Νίκος Τσουκαλάς: Τα αναπάντητα ερωτήματα για την επιστρεπτέα προκαταβολή και την επιδότηση τόκων

Σε λίγες ήμερες ο κ. Πρωθυπουργός θα προβεί σε ανακοινώσεις για την επιστράτευα προκαταβολή iii και ακόμα δεν έχουν λυθεί θέματα που αφορούν την επιστρεπτέα Ι & ΙΙ.

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου οικονομικών δεν έχουν αποφανθεί γραπτώς και με σαφήνεια τι ισχύει στις περιπτώσεις που υπάρχει οικιοθελείς αποχώρηση εργαζομένου από επιχείρηση που έχει λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή. Υποχρεούται η επιχείρηση να αντικαταστήσει τον αποχωρούντα οικιοθελώς εργαζόμενο, προκειμένου να μην έχει κυρώσεις ;

Αυτό το μείζον ερώτημα έπρεπε να είχε απαντηθεί εξ αρχής στις σχετικές Κ.Υ.Α. έτσι ώστε να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις πως θα χειριστούν ανάλογες περιπτώσεις. Βαίνουμε αισίως προς τα μέσα Σεπτεμβρίου και δε γνωρίζουμε τι ισχύει για τις περιπτώσεις των οικειοθελών αποχωρήσεων, γεγονός που ενισχύει το κλίμα ανασφάλειας των επιχειρήσεων και των συναδέλφων λογιστών που καλούνται να συμβουλεύσουν τους πελάτες τους.

Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, η απόφαση ΓΔΟΥ 94/2020 αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό». Η επιχειρήσεις θα ελεγχθεί στο μέλλον για το αν ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και 31.10.2020 είναι ίδιος με τον αριθμό των εργαζομένων που διατηρούσε την 31η Μαρτίου 2020.

Για την δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή, η απόφαση ΓΔΟΥ 148/2020 αναφέρει τα ακόλουθα:

«Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό». Και στην επιστρεπτέα ΙΙ ισχύει το ίδιο.

Για Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προϋπόθεση είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση του μέτρου, ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020. Αναπάντητο ερώτημα αποτελεί ,τι γίνεται με τους εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει πριν τις 31/12. Είναι υποχρεωτικό να τους κρατήσουν και μετά την 31/12/2020. Και σαφώς με τις οικιοθελής αποχωρήσεις εργαζομένων.

Η έλλειψη σαφών οδηγιών από τη Διοίκηση του Υπουργείου είναι δεδομένο πως έχει οδηγήσει πολλούς επιχειρηματίες σε λανθασμένους χειρισμούς (σ.σ. και με οικονομικές επιπτώσεις), γεγονός που θα είχε εξαλειφθεί αν εξ αρχής είχε καθοριστεί το όλο πλαίσιο με ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις.

Συμπέρασμα : Πόσες εργατοώρες θα είχαμε κερδίσει λογιστές και επιχειρήσεις εάν υπήρχαν σαφής οδηγίες από την διοίκηση για την εφαρμογή των Κ.Υ.Α ; Πόση ασφάλεια θα νιώθαμε όλοι εμείς που δραστηριοποιούμαστε μέσα σ' αυτό το τοξικό περιβάλλον για κάθε απόφαση που λαμβάνουμε και προτείνουμε στους πελάτες μας ;

ΤΕΛΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ;

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ «τον χρησμό από την διοίκηση »

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Λ.Φ.Ε.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Πηγή