Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου με 9 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου με 9 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 163/Α.Π.33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών την 27η Ioυλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Λήψη απόφασης επί αιτήματος ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τα προβλήματα, την προσφορά και την βράβευση για τις διακρίσεις των αθλητικών σωματείων του Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση Ληξουρίου

2. Παραλαβή της μελέτης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄ )

Εισηγητής: Δήμαρχος

3. Αποδοχή επιχορήγησης για συντήρηση και επισκευή σχολείων – Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ληξουρίου».

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για τη δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Η.Φ.Η.) με βάση την αριθ. ΙΟΝ 91 Πρόσκληση

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

5. Λήψη απόφασης για δημιουργία τράπεζας αίματος Δήμου Ληξουρίου»

Εισηγητής: Πρεντάνος Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος

6. Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι

Εισηγητής: Δήμαρχος

7. «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020 Δήμου Ληξουρίου (01/04/2020 έως 30/06/2020)».

Εισηγητής: Δήμαρχος

8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για ηχητική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων

Εισηγητής: Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για ανανέωση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ


Πηγή