Ο Αλέξανδρος Παρίσης στην παρουσίαση  του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων στα Ιωάννινα

Ο Αλέξανδρος Παρίσης στην παρουσίαση  του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων στα Ιωάννινα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων στα Ιωάννινα

Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 έγινε στα Ιωάννινα η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων από τον κ.Μανώλη Γραφάκο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
Η εκδήλωση ενημέρωσης οργανώθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από αυτές τις Περιφέρειες.
Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ στην τοποθέτηση του ανέφερε τα ακόλουθα:
« Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί έντονα την Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολλές φορές, όπως γνωρίζετε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
Η συνάντηση αυτή είναι σημαντική και χρήσιμη γιατί έχει στόχο την ενημέρωση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
Αξίζουν συγχαρητήρια στο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
κύριο Μανώλη Γραφάκο που ανέλαβε την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων παρουσιάζει το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
Οι συναντήσεις αυτές δίνουν παράλληλα τη δυνατότητα για ένα ευρύ δημόσιο διάλογο για όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Με τη ψήφιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ο αντίστοιχος Περιφερειακός καθώς και ο Τοπικός Σχεδιασμός με ρεαλιστικούς στόχους.
Στη συνέχεια πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους που θα έχουμε συμφωνήσει και που πρέπει να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι απαραίτητο επομένως να στηριχθούν και να ενισχυθούν άμεσα οι Δήμοι και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές. Μεγάλη σημασία έχει η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, η υποστήριξη με στελεχιακό δυναμικό καθώς και η απλοποίηση των διαδικασιών για τη γρήγορη ωρίμανση και την εκτέλεση έργων.

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι στον τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων
πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα μπροστά.
Πρέπει να μειωθεί το ποσοστό των απορριμμάτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.
Πρέπει επίσης να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό της ανακύκλωσης.
Πρέπει ακόμη να δημιουργηθούν νέες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων.
Η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων με τους καφέ κάδους καθώς και η διαχείριση των υλικών εκσκαφών αποτελούν πλέον αναγκαιότητα.
Επόμενος στόχος πρέπει να είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων.
Στον τομέα αυτό όμως υπάρχει σημαντική υστέρηση στη χώρα μας.
Από την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να εφαρμόζεται η επιβράβευση πολιτών και φορέων που συμβάλλουν στην επιτυχία των στόχων που έχουμε θέσει.
Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων οφείλω να επισημάνω
ότι στην Περιφέρεια μας παρά τα προβλήματα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έχουμε και θετικά παραδείγματα.
Ένα τέτοιο καλό παράδειγμα είναι η Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Κεφαλλονιάς-Ιθάκης Α.Ε. (ΕΔΑΚΙ Α.Ε.).
Έχει μετόχους τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης. Πραγματοποιεί αποτελεσματικά την αποκομιδή των απορριμμάτων στην Κεφαλλονιά. Σε συνεργασία από το 2008 με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης εκτελεί με επιτυχία πρόγραμμα ανακύκλωσης.
Είναι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς-Ιθάκης.

Λειτουργεί Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στη θέση Παλωστή Κεφαλλονιάς και είναι ιδιοκτησία της. Ο Χ.Υ.Τ.Υ. διαθέτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και δέχεται και τα απορρίμματα της Ιθάκης.
Διαθέτει επίσης Εργοστάσιο Μηχανικής –Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιολογικής Ιλύος.
Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν δείγμα πολιτισμού και τα Ιόνια Νησιά διακρίνονται για το πολιτιστικό τους επίπεδο.
Είμαι βέβαιος ότι με πνεύμα ενότητας και συνεργασίας μπορούμε να δουλέψουμε όλοι μαζί. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τα προβλήματα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στη σημερινή συνάντηση εργασίας και εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.»

Από το Γραφείο Τύπου

Παρουσίαση 1


Πηγή