινές επιλογές, μας προσβάλλουν σαν κοινωνία!

Είναι πράξη Ακατανόητη για την τοπική κοινωνία και το λαό της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που από το 1984 έχει στηρίξει όσο καμιά άλλη περιοχή στην Ελλάδα την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Το εγχείρημα της πρότυπης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κεφαλονιά δεν θα είχε επιτύχει εάν δεν είχε τη καθολική, διαχρονική στήριξη της κοινωνίας, των εργαζομένων της επιχείρησης όλα αυτά τα χρόνια , των επαγγελματιών, των φορέων και της πολιτείας.

Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Την Κυβέρνηση
και τον Πρωθυπουργό της χώρας να αποσύρουν τη διάταξη.

Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη δεν θα ανεχτούν αυτή την επιλογή:

Οι Δήμαρχοι των νησιών μας με τη συμμετοχή και του Αντιπεριφερειάρχη του νομού να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο Υπουργό, τους επικεφαλής των κομμάτων της Αντιπολίτευσης προκειμένου να τους ενημερώσουν και να ζητήσουν την άρση της προβλεπόμενης ρύθμισης.
Επίσης να γνωστοποιήσουν το θέμα σε πανελλήνια εμβέλεια και την καθολική αντίδραση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που προβλέπει την κατάργηση του τοπικού ΦΟΔΣΑ/ΕΔΑΚΙ

Καλούμε το Βουλευτή του Νομού μας να στηρίξει το αίτημα μας και να υποστηρίξει την εξαίρεση του νομού μας από αυτή τη διάταξη.

Εάν οι ανωτέρω ενέργειες δεν αποδώσουν ο Δήμος Αργοστολίου σε συνεργασία με τους άλλους δήμους των νησιών μας και με Διαπαραταξιακή Συνεργασία σε νέα έκτακτη συνεδρίασή του θα εξετάσει μέτρα και τρόπους αντίδρασης με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των φορέων του νησιού στέλνοντας το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει επ’ουδενί αποδεκτή η προωθούμενη ζημιογόνα για το περιβάλλον και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας νομοθετική ρύθμιση».

Στη συνέχεια προτείνει, αφού συζητηθεί σήμερα το θέμα και εκδοθεί άμεσα απόφαση, να ζητηθεί η πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης με τον υπεύθυνο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τη συμμετοχή των Μελών του ΔΣ της ΠΕΔ-ΙΝ, του Προέδρου της ΚΕΔΕ και της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ώστε να συζητηθεί το θέμα και να εκφραστεί η αντίθεση των Δήμων μας στην ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων ανέφερε ότι η Διαχείριση των Απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θεωρεί ότι πρέπει να διευκρινισθεί ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα που επιδιώκει να αντιμετωπίσει το Σχέδιο Νόμου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ενημέρωση και διάλογος για τα θέματα που αφορούν την Α’Θμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τέλος, εξέφρασε την συμπαράσταση και την υποστήριξή του στα αιτήματα των Δήμων των Ιονίων Νήσων.
Ακoλούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας όλα τα μέλη έλαβαν το λόγο και κατέληξαν στα ακόλουθα:
1. Η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα έπρεπε να έχει επιδιώξει τη διαβούλευση με τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πριν προχωρήσει στη σύνταξη του Σχεδίου Νόμου.
2. Η Διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρμοδιότητα των Φορέων της Α’θμιας Αυτοδιοίκησης και όχι των Περιφερειών, οι οποίες και θα προεδρεύουν στο νέο φορέα, ενώ δεν θα εκπροσωπούνται όλοι οι Δήμοι στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
3. Είναι ανεπίτρεπτη και προσβλητική η επιδίωξη διάλυσης επιτυχημένων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι λειτουργούν δεκαετίες και έχουν παρουσιάσει σημαντικό έργο, όπως αυτός της Κεφαλονιάς-Ιθάκης (ΕΔΑΚΙ ΑΕ).
4. Έχουν ήδη δρομολογηθεί μεγάλα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε νησιά του Ιονίου. Η υλοποίηση των έργων αυτών πρέπει να προχωρήσει άμεσα και χωρίς προβλήματα, γιατί αυτό θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες.
5. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας με τις Νησιωτικές αλλά ούτε και οι Νησιωτικές περιφέρειες μεταξύ τους, γιατί υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες (π.χ. Ιόνια Νησιά με Νησιά Νοτίου Αιγαίου).

Στη συνέχεια τα Μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Κατά πλειοψηφία αποφασίζουν

1. Να Εξαιρεθεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από το άρθρο 93 του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
2. Να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι δρομολογημένες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων των Ιονίων Νήσων για τα οποία έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις.
3. Συμφωνούν πλήρως με το ψήφισμα του Δήμου Αργοστολίου, το οποίο έχει ήδη αναφερθεί και το οποίο αφορά στη λειτουργία της ΕΔΑΚΙ ΑΕ στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ενός επιτυχημένου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο κος Ιωάννης Πιέρρης Δημοτικός Σύμβουλος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με το Σχέδιο Νόμου και ζήτησε να αποσυρθεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 3-1/ 27.04.2020