Η ΑΝΑΣΑ για τις πυρκαγιές στους ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ των Ιόνιων νησιών

Η ΑΝΑΣΑ για τις πυρκαγιές στους ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ των Ιόνιων νησιών

Η ΑΝΑΣΑ για τις πυρκαγιές στους ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ των Ιόνιων νησιών.

06/09/2020

Το φαινόμενο των συνεχόμενων πυρκαγιών στους χώρους διαχείρισης και εναπόθεσης απορριμμάτων των νησιών μας (ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, ΧΥΤΑ Παξών, ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς, ΧΥΤΑ στον Σκοπό Ζακύνθου) είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφ’ ενός για τους λόγους και τις αιτίες που τις προκαλούν και αφ’ ετέρου για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές.

Είναι προφανές ότι

– τα αδιέξοδα στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, που τον τελευταίο χρόνο έχουν ενταθεί εξ αιτίας των αλλοπρόσαλλων πολιτικών που ακολουθεί η κυβέρνηση και οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές,

– η θέσπιση του διαβαθμιδικού ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, που προκάλεσε βίαιη προσάρτηση των τοπικών φορέων διαχείρισης με στόχο την μεσοπρόθεσμη ιδιωτικοποίηση της συνολικής διαχείρισης,

– τα αντιτιθέμενα συμφέροντα των ιδιωτών που εμπλέκονται με συμβάσεις ή που ευελπιστούν να αποκτήσουν τέτοιες στο μέλλον,

δημιουργούν οπωσδήποτε εκρηκτικό και… αναφλέξιμο μείγμα.

Η ευθύνη της περιφερειακής αρχής Κράτσα-Τσαγκαροπούλου για όσα συμβαίνουν είναι μεγάλη.

Ακόμη μεγαλύτερη όμως είναι η ευθύνη της σημερινής περιφερειακής αρχής στο ζήτημα της αντιμετώπισης των συνεπειών στο περιβάλλον, από την στιγμή που αρνείται την συνεργασία με τον πλέον αρμόδιο επιστημονικό φορέα για την μέτρηση των επιπτώσεων σε έδαφος, νερό και αέρα, που είναι ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Η ΑΝΑΣΑ καταγγέλλει τα φαινόμενα που προσομοιάζουν με εμπρησμούς στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, ζητεί την ταχεία διαλεύκανση των υποθέσεων αυτών από τις αρμόδιες αρχές και καλεί την περιφερειακή αρχή να λάβει άμεσα μέτρα για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών αυτών στους πολίτες και στο περιβάλλον.

Για την τελευταία πυρκαγιά στον ΧΥΤΥ Κεφαλονιάς απαιτείται ταχύτατη εφαρμογή των ειδικών σχεδίων της πολιτικής προστασίας για περιπτώσεις κατάσβεσης όπως αυτή, λόγω της σοβαρής ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ήδη έχει προκληθεί, γεγονός που απειλεί ευθέως την υγεία των πολιτών και ιδιαίτερα όσων αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά


Πηγή