Νικήτας Αρετάκης : «To Δ.Σ. του Δήμου και το άνοιγμα του ΝΑΥΑΓΙΟΥ» Τι δηλώνει για την ανακοίνωση με “ψ […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμαρχος προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της περιοχής του Ναυαγίου για την ασφάλεια του επισκέπτη, συνεκάλεσε εκτάκτως το Δ.Σ. του Δήμου με θετικές εισηγήσεις και προτάσεις.
Δυστυχώς το Δ.Σ. δεν είχε απαρτία και χωρίς να ματαιωθεί άμεσα ως οφείλετο η συνεδρίαση, ο κ. Αρμένης προέβει σε ανακοίνωση η οποία με ψεύδη προσπαθούσε να απαξιώσει την εγκριθείσα από το Υπουργείο Τουρισμού μελέτη αξιοποίησης της περιοχής του «Ναυαγίου» , την οποία είχε συντάξει ο Δήμαρχος.
Επειδή δυστυχώς και από την κα Χριστίνα Τετράδη, αντιπρόεδρο του Ξ.Ε.Ε . διετυπώθη απαράδεκτη κριτική, περιορίζομαι λόγω της ιδιαίτερης εκτίμησης που έχω στην Οικογένεια της, αναφέρω μόνον ότι καλό θα ήταν να έχει ασχοληθεί με τα «παλαιά μυαλά» και όχι με ανύπαρκτες παλαιές μελέτες.
Προς απόδειξη τούτων παραθέτω αυτούσια την έγκριση της μελέτης μου από το Υπουργείο Τουρισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ


Πηγή