Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Προσλαμβάνει προσωπικό για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Προσλαμβάνει προσωπικό για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια

Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2021 αποφάσισε κατα πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Για πρώτη φορά από το 2016, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι σε θέση να προσλάβει προσωπικό, διοικητικό και εξειδικευμένο, συγκεκριμένα 30 υπαλλήλους για τα έτη 2020 και 2021.

Η Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με την εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων παρουσίασε την τραγική υποστελέχωση στην οποία βρίσκεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ως συνέπεια της πολιτικής των περασμένων ετών τόσο της Κυβέρνησης, όσο και της Περιφερειακής διοίκησης.

Σήμερα, η Περιφερειακή Αρχή αξιοποιεί τους πρόσφατους νόμους της Κυβέρνησης Ν 4622/19 και Ν 4590/19 οι οποίοι επιτρέπουν τις προσλήψεις με κριτήρια και προϋποθέσεις τις ανάγκες και την χρηματοδοτική ικανότητα των Περιφερειών.

Η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου καταγγέλλει την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή για την απραξία της απέναντι στην αυστηρή μνημονιακή πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η οποία επιδείνωσε την λειτουργία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της στέρησε έστω και τον στοιχειώδη εμπλουτισμό με ανθρώπινο δυναμικό.

Καταγγέλλει, επίσης, τον τέως Περιφερειάρχη ότι επιδείνωσε την θέση της Περιφέρειας με την σύμφωνη γνώμη του για μετακινήσεις προσωπικού από την Περιφέρεια με την μέθοδο της κινητικότητας και μάλιστα με την διευκόλυνση σε ορισμένες περιπτώσεις καταστρατηγώντας τον νομο των μετατάξεων.
Η Περιφερειάρχης δήλωσε ότι με οικονομοτεχνική εισήγησή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε την κάλυψη επιπλέον 80 τουλάχιστον θέσεων έναντι των 153 κενών οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εκ του γραφείου Τύπου


Πηγή