Γ. Λέντζας: Ένταξη ενός ακόμη έργου πνοής

Ένταξη της Πράξης «Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) & Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων (ΔΑ) Βάρδας & ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας», με …

The post Γ. Λέντζας: Ένταξη ενός ακόμη έργου πνοής appeared first on PatrisNews – Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας.


Πηγή