Αχαΐα: Οι αστυνομικοί πάνε στον εισαγγελέα για το θέμα των μεταγωγών – Τι υποστηρίζουν

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών μια καταγγελία αναφέροντας τα εξής:

"Το Σωματείο μας ιδρυθέν από το έτος 1989, έχει σκοπό μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το καταστατικό του την προστασία, βελτίωση και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, εργασιακών, συμφερόντων και δικαιωμάτων των μελών του (Αστυνομικών υπαλλήλων νομού Αχαΐας), την προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών την πάλη για την δημοκρατία την κοινωνική πρόοδο και ειρήνη.

Νομιμοποιούμενο κατά ταύτα, καταγγέλλει ενώπιον Σας τα ακόλουθα: Με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4509/2017 – ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017, παρατάθηκε έως το τέλος του έτους 2019, η παροχή υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ειδικότερα αφορά τη δύναμη των βαθμοφόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, που διατίθεται για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις μεταγωγές κρατουμένων από και προς σε φυλακές. Νομοθετικά η ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος ανάγεται στο έτος

1999 όπου με το άρθρο 48 παρ. 1. του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ Α'112) συστάθηκε ειδική υπηρεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο "Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης" ενώ η οργάνωσή της αποφασίστηκε με το Π.Δ. 265/1999. Σκοπός και αποστολή της υπηρεσίας αυτής είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση των νοσηλευόμενων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και η συνοδεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο, ιατρική εξέταση, εκτέλεση έκτακτης άδειας ή άλλου έργου.

Το Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην άσκηση των ανατιθέμενων σε αυτό δια του ως άνω άρθρου καθηκόντων του. Με το άρθρο 51 παρ. 1 (αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 31 Ν. 2836/2000 – ΦΕΚ Α΄168) του ιδίου Νόμου 2721/1999 ορίστηκε ότι : «Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2721/1999 εξακολουθούν να ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2000».

Με το άρθρο 51 παρ. 2 Ν.2721/1999 (ΦΕΚ Α'112) ορίστηκε ότι μετά από την ημερομηνία αυτή η ευθύνη της φύλαξης περιέρχεται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα υποβοηθείται στο έργο της μέχρι 30.6.2001 από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών της Ελληνικής Αστυνομίας με το ήμισυ της δύναμης που μέχρι σήμερα διαθέτει.

Έκτοτε άρχισαν οι παρατάσεις για την αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τα ανωτέρω καθήκοντα που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001 σύμφωνα με το άρθρ. 14 Ν. 2943/2001 (ΦΕΚ Α΄203)

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 με την παρ. 11 άρθρ. 14 Ν. 3038/2002 (ΦΕΚ Α΄180)

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουνίου 2003, με την παρ. 1 της αριθ. 196445/2002 (ΦΕΚ Β΄1573) απόφασης Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, με την παρ.4 άρθρ. 60 Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ Α΄165)

– Με την αριθ. 170260/2003 (ΦΕΚ Β΄1826), (διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄1893 19/12/2003), απόφαση Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουνίου 2004.

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 με την παρ. 1 άρθρ. 18 Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄102).

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2005 με την παρ. 1 άρθρ. 3 Ν. 3388/2005 (ΦΕΚ Α΄225).

– Με την αριθ. 99583/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1490) απόφαση Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2006.

– Με το άρθρ.25 Ν.3500/2006 (ΦΕΚ Α΄ 232), η άνω προθεσμία παρατάθηκε έως ότου προαχθούν οι εξωτερικοί φρουροί στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα και μέχρι την 12 Σεπτεμβρίου 2007.

– Η άνω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι 12 Σεπτεμβρίου 2008 με το άρθρο 61 του Ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77 Α')

– Με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμούς 4865/2009 (ΦΕΚ 683 Β') παρατάθηκε έως 12 Σεπτεμβρίου 2009, και 73434/2009 (ΦΕΚ 1446 Β') παρατάθηκε έως 12 Σεπτεμβρίου 2010.

– Με το άρθρο 37 του Ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α΄ – 218/ 23.12.2010) παρατάθηκε για ένα ακόμα έτος από τη λήξη της, ήτοι έως την 12 Σεπτεμβρίου 2011 και με κοινή απόφαση των

Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, οι προθεσμίες μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα (1) ακόμη έτος δηλαδή έως την 12 Σεπτεμβρίου 2012.

– Με τη με αριθμό 171/2012 (Β'111) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη παρατείνονται από τη λήξη τους για ακόμα δύο έτη.

– Με το άρθρο 89 του ν.4139/2013 (ΦΕΚ A-74/20.3.2013) η προθεσμία παρατάθηκε από τη λήξη της για ακόμα δύο έτη.

Αχαΐα: Οι αστυνομικοί πάνε στον εισαγγελέα για το θέμα των μεταγωγών - Τι υποστηρίζουν

Τέλος με το άρθρου 38 παρ.1 του Ν.4509/2017 – ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017 η προθεσμία παρατάθηκε από τη λήξη της για ακόμα δύο έτη ήτοι μέχρι το τέλος του 2019.

Μολονότι στις ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις προβλέπεται περιοριστικά «συνδρομή» της Ελληνικής Αστυνομίας στην Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. ουδέποτε πραγματοποιήθηκε μεταγωγή, από το Τμήμα Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. Πατρών. Το φαινόμενο αυτό έχει ως επακόλουθο την συνεχή επιβάρυνση της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

Μολονότι το νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά την αποστολή της Υ.Φ.Ε.Κ.Κ. είναι σαφές και πλήρες επί μια εικοσαετία η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας και το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών συνεχίζει να εκτελεί αλλότρια καθήκοντα επιβαρύνοντας το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Αχαΐας οι οποίες καλούνται καθημερινά να συνδράμουν με Αστυνομικούς της δυνάμεως τους την υπηρεσία μεταγωγών για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

Οι νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας αλλοίωσαν εντελώς τον αρχικό επιδιωκόμενο σκοπό σχετικά με την εκτέλεση συγκεκριμένων μεταγωγών, αφού ουδέποτε πραγματοποιήθηκε συνοδεία κρατουμένων, πολύ περισσότερο προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Επιπροσθέτως δέον όπως σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι αυτής της Υπηρεσίας (Υ.Φ.Ε.Κ.Κ.) λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Κατηγορίας Α΄, (ΚΥΑ οικ.2/16519/0022 από 24-2-2012 ΦΕΚ Β΄ 465) δυνάμει των διατάξεων που διέπουν τους υπηρετούντες και από τις οποίες προκύπτει η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος.

Μεταξύ άλλων, στο υπ’ αριθ. 053.1. από 26-3-2018 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης (Π.Ο.Ε.Φ.) προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη συνέχιση καταβολής του εν λόγω επιδόματος αλλά και διεκδίκηση ειδικού επιδόματος στην ακροτελεύτια παράγραφο σε ύψος ανώτερο από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα και ειδικότητα του Δημοσίου, μνημονεύεται και το «άρθρο 48 παρ.4 του Ν.2721/99, σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό της εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες , καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην άσκηση των ανατεθειμένων σ’ αυτών καθηκόντων».

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τον πίνακα στοιχείων του τμήματος Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής (Τ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.) για το πρώτο εξάμηνο του 2019, προκύπτει η μηδενική συμμετοχή της Υ.Φ.Ε.Κ.Κ. του Κ.Κ. Πατρών σε μεταγωγές κρατουμένων προς νοσοκομεία έναντι του συνόλου (-19.590-) των υπολοίπων, ήτοι στα άλλα (-26-) καταστήματα κράτησης της χώρας, καθεστώς που εξακολουθεί να υφίσταται.

Η προβληματική του ζητήματος λαμβάνει πλέον τεράστιες διαστάσεις, όταν οι διατιθέμενοι προς ενίσχυση σκοποί κρατητηρίων και καταστήματος εκτελούν μονίμως τις κατ΄ επίφασιν έκτακτες, αλλά πλέον τακτικές μεταγωγές κρατουμένων προς τα νοσοκομεία της περιοχής, τόσο κατά το απογευματινό οκτάωρο όσο και το νυκτερινό (εκτός των πρωινών τακτικών).

Το γεγονός εικαζόμενης ασθένειας αποδείχθηκε καθ’ ον χρόνο διαρκούσαν τα αυστηρά μέτρα για την επιδημία Covid-19, ενώ τα έκτακτα περιστατικά για το διάστημα από 1-3-2020 έως 1-6-2020 ανήλθαν στον αριθμό (-40-). Με την επαναφορά στην κανονικότητα εκτοξεύθηκαν στα (-41-) σε σχεδόν ενάμιση μήνα, δηλαδή από 1-6-2020 έως 18-7-2020.

Επιστέγασμα στην οριακή ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του Τ.Μ.Δ. Πατρών αποτελεί η τρέχουσα περίοδος με τα ύποπτα κρούσματα Covid-19. Από τον Μάρτιο τ.ε. παρουσιάστηκε από τη Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής το Πρωτόκολλο ενεργειών πρόληψης και διαχείρισης πιθανών κρουσμάτων-ασθενών Κορονοϊού στα Καταστήματα Κράτησης. Σύμφωνα με το σχέδιο έχει τεθεί σε ετοιμότητα πρόληψης και διαχείρισης κρουσμάτων κάθε σωφρονιστικό κατάστημα, όπου σε καθένα από αυτά έπρεπε να δημιουργηθεί χώρος απομόνωσης χωρητικότητας 10-20 ατόμων.

Από το υπ’ αριθ. 5821 από 16-7-2020 έγγραφο της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής προβλέπεται ότι στον διαθέσιμο αυτόν ειδικό χώρο απομόνωσης των καταστημάτων κράτησης παραμένουν οι εξής δύο κατηγορίες κρατουμένων: 1) συμπτωματικοί κρατούμενοι ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 έως ότου μεταφερθούν σε νοσοκομείο όταν απαιτηθεί και 2) μη συμπτωματικοί ή συμπτωματικοί επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κρατούμενων για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες.

Εν αντιθέσει, η τακτική του Κ.Κ. Πατρών ήταν η έκτακτη μεταγωγή τυχόν εμπύρετου, για κρατουμένου στο νοσοκομείο και η εισαγωγή του έως την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από 16-7-2020 έως 22-7-2020 μετήχθησαν έξι (-6-) περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίστηκαν ως ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού αλλά εν τέλει ήταν αρνητικά.

Ακολουθουμένης της δέουσας διαδικασίας με τις απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθησαν οι κρατούμενοι, οι αστυνομικοί συνοδοί που αποσπάστηκαν από τα καθήκοντα φρουράς στο Τ.Μ.Δ. διάνυσαν τη βάρδια τους εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ασφαλώς, όλες τις φορές το βάρος της φρούρησης μετακυλίθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας με τις όποιες διαθέσιμες δυνάμεις.

Για τους λόγους αυτούς και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας

Καταγγέλουμε την παράνομη πλέον ως άνω περιγραφόμενη πρακτική τονίζοντας ότι οι μεταγωγές κρατουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας αφενός εγκυμονούν αυξημένο κίνδυνο απόδρασης και άμεσο κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοιού στις φυλακές και αφετέρου στερούν τους πολίτες από τις πενιχρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι διατεταγμένες για την προστασία τους."


Πηγή