Εξώδικο Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας σε Καρβέλη & Χριστόπουλο για «εντέλεσθε»!

Προ των ευθυνών τους για πιθανή απώλεια ζωής, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, από την έλλειψη παθολόγου στην Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, λόγω των «εντέλλεσθε», θέτει μέσω εξώδικου η διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας κ. Χρήστο Χριστόπουλο και τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, ενημερωθήκαμε πως με την από 14/4/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 8784 απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, κ. Χρήστου Χριστόπουλου – πρώτου από εσάς – αποστάλθηκε «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ», προς τον κ. Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο, Ιατρό Παθολόγο και Διευθυντή της Παθολογικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, ώστε να εφημερεύσει σε ενεργό εφημερία στο Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, τις εξής ημερομηνίες, ήτοι 12-5-2020, 16-5-2020, 23-5-2020 και 26-5-2020, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο καλύψετε υποτιθέμενα κενά της Ν.Μ. Πύργου.

Είναι επίσης γνωστό πως η πανδημία του κοροινοιού ξεκίνησε – σε επίπεδο Ελλάδας – από το Νοσοκομείο Αμαλιάδας, ενώ η πόλη της Αμαλιάδας είχε δυστυχώς τον πρώτο νεκρό, πλην όμως με αυτήν την ανεύθυνη στάση σας, παρεμποδίζετε την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια Υγεία της ευρύτερης περιοχής, αφού η παθολογική του κλινική φιλοξενεί ασθενείς, ενώ καθημερινά προσέρχονται ύποπτα κρούσματα κορονοιού, κάτι που και ο πρώτος και ο δεύτερος από εσάς γνωρίζετε.

Συνεπώς με αυτές σας τις ενέργειες καθίσταστε οι αποκλειστικά υπεύθυνοι μια πιθανής απώλειας ανθρώπινης ζωής σε περιστατικό που θα συμβεί εντός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, λόγω ελλείψεως Παθολόγου, εξαιτίας του «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ» που αποστείλατε στον Διευθυντή της Παθολογικής του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Ιατρό Παθολόγο Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο.

Γνωρίζετε πολύ καλά ο πρώτος και ο δεύτερος από εσάς, πως ο Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής της Ν.Μ. Αμαλιάδας, εκτελεί 10 και πλέον εφημερίες τον μήνα, ενώ οι επιμελήτριες της Ν.Μ. Πύργου εκτελούν μόλις 6, κάτι που αποδεικνύει επιλεκτική συμπεριφορά σας και ανισοβαρή προς τους Παθολόγους του δυναμικού των Ν.Μ. Πύργου και Αμαλιάδας, παρεμποδίζοντας έτσι συνειδητά την εύρυθμη, ασφαλή και ομαλή λειτουργία και τον δυο Νοσηλευτικών Μονάδων, αφού είναι προφανές πως είναι δυνατόν με το ίδιο δυναμικό Παθολόγων να μην κινδυνεύσει η λειτουργία καμίας εκ των δύο Παθολογικών Κλινικών των Ν.Μ. Πύργου και Αμαλιάδας, κάτι που και εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Αμαλιάδας σας έχουμε επισημάνει, πλην όμως συνεχίζετε να το αγνοείτε.

Επειδή η ενέργεια του πρώτου από εσάς, με την απόλυτη στήριξη του δευτέρου από εσάς, να αποστείλει «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ» στον Διευθυντή της Παθολογικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, ώστε να εφημερεύσει σε ενεργό εφημερία στο Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, τις εξής ημερομηνίες, 12-5-2020, 16-5-2020, 23-5-2020 και 26-5-2020, θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία της περιοχής που εξυπηρετεί η Ν.Μ. Αμαλιάδας, ενώ κινδυνεύει και η υγεία ασθενών που ήδη νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική της Ν.Μ. Αμαλιάδας.

Επειδήκαθίσταστε οι πρώτος και δεύτερος από εσάς αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιστατικό επιπλοκής ή απώλειας ανθρώπινης ζωής, συμβεί στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας, εξαιτίας της έλλειψης παθολόγου.

Επειδή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μετακινήθηκαν οι Α. Δρόσου Ευγενία Παθολόγος με βαθμό Επιμελητή Α’ και Β. Νικολοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος με βαθμό Επιμελητή Β’, από τη αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Αμαλιάδας στην οργανική μονάδα της έδρας του Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, από τις 11-5-2020 και για διάστημα ενός μηνός, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, αφήνοντας ουσιαστικά τονΔιευθυντή της Παθολογικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, ως μοναδικό Παθολόγο της Ν.Μ. Αμαλιάδας.

Επειδή σκοπός μας είναι προστασία της δημόσιας Υγείας, κάτι που κινδυνεύει άμεσα με τις συγκεκριμένες ενέργειές σας.

Επειδή οι ενέργειές σας έρχονται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση και ενίσχυση της Ν.Μ. Αμαλιάδας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τις ενέργειες του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και

Καλείσθε ο πρώτος από εσάς όπως με την λήψη της παρούσας ανακαλέσετε την από 14/4/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 8784 απόφασή σας με την οποία αποστείλατε «ΕΝΤΕΛΛΕΣΘΕ», προς τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, Διευθυντή της Παθολογικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, ώστε να εφημερεύσει σε ενεργό εφημερία στο Παθολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου, τις εξής ημερομηνίες, 12-5-2020, 16-5-2020, 23-5-2020 και 26-5-2020, αφήνοντας την Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας δίχως Παθολόγο και θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία της περιοχής που εξυπηρετεί η Ν.Μ. Αμαλιάδας, κινδυνεύοντας ταυτόχρονα και η υγεία ασθενών που ήδη νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική της Ν.Μ. Αμαλιάδας και όπως παραλείψετε στο μέλλον να αφήσετε δίχως Παθολόγο τη Ν.Μ. Αμαλιάδας».

Το εξώδικο κοινοποιείται στον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια, στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, στην διοικήτρια της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας κα Ειρήνη Αγγελάκου και στον δήμαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυμπέρη.


Πηγή