Δήμος Τραγανού: Το παλιό έμβλημα…

Ο Δήμος Τραγανού ήταν δήμος που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου.

Λειτούργησε την περίοδο 1997-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Πηνειού.

Είδαμε το έμβλημά του που αποτελείται από τρία στοιχεία, στο παλιό δημαρχείο. Είναι ο Ηρακλής, ο ποταμός Πηνειός και τα μήλα των εσπερίδων. Και τα τρία στοιχεία συνδέονται άμεσα με την ιστορία και τον πολιτισμό των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.


Πηγή