Άγγελος Τσιγκρής: “Το περιβάλλον είναι το σπίτι του κοινού μας μέλλοντος…”

Σταθερή προτεραιότητά μας πρέπει να αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος. Η διαφύλαξη των περιβαλλοντικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

Η ανάγκη μιας συνολικής και ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων, αλλά και η ανάγκη αλληλοσυσχέτισης της πολιτικής περιβάλλοντος με τις υπόλοιπες τομεακές αναπτυξιακές πολιτικές, είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.

Προστατεύοντας το περιβάλλον, αγκαλιάζουμε τη ζωή. Αν θέλουμε να κληροδοτήσουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον στις επόμενες γενιές, οφείλουμε όλοι να αλλάξουμε τους όρους του σήμερα.

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας απαιτούν συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Η εθελοντική διάθεση οφείλει να γίνει αυτονόητη συμπεριφορά και η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε θέματα περιβάλλοντος μονόδρομος στη συμπεριφορά όλων μας.μ

Κάθε μεγάλο έργο που αρχίζει, προχωρεί και ολοκληρώνεται, πρέπει να υπηρετεί την ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Η ατζέντα των θεμάτων της περιφερειακής ανάπτυξης πρέπει να συμπεριλάβει ζητήματα όπως η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι κοινωνίες πρέπει να βρίσκονται στην πρωτοπορία του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ας συνειδητοποιήσουμε, λοιπόν, ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι του κοινού μας μέλλοντος και ο χώρος της κοινής μας δημιουργίας._

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    2 Αυγούστου 2020

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία