Έμεινε 13 μέρες στο νεκροτομείο γιατί ο αδερφός του έλεγε δεν είχε χρήματα για την κηδεία

IN_ADSENSE_IFRAME = true;CREATIVE_TOOLSET_PARAMS = {ENABLE_CPE: Boolean(true),ENGAGEMENT_URL: "https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCmqa42P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYA-vVgrdf-If5jIcMudnU9gYQASC_2fUhYK2CgIDoC6AB0_SF0APIAQmpAjrILEIkl7M-4AIAqAMByAOQwBGqBNcCT9AOuM73WxVsX3JAuAPmEvfCQTRnMa2N1LFUdIKgPVSm_5ntRubuWqVVpkL2H8TF0_-3KpynYOZkvvJuITh5gO9Vk4kUJjyrFkF_4gsQr5Ltv6dyCnmpbXgAOW_hQbx1iaRZQqFMDX4YGBJwoQwcrAuC5FDrC0eb-PvDlTjzgfIlshOSp5N-upOd0uJiS7EOYi4pj1Lv9utZ8aNIVDrp05vZuXRypjewkr4Q4A4F54MoyAvwAxiYiVBlsEOCwy-rQgOPa5JhD8YozBMI7TKY34hEUurjLwVVyvC30g4wSRTfchkTHh7HXiAegU0wj7qg8ER_VvGXWGQWwLVk6zYF_jRNTDHmIWoX6NpqveTbLxJb2lgnxPO634208mlTRME_Gx3Hhr8San1LGfoIkiwvzpG4nZxQ1ka1ZwLqr5PHfyMM08-xtAV241xzvJ7BAPLrSIsISMV6KMAE7eHJmzzgBAGQBgGgBj3ABgyAB5WL-i-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAMAIAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODY0MTA5Nzc4NDAyMjc5MIAKA5gLAcgLAYAMAdgTDQx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAMSeQClSFh3AbYLxagrICawbVZ82S1964uofVeZ_taI5m98_Xe2I1r4dD36lbS1YEd0m2Ku9lnuMZG8gvpQvq371w4Wbzf28ZfxjmfhpggZFz6fS2hh7aVa7uKFqqOxAAp_KH7G1vFEr-D6gGMrzSNgUqwu8gvLgPK4RCIx26sigx3dAOD64_0jXYAYNmDJdwOPRo-Y-1wXTIVwkwx26adurlx3dhttps://www.actionaid.gr/forma/%3Fgclid%3DCj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQejNOcQRlfTGFCB28GMXQm4Y_o5rmdj2KlB64T3m9BHwSuBgjW-JTUaAtNnEALw_wcB",CREATIVE_CONVERSION_URL: "https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?aix3dCMEgj2P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYA-vVgrdf-If5jIcMudnU9gYQASC_2fUhYK2CgIDoC6AB0_SF0APIAQmpAjrILEIkl7M-4AIAqAMByAOQwBGqBNcCT9AOuM73WxVsX3JAuAPmEvfCQTRnMa2N1LFUdIKgPVSm_5ntRubuWqVVpkL2H8TF0_-3KpynYOZkvvJuITh5gO9Vk4kUJjyrFkF_4gsQr5Ltv6dyCnmpbXgAOW_hQbx1iaRZQqFMDX4YGBJwoQwcrAuC5FDrC0eb-PvDlTjzgfIlshOSp5N-upOd0uJiS7EOYi4pj1Lv9utZ8aNIVDrp05vZuXRypjewkr4Q4A4F54MoyAvwAxiYiVBlsEOCwy-rQgOPa5JhD8YozBMI7TKY34hEUurjLwVVyvC30g4wSRTfchkTHh7HXiAegU0wj7qg8ER_VvGXWGQWwLVk6zYF_jRNTDHmIWoX6NpqveTbLxJb2lgnxPO634208mlTRME_Gx3Hhr8San1LGfoIkiwvzpG4nZxQ1ka1ZwLqr5PHfyMM08-xtAV241xzvJ7BAPLrSIsISMV6KMAE7eHJmzzgBAGQBgGgBj3ABgyAB5WL-i-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODY0MTA5Nzc4NDAyMjc5MLEJAF9G-G7w6QiACgOYCwHICwGADAHYEw0x26sighx3d_UmOGsvaGycx26cidx3dCAQSQwCNIrLM4sRzeEhWqh6QZotD9Pwrzg5_vQK07x5U_htM8LQZKCS4NQ3VBaeoGNMzyAfoFap9Pce1EdzHV7tEZRB0yMQ",ENGAGEMENT_NOTIFIER: "DesktopProgressBarHover",ENGAGEMENT_TYPE: Number(2),ENGAGEMENT_DELAY_MS: Number(-1),ENGAGEMENT_CSS_URL: "https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/css/r20200924/r20110914/engagement.css",NEVER_CHARGE_FOR_EXPANSION: Boolean(true),EXPERIMENTAL_REPORTING_SCHEDULE:"",EXPANSION_CLICK_INFO: "CMEgj2P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYA-vVgrdf-If5jIcMudnU9gYQASC_2fUhYK2CgIDoC6AB0_SF0APIAQmpAjrILEIkl7M-4AIAqAMByAOQwBGqBNcCT9AOuM73WxVsX3JAuAPmEvfCQTRnMa2N1LFUdIKgPVSm_5ntRubuWqVVpkL2H8TF0_-3KpynYOZkvvJuITh5gO9Vk4kUJjyrFkF_4gsQr5Ltv6dyCnmpbXgAOW_hQbx1iaRZQqFMDX4YGBJwoQwcrAuC5FDrC0eb-PvDlTjzgfIlshOSp5N-upOd0uJiS7EOYi4pj1Lv9utZ8aNIVDrp05vZuXRypjewkr4Q4A4F54MoyAvwAxiYiVBlsEOCwy-rQgOPa5JhD8YozBMI7TKY34hEUurjLwVVyvC30g4wSRTfchkTHh7HXiAegU0wj7qg8ER_VvGXWGQWwLVk6zYF_jRNTDHmIWoX6NpqveTbLxJb2lgnxPO634208mlTRME_Gx3Hhr8San1LGfoIkiwvzpG4nZxQ1ka1ZwLqr5PHfyMM08-xtAV241xzvJ7BAPLrSIsISMV6KMAE7eHJmzzgBAGQBgGgBj3ABgyAB5WL-i-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODY0MTA5Nzc4NDAyMjc5MLEJAF9G-G7w6QiACgOYCwHICwGADAHYEw0",EXPANSION_TEXT: "Ανάπτυξη…",EXPANSION_RIGHT_TO_LEFT: Boolean(false),SEARCH_UPLIFT_URL: "",AD_KEY: Number(3128431),JS_EXPERIMENT_LABELS: "carousel_presenter_enabled,expanded_scrolling_presenter_enabled,mobile_refresh_bill_on_scroll,scrolling_presenter_enabled_for_mobile_app",ALLOW_INSTANT_RESIZING: Boolean(false),ENGAGEMENT_BORDER_WIDTH: Number(0),MOBILE_BROWSER_CLASS: Number(3),IS_MOBILE_APP_REQUEST: Boolean(false),JS_SPAM_SIGNALS: Number(286736),MEASURE_LATENCY: Boolean(false),LANGUAGE: "el"};
div{margin:0;padding:0;}.abgc{display:block;height:15px;position:absolute;right:1px;top:1px;text-rendering:geometricPrecision;z-index:2147483646;}.abgb{display:inline-block;height:15px;}.abgc,.jar .abgc,.jar .cbb{opacity:1;}.abgs{display:none;height:100%;}.abgl{text-decoration:none;}.abgs svg,.abgb svg{display:inline-block;height:15px;width:auto;vertical-align:top;}.abgc .il-wrap{background-color:#ffffff;height:15px;white-space:nowrap;}.abgc .il-wrap.exp{border-bottom-left-radius:5px;}.abgc .il-text,.abgc .il-icon{display:inline-block;}.abgc .il-text{padding-right:1px;padding-left:5px;height:15px;width:93px;}.abgc .il-icon{height:15px;width:15px;}.abgc .il-text svg{fill:#000000;}.abgc .il-icon svg{fill:#00aecd}

IN_ADSENSE_IFRAME = true;CREATIVE_TOOLSET_PARAMS = {ENABLE_CPE: Boolean(true),ENGAGEMENT_URL: "https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sax3dLx26aix3dCmqa42P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYA-vVgrdf-If5jIcMudnU9gYQASC_2fUhYK2CgIDoC6AB0_SF0APIAQmpAjrILEIkl7M-4AIAqAMByAOQwBGqBNcCT9AOuM73WxVsX3JAuAPmEvfCQTRnMa2N1LFUdIKgPVSm_5ntRubuWqVVpkL2H8TF0_-3KpynYOZkvvJuITh5gO9Vk4kUJjyrFkF_4gsQr5Ltv6dyCnmpbXgAOW_hQbx1iaRZQqFMDX4YGBJwoQwcrAuC5FDrC0eb-PvDlTjzgfIlshOSp5N-upOd0uJiS7EOYi4pj1Lv9utZ8aNIVDrp05vZuXRypjewkr4Q4A4F54MoyAvwAxiYiVBlsEOCwy-rQgOPa5JhD8YozBMI7TKY34hEUurjLwVVyvC30g4wSRTfchkTHh7HXiAegU0wj7qg8ER_VvGXWGQWwLVk6zYF_jRNTDHmIWoX6NpqveTbLxJb2lgnxPO634208mlTRME_Gx3Hhr8San1LGfoIkiwvzpG4nZxQ1ka1ZwLqr5PHfyMM08-xtAV241xzvJ7BAPLrSIsISMV6KMAE7eHJmzzgBAGQBgGgBj3ABgyAB5WL-i-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAMAIAdIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODY0MTA5Nzc4NDAyMjc5MIAKA5gLAcgLAYAMAdgTDQx26aex3d1x26numx3d1x26cidx3dCAMSeQClSFh3AbYLxagrICawbVZ82S1964uofVeZ_taI5m98_Xe2I1r4dD36lbS1YEd0m2Ku9lnuMZG8gvpQvq371w4Wbzf28ZfxjmfhpggZFz6fS2hh7aVa7uKFqqOxAAp_KH7G1vFEr-D6gGMrzSNgUqwu8gvLgPK4RCIx26sigx3dAOD64_0jXYAYNmDJdwOPRo-Y-1wXTIVwkwx26adurlx3dhttps://www.actionaid.gr/forma/%3Fgclid%3DCj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQejNOcQRlfTGFCB28GMXQm4Y_o5rmdj2KlB64T3m9BHwSuBgjW-JTUaAtNnEALw_wcB",CREATIVE_CONVERSION_URL: "https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/?aix3dCMEgj2P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYA-vVgrdf-If5jIcMudnU9gYQASC_2fUhYK2CgIDoC6AB0_SF0APIAQmpAjrILEIkl7M-4AIAqAMByAOQwBGqBNcCT9AOuM73WxVsX3JAuAPmEvfCQTRnMa2N1LFUdIKgPVSm_5ntRubuWqVVpkL2H8TF0_-3KpynYOZkvvJuITh5gO9Vk4kUJjyrFkF_4gsQr5Ltv6dyCnmpbXgAOW_hQbx1iaRZQqFMDX4YGBJwoQwcrAuC5FDrC0eb-PvDlTjzgfIlshOSp5N-upOd0uJiS7EOYi4pj1Lv9utZ8aNIVDrp05vZuXRypjewkr4Q4A4F54MoyAvwAxiYiVBlsEOCwy-rQgOPa5JhD8YozBMI7TKY34hEUurjLwVVyvC30g4wSRTfchkTHh7HXiAegU0wj7qg8ER_VvGXWGQWwLVk6zYF_jRNTDHmIWoX6NpqveTbLxJb2lgnxPO634208mlTRME_Gx3Hhr8San1LGfoIkiwvzpG4nZxQ1ka1ZwLqr5PHfyMM08-xtAV241xzvJ7BAPLrSIsISMV6KMAE7eHJmzzgBAGQBgGgBj3ABgyAB5WL-i-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODY0MTA5Nzc4NDAyMjc5MLEJAF9G-G7w6QiACgOYCwHICwGADAHYEw0x26sighx3d_UmOGsvaGycx26cidx3dCAQSQwCNIrLM4sRzeEhWqh6QZotD9Pwrzg5_vQK07x5U_htM8LQZKCS4NQ3VBaeoGNMzyAfoFap9Pce1EdzHV7tEZRB0yMQ",ENGAGEMENT_NOTIFIER: "DesktopProgressBarHover",ENGAGEMENT_TYPE: Number(2),ENGAGEMENT_DELAY_MS: Number(-1),ENGAGEMENT_CSS_URL: "https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/css/r20200924/r20110914/engagement.css",NEVER_CHARGE_FOR_EXPANSION: Boolean(true),EXPERIMENTAL_REPORTING_SCHEDULE:"",EXPANSION_CLICK_INFO: "CMEgj2P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYA-vVgrdf-If5jIcMudnU9gYQASC_2fUhYK2CgIDoC6AB0_SF0APIAQmpAjrILEIkl7M-4AIAqAMByAOQwBGqBNcCT9AOuM73WxVsX3JAuAPmEvfCQTRnMa2N1LFUdIKgPVSm_5ntRubuWqVVpkL2H8TF0_-3KpynYOZkvvJuITh5gO9Vk4kUJjyrFkF_4gsQr5Ltv6dyCnmpbXgAOW_hQbx1iaRZQqFMDX4YGBJwoQwcrAuC5FDrC0eb-PvDlTjzgfIlshOSp5N-upOd0uJiS7EOYi4pj1Lv9utZ8aNIVDrp05vZuXRypjewkr4Q4A4F54MoyAvwAxiYiVBlsEOCwy-rQgOPa5JhD8YozBMI7TKY34hEUurjLwVVyvC30g4wSRTfchkTHh7HXiAegU0wj7qg8ER_VvGXWGQWwLVk6zYF_jRNTDHmIWoX6NpqveTbLxJb2lgnxPO634208mlTRME_Gx3Hhr8San1LGfoIkiwvzpG4nZxQ1ka1ZwLqr5PHfyMM08-xtAV241xzvJ7BAPLrSIsISMV6KMAE7eHJmzzgBAGQBgGgBj3ABgyAB5WL-i-IBwGQBwKoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHANIICQiAgIAQEAIYDfIIG2FkeC1zdWJzeW4tODY0MTA5Nzc4NDAyMjc5MLEJAF9G-G7w6QiACgOYCwHICwGADAHYEw0",EXPANSION_TEXT: "Ανάπτυξη…",EXPANSION_RIGHT_TO_LEFT: Boolean(false),SEARCH_UPLIFT_URL: "",AD_KEY: Number(3128431),JS_EXPERIMENT_LABELS: "carousel_presenter_enabled,expanded_scrolling_presenter_enabled,mobile_refresh_bill_on_scroll,scrolling_presenter_enabled_for_mobile_app",ALLOW_INSTANT_RESIZING: Boolean(false),ENGAGEMENT_BORDER_WIDTH: Number(0),MOBILE_BROWSER_CLASS: Number(3),IS_MOBILE_APP_REQUEST: Boolean(false),JS_SPAM_SIGNALS: Number(286736),MEASURE_LATENCY: Boolean(false),LANGUAGE: "el"};
div{margin:0;padding:0;}.abgc{display:block;height:15px;position:absolute;right:1px;top:1px;text-rendering:geometricPrecision;z-index:2147483646;}.abgb{display:inline-block;height:15px;}.abgc,.jar .abgc,.jar .cbb{opacity:1;}.abgs{display:none;height:100%;}.abgl{text-decoration:none;}.abgs svg,.abgb svg{display:inline-block;height:15px;width:auto;vertical-align:top;}.abgc .il-wrap{background-color:#ffffff;height:15px;white-space:nowrap;}.abgc .il-wrap.exp{border-bottom-left-radius:5px;}.abgc .il-text,.abgc .il-icon{display:inline-block;}.abgc .il-text{padding-right:1px;padding-left:5px;height:15px;width:93px;}.abgc .il-icon{height:15px;width:15px;}.abgc .il-text svg{fill:#000000;}.abgc .il-icon svg{fill:#00aecd}

Ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο απέβη μοιραίο για 60χρονο Πατρινό που άφησε την τελευταία του πνοή πριν από δυο εβδομάδες στο νοσοκομείο του Ρίου.

buildAttribution([null,null,null,0,null,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,"right",0]);

(function() {(function(){/*Copyright The Closure Library Authors.SPDX-License-Identifier: Apache-2.0*/var g=this||self,k=function(a,b){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var e=c.slice();e.push.apply(e,arguments);return a.apply(this,e)}};var l=function(a){a=a?a.toLowerCase():"";switch(a){case "normal":return"normal";case "lightbox":return"lightbox";case "push_down":return"push_down"}return null};var m=function(a,b){for(var c in a)b.call(void 0,a[c],c,a)};var n={i:"ad_container_id",A:"hideObjects",G:"mtfTop",F:"mtfLeft",K:"zindex",m:"mtfDuration",J:"wmode",H:"preferFlash",s:"as_kw",u:"as_lat",v:"as_lng",B:"mtfIFPath",o:"expansionMode",I:"mtfRenderFloatInplace",j:"debugjs",C:"dcapp",g:"breakoutiframe",D:"inMobileAdSdk"},q=function(a){m(a,function(b,c){if(c.toLowerCase()in p){var e=p[c.toLowerCase()];c in a&&delete a[c];a[e]=b}})},p=function(){var a={};m(n,function(b){a[b.toLowerCase()]=b});return a}();var u=function(a){this.a=a;a:{for(c in a.displayConfigParameters){b:if(a=r,"string"===typeof a)a="string"!==typeof c||1!=c.length?-1:a.indexOf(c,0);else{for(var b=0;b'].join("")),c.creativeParameters.ad_container_id=b,c.creativeParameters.generate_ad_slot="true",null==c.displayConfigParameters&&(c.displayConfigParameters={}),c.displayConfigParameters.ad_container_id=b);c=a.a;b=c.renderingLibraryData;e=b.version;if(w(a,"HTML5")&&!("latest"==e||0<=B(e,"200_108"))&&(c=c.html5Features,!("Modernizr"in g)&&Array.isArray(c)&&0osdlfm(-1,'','BhjL32P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYAwD4h_mMhwwAABABOAHIAQngAgDIA5DAEeAEAaAGPYgHAdIIBwiAgIAQEALCExkKERjN7eBjIgoIAxABGAEgAFAAGNP0hdAD','',3128431,true,'lax3d0x26xdix3d0x26',3,'CAMSeQClSFh3p75ovkGl2pfkrp3n-rpBimG8PALMo0elNzOLpF8sgKzAQUGfR04j4xtuRAi_6YP5pleWZXtZ8yBJoSUegyQNfJhDuAyy7OhLhqFb835sdAj0BWyqpSm1j76MzNib6_Kw0VpcijJs83Ht5-Nbx9HMvv2VYqs','https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xaix3dAKAOjsvxsYuB-48umVuHp6LPFKrdfROGkw0HTIWh0TGcomYEOPtCJQBCTT_-PgIs2UjTQJ_bExuOuSeVNzG6gZumMHSCezD6ijJQBfFgedolLKdXKXj1jsO1Ix1SdIWYahayue57tI3If0JXxZocSj9KB_ox26saix3dAMfl-YSG7RVR3mau3QHncmXpvo8LnHh5R4UC3N2Y9pnXtfymaoK4QZAFWdAdePR0f0zp1JgFDJeMe1KKajNAM_tZMK1kYfgm65TDphjpqbIZe4ihzlMq6kq16tBVDrqKmgcOTijZrwx26sigx3dCg0ArKJSzEKRgrkBEKzoEAE','');googqscp.init([[[[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);

Χρειάστηκαν να περάσουν δεκατρείς ημέρες ώστε να πραγματοποιηθεί η νεκρώσιμη ακολουθία και να ενταφιαστεί δίπλα στους γονείς του. Ο αδελφός του, ειδοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά επικαλέστηκε απουσία στο εξωτερικό.

Δύο ημέρες μετά οι φίλοι του εκλιπόντος παρέδωσαν την ταυτότητα του, ώστε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες και να προγραμματιστεί η νεκρώσιμη ακολουθία.

Οι ημέρες κυλούσαν, οι φίλοι ανήσυχοι καλούσαν τον αδελφό, δεν απαντούσε όμως στις κλήσεις τους. Δέκα ημέρες η σορός βρισκόταν στους θαλάμους των ψυγείων του νοσοκομείου. Τελικά οι φίλοι του 60χρονου τον επισκέφτηκαν και έκπληκτοι άκουσαν ότι δεν είχε χρήματα.

Σύμφωνα με το thebest.gr, που επικαλείται την εφημερίδα «Γνώμη» κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μετά τη συστηματική του άρνηση και προ του κινδύνου η σορός να παραμείνει στα αζήτητα του νοσοκομείου, οι φίλοι ανέλαβαν δράση, ενημέρωσαν διαδοχικά τους προϊσταμένους του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και πέτυχαν, μετά από πιέσεις, την επόμενη ημέρα ο αδελφός να μεταβεί στο νoσοκομείο ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής κάλυψε τα έξοδα (200 ευρώ), ώστε να πληρωθούν τα δικαιώματα του οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο.

Πρώην πρόεδρος συλλόγου μπάσκετ συγκέντρωσε από φίλους του 60χρονου χρήματα, ώστε να δοθούν στο γραφείο τελετών που και αυτό με την σειρά του ζήτησε τα στοιχειώδη. Δεκατρείς ημέρες μετά έγινε η νεκρώσιμη ακολουθία.

Στην εκκλησία όλοι απέφυγαν να συλλυπηθούν τον αδελφό, ακόμα και οι υπόλοιποι στενοί συγγενείς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ίδιοι άνθρωποι θα αναλάβουν και το μνημόσυνο και όλα αυτά στη μνήμη του φίλου τους.

Παρότι χρόνια τώρα αντιμετώπιζε πολλαπλά προβλήματα, φεύγοντας άφησε και κάποια περιουσία στον αδελφό του.

buildAttribution([null,null,null,0,null,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,null,0,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0,null,null,"right",0]);

(function() {(function(){/*Copyright The Closure Library Authors.SPDX-License-Identifier: Apache-2.0*/var g=this||self,k=function(a,b){var c=Array.prototype.slice.call(arguments,1);return function(){var e=c.slice();e.push.apply(e,arguments);return a.apply(this,e)}};var l=function(a){a=a?a.toLowerCase():"";switch(a){case "normal":return"normal";case "lightbox":return"lightbox";case "push_down":return"push_down"}return null};var m=function(a,b){for(var c in a)b.call(void 0,a[c],c,a)};var n={i:"ad_container_id",A:"hideObjects",G:"mtfTop",F:"mtfLeft",K:"zindex",m:"mtfDuration",J:"wmode",H:"preferFlash",s:"as_kw",u:"as_lat",v:"as_lng",B:"mtfIFPath",o:"expansionMode",I:"mtfRenderFloatInplace",j:"debugjs",C:"dcapp",g:"breakoutiframe",D:"inMobileAdSdk"},q=function(a){m(a,function(b,c){if(c.toLowerCase()in p){var e=p[c.toLowerCase()];c in a&&delete a[c];a[e]=b}})},p=function(){var a={};m(n,function(b){a[b.toLowerCase()]=b});return a}();var u=function(a){this.a=a;a:{for(c in a.displayConfigParameters){b:if(a=r,"string"===typeof a)a="string"!==typeof c||1!=c.length?-1:a.indexOf(c,0);else{for(var b=0;b'].join("")),c.creativeParameters.ad_container_id=b,c.creativeParameters.generate_ad_slot="true",null==c.displayConfigParameters&&(c.displayConfigParameters={}),c.displayConfigParameters.ad_container_id=b);c=a.a;b=c.renderingLibraryData;e=b.version;if(w(a,"HTML5")&&!("latest"==e||0<=B(e,"200_108"))&&(c=c.html5Features,!("Modernizr"in g)&&Array.isArray(c)&&0osdlfm(-1,'','BhjL32P9yX7WUJ-6g3gOcjLvYAwD4h_mMhwwAABABOAHIAQngAgDIA5DAEeAEAaAGPYgHAdIIBwiAgIAQEALCExkKERjN7eBjIgoIAxABGAEgAFAAGNP0hdAD','',3128431,true,'lax3d0x26xdix3d0x26',3,'CAMSeQClSFh3p75ovkGl2pfkrp3n-rpBimG8PALMo0elNzOLpF8sgKzAQUGfR04j4xtuRAi_6YP5pleWZXtZ8yBJoSUegyQNfJhDuAyy7OhLhqFb835sdAj0BWyqpSm1j76MzNib6_Kw0VpcijJs83Ht5-Nbx9HMvv2VYqs','https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?xaix3dAKAOjsvxsYuB-48umVuHp6LPFKrdfROGkw0HTIWh0TGcomYEOPtCJQBCTT_-PgIs2UjTQJ_bExuOuSeVNzG6gZumMHSCezD6ijJQBfFgedolLKdXKXj1jsO1Ix1SdIWYahayue57tI3If0JXxZocSj9KB_ox26saix3dAMfl-YSG7RVR3mau3QHncmXpvo8LnHh5R4UC3N2Y9pnXtfymaoK4QZAFWdAdePR0f0zp1JgFDJeMe1KKajNAM_tZMK1kYfgm65TDphjpqbIZe4ihzlMq6kq16tBVDrqKmgcOTijZrwx26sigx3dCg0ArKJSzEKRgrkBEKzoEAE','');googqscp.init([[[[null,500,99,2,9,null,null,null,1]]]]);

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    29 Σεπτεμβρίου 2020

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία