ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing).

Το εν λόγω μεταπτυχιακό έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, της Πληροφορίας και της Πληροφορικής όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, η αλληλεπιδραστική διαδικτυακή επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), η επεξεργασία δεδομένων, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing), τα συνεργατικά συστήματα αλλά και η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα συστημάτων και περιεχομένου.

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές είτε δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων φοιτητών, αριθμό εισακτέων, ημερομηνίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων κ.α θα ανακοινωθούν προσεχώς. Περισσότερες πληροφορίες στο dmc.ionio.gr


Πηγή