Δήμος Σάμης: Ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ οι αιτήσεις αποζημίωσης δαπανών θεραπειών

Δήμος Σάμης: Ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ οι αιτήσεις αποζημίωσης δαπανών θεραπειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗ

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΚΕΠ )

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε φορά

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • ΑΦΜ αιτούντος
 • ΑΜΚΑ αιτούντος και προστατευόμενου μέλους
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου αιτούντος
 • Email αιτούντος
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού iban αιτούντος ( να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος )
 • Απόδειξη παροχής υπηρεσιών
 • Βεβαίωση του θεραπευτή ή του ιδιοκτήτη του Κέντρου
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο την πρώτη φορά:

 • Πρωτότυπη ηλεκτρονική γνωμάτευση (ενημερωτικό)
 • Βεβαίωση δραστηριοτήτων της επιχείρησης
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών

Σάμη 10/09/2020

Η ΑΡΜΟΔΙΑ Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ


Πηγή