Έρχεται ειδικός Οργανισμός για τον έλεγχο της ποιότητας των δημόσιων νοσοκομείων

 Έρχεται ειδικός Οργανισμός για τον έλεγχο της ποιότητας των δημόσιων νοσοκομείων

Ειδικό οργανισμό, που θα ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, συστήνει το υπουργείο Υγείας Με έναν νέο μηχανισμό ελέγχου των δημοσίων νοσοκομείων και των μονάδων υγείας θα επιχειρήσει το υπουργείο Υγείας να τεστάρει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και να τις βαθμολογεί αντίστοιχα. Όπως είχε αποκαλύψει το «Εθνος» με βάση την αξιολόγηση των κλινικών θα λαμβάνουν και την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση αλλά και το προσωπικό.

Το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. παρουσιάσθηκε κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου. Συγκεκριμένα συστήνεται η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.», (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.) με σκοπό να αξιολογεί τις Μονάδες Υγείας και να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, να αναπτύσσει διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, δείκτες αξιολόγησης, πρότυπα προγράμματα ιατρικής φροντίδας, και να διαμορφώνει προγράμματα εκπαίδευσης και συμμόρφωσης προς τα πρότυπα.

Τα κριτήρια Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται η ασφάλεια των ασθενών, η αποτελεσματικότητα, η ανταποκρισιμότητα- ασθενοκεντρική προσέγγιση, η προσβασιμότητα, η χρηστή Διοίκηση και η διαχείριση πόρων για την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του οργανισμού.

Eρχεται αξιολόγηση για όλα τα νοσοκομεία της χώρας! Oλα τα κριτήρια ΥΓΕΙΑ 13.12.2019 13:25 Eρχεται αξιολόγηση για όλα τα νοσοκομεία της χώρας! Oλα τα κριτήρια Eρχεται αξιολόγηση για όλα τα νοσοκομεία της χώρας! Oλα τα κριτήρια Προβλέπεται, επίσης, συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος για την υλοποίηση δωρεάς διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το Έργο ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων θα υλοποιηθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

Επίσης, προβλέπεται η στελέχωση του ΟΔΙΠΥ, από ειδικευμένο επιστημονικό, και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, με δυνατότητα πλήρους ή και μερικής απασχόλησης.

Προβλέπεται περαιτέρω η πλήρωση θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού.

Πηγή: ethnos.gr


Πηγή