ΑΝΑΔΡΑΣΗ : ” Δήμαρχε, σταματήσετε να διχάζετε τους κατοίκους των Ορεινών κοινοτήτων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην συνεχή και επίμονη προσπάθεια παραπληροφόρησης και παραπλάνησης της κοινής γνώμης, από τον κ. Αρετάκη, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε, επισημαίνοντας τα εξής:

  1. Μια νόμιμη μελέτη για οποιοδήποτε έργο ή παρέμβαση του Δήμου, συντάσσεται απότις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ή ειδικούς επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις, εφ’ όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
  2. Περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια τις παρεμβάσεις και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, με τον ανάλογο αναλυτικό προϋπολογισμό.
  3. Θεωρείται και εγκρίνεται από θεσμοθετημένα όργανα, πριν φτάσει στο στάδιο της υλοποίησης.

Σε μια περιοχή ιδιαίτερου Τουριστικού, Γεωλογικού και Οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως η περίπτωση του Ναυαγίου, η σύνταξη μιας τέτοιας μελέτης προϋποθέτει την εμπλοκή των Υπουργείων Ναυτιλίας, Γεωργίας, Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών με συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων.

Τον τελευταίο καιρό, επανειλημμένως, γίνεται λόγος από τον κ. Αρετάκη περί εγκεκριμένης μελέτης,που συνέταξε ο ίδιος, για την αξιοποίηση του χώρου του Ναυαγίου, την οποία δήθεν ενέκρινε το Υπουργείο Τουρισμού και δεν ψήφισε το «κακό» Δημοτικό Συμβούλιο.

Προσφάτως δε δημοσιοποιήθηκε από τον ίδιο, έγγραφο του υπουργείου Τουρισμού, που για οποιονδήποτε γνώστη της Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί μια απλή προτροπή,ώστε να προχωρήσει στις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για τη λειτουργία της περιοχής του Ναυαγίου,ενώ ο ίδιος επιμένει να αποκαλεί το δημοσιευμένο αυτό έγγραφο, ως έγκριση μελέτης.

Όμως ούτε μελέτη υπήρξε κ. Αρετάκη, ούτε προφανώς και έγκριση. Γι αυτό και πρέπει να σταματήσετε να διχάζετε τους κατοίκους των Ορεινών κοινοτήτων.

Υπάρχει μόνο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 2020, η οποία έλαβε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των Προέδρων των Ορεινών Κοινοτήτων, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή του Ναυαγίου, στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται και την οποία απόφαση σας καλούμε για τελευταία φορά να υλοποιήσετε.

Διαφορετικά θα είσαστε προσωπικά υπόλογος, για ότι ήθελε συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Από το Γραφείο Τύπου της Δημοτικής παράταξης «ΑΝΑΔΡΑΣΗ»


Πηγή