Ανακοίνωση για λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου στα Μεταξάτα

Ανακοίνωση για λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου στα Μεταξάτα

O Αγροτικός Ιατρός θα βρίσκεται στα Μεταξάτα Λειβαθούς την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 από 9:00πμ έως 13:00μμ.

Ενημερώνουμε για την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας και απόσταση 1,5 μ. μεταξύ των ατόμων).


Πηγή