ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ | Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΜΑΡΙΝΑΚΗ – «Αχ καϋμένε Λαυρέντη μου μόνο εγώ ξέρω τι (και π […]

  • «Θλίβομαι πραγματικά όταν σκέφτομαι ότι ο Αντιδήμαρχος της περιοχής με παραπλανούσε προσωπικά …»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ |Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ.ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Αν και είναι βέβαιο ότι δεν τον αδικεί η μνήμη του αλλά η ευθυνοφοβία και εμπορακισμός που τον χαρακτηρίζει με υποχρεώνει να του θυμίσω τα εξής:
1)Από την ΔΕΥΑΖ αποχώρησε διότι:
α/Επί δύο μήνες δεν κατάφερε να επισκευασθεί ο Βιολογικός του Σκοπού και
να αντιμετωπισθεί η ρύπανση της θαλάσσης, ο ειδήμων αρμόδιος Πολιτικός Μηχανικός, ενώ τούτο επετεύχθη εντός ενός μηνός από την αποχώρησή του.
β/Διότι όταν ζήτησα αντίγραφο κατάστασης που είχε στα χέρια του προσωπικού της ΔΕΥΑΖ και την αξιολόγηση που είχε κάνει για να λάβουμε αποφάσεις μου το αρνήθηκε και τούτο διότι όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων είχε σημειώσει την πολιτική τοποθέτηση του κάθε υπάλληλου.
Δυστυχώς δεν έχει αντιληφθεί ότι τα φακελώματα ανήκουν σε άλλες πρακτικές που δεν έχουν σχέση με την δική μου κοινωνική συμπεριφορά.
γ/Διότι ενώ είχαμε συμφωνήσει να τοποθετηθεί όπως μου είχε ζητήσει στην θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΖ όταν ήρθε η ώρα μου αξίωσε «ή Πρόεδρος ή αποχωρώ».
Εκατάλαβα ότι επιδίωξε να έχει δυνατότητα παρέμβασης σε συμφέροντα επιχειρηματιών πελατών του, ώστε να γίνεται ο μοχλός ανατροπής των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και τούτο το επιβεβαίωσε με το όψιμο δήθεν ενδιαφέρον του να πληροφορηθεί δια τα αποτελέσματα των ελέγχων στα
καταστήματα διότι αφορούσαν και πελάτες του αλλά και με την γενικότερη στάση του κατά την διάρκεια της αντιδημαρχιακής θητείας.
2)Από Αντιδήμαρχος αποχώρησε διότι:
α/Στην Πολιτική Προστασία αντικατάστησε Πολιτικό Μηχανικό, επομένως από σκόπιμη πρόθεση δήλωσε ότι τον υποβάθμισα.
β/Αποχώρησε με δική του απόφαση διότι όπως δήλωσε, όταν τον προκάλεσα ενώπιον του κ.Διοικητού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το παραδέχθηκε, φοβήθηκε ότι ο νέος Διοικητής ο οποίος είχε κάνει τις ανακρίσεις στο «ΜΑΤΙ» θα μας έκλεινε όλους φυλακή. Αυτή την ευθυνοφοβία την δημοσιοποίησε με
αποτέλεσμα κανένας Δημοτικός Σύμβουλος δεν προσεφέρθη να ασχοληθεί με αυτήν την δραστηριότητα.
γ/Οι αναφερόμενες ως μελέτες είναι του Δ/ντη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, με δική του προτροπή συνετάχθησαν δια να αποζημιωθούν οι
υδρομεταφορείς στην πυρκαγιά του Κεριού με περίπου 7.000,00 € και να πληρωθούν 3.500,00 € οι βενζίνες των οχημάτων του Στρατού.
Έγιναν επίσης περιγραφές για καθαρισμό τάφρων από την εφαρμογή των οποίων θα είχαμε αποτέλεσμα όπως τα άλλα χρόνια να δαπανήσουμε πλέον των 100.000€ και να γίνει ένα περιορισμένο δήθεν καθάρισμα τάφρων.
Παρά τις αντιδράσεις του συμπληρώθησαν οι περιγραφές αυτές και πετύχαμε μια καθαριότητα των ακραίων παρυφών των οδών που δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία 15 χρόνια όπως οι ίδιοι οι Δημότες αναγνωρίζουν.
δ/Τελευταίως επισκέφθηκα μαζί με τα άλλα και το γήπεδο του Αγγερικού και έμεινα κατάπληκτος από την εγκατάλειψη, την ερήμωση και την καταστροφή.
Πρωτόγονα και άχρηστα αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, κερκίδες σάπιες ασυντήρητες από την εγκατάσταση τους, καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος ατάκτως τοποθετημένα επάνω σε τοιχία, περίφραξη κατά
διαστήματα, ετοιμόρροπα τέρματα χωρίς δίκτυα κ.λ.π.
Θλίβομαι πραγματικά όταν σκέφτομαι ότι ο Αντιδήμαρχος της περιοχής με παραπλανούσε προσωπικά όταν μου έλεγε από εβδομάδα σε εβδομάδα ότι θα παραδώσει την μελέτη του γηπέδου παρουσία μάλιστα του Τοπικού Προέδρου και αφού πέρασε και ο μήνας που είχα πάρει παράταση από το Υπουργείο να μου πει ότι λόγω έλλειψης Μηχανολόγου δεν έκανε την μελέτη.
ε/Όσο για το ότι δεν επέτρεψα την 12 η νυχτερινή δια την νύχτα εκείνη διότι την άλλη μέρα θα αναχωρούσαν τα παιδιά, να αδειάσουν τους ξενώνες του Δήμου και να μεταφέρουν τα στρώματα στο κλειστό τότε, σκονισμένο και
εγκαταλελειμμένο Γυμναστήριο της Παναγούλας ώστε να καταστραφούν και να χρειάζονται περίπου 10.000,00 € δια αντικατάσταση των, ενώ πρότεινα ή
να κοιμηθούν τα παιδιά των μεταναστών στους ξενώνες ή να
χρησιμοποιήσουν τα στρώματα του Γυμναστηρίου για μερικές ώρες που θα έμεναν διότι το πρωί θα έφευγαν αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και νομίζω ότι θα ήτο χρήσιμο ο κ.Αντιδήμαρχος αντί να πουλά ανέξοδη κοινωφελή
προστασία να αναφέρει τι έχει προσφέρει στους νέους από δικά του χρήματα τα οποία έχει αποκτήσει από τις ευκαιρίες που του προσέφερε αυτός ο Τόπος ώστε να αποδείξει εμπράκτως την ευαισθησία του.
Αυτό αφορά και όσους άλλους θέλουν να παραστήσουν ανεξόδως «τον Ηρακλή» της κοινωνικής ευαισθησίας χωρίς αυτοκριτική δια την δική τους συμμετοχή στην απαξίωση του Νησιού.
3/Δυστυχώς στις παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής δια την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Δημοτικές Ενότητες που άρχισαν όπως η κατασκευή 8 παιδικών χαρών η ανακατασκευή και επισκευή των 6 παιδικών σταθμών με ίδρυση και βρεφονηπιακών, η επισκευή της μαθητικής εστίας, η
αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης , οι προσεχείς άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα LEADER και Φιλόδημος έργα αλλά και από ίδιες του Δήμου πιστώσεις η Δ.Ε. Αρκαδίων υστερεί έναντι όλων των άλλων.
Η κ.Καψαμπέλη στην Δ.Ε. Ελατίων με τις ενέργειες της περιέλαβε στο πρόγραμμα LEADER την αξιοποίηση μιας μικρής «Βαρδιόλας» χωρίς ιδιαίτερη αξία σε σύγκριση με την «Βαρδιόλα» των Αρκαδίων δια την οποία ο Πολιτικός Μηχανικός και Αντιδήμαρχος κ.Μαρινάκης δεν ενδιαφέρθηκε να
κάνει μια μικρή μελέτη ολοκλήρωσης και αναβάθμισης μιας περιοχής ιδιαιτέρου κάλους και τουριστικού ενδιαφέροντος. Ότι του ζητούσαν οι Τοπικοί Πρόεδροι τους απαντούσε στον «Δήμαρχο». Έχει μάλλον ιδιαίτερες επιδόσεις
στις ταχτικές πολιτικής φθοράς του αντιπάλου του που όπως φαίνεται με έχει κατατάξει από τα φακελώματα που κάνει. Όπως έχει και ιδιαίτερες επιδόσεις στις βρισιές και πεζοδρομιακού τύπου εκφράσεις που χρησιμοποίησε πλειστάκις σε μερικούς άλλους αντιδημάρχους ή συμβούλους μου που είχαν
αντίθετες μ΄ αυτόν απόψεις. Δια την περιοχή του δεν έκανε
τί-πο-τα.
Κε Μαρινάκη αναγνωρίζω το δημοκρατικό σας δικαίωμα να με κρίνετε όπως εσείς γουστάρετε, ακόμα και με τους χαρακτηρισμούς που δημοσιεύσατε.
Δεν μπορώ να σας αποκρύψω όμως ότι όταν διάβασα τη συνέντευξής σας και
έφτασα στο τέλος με την επίκληση της ειλικρίνειάς σας με θαυμαστικά, προφανώς για να εξασφαλίσετε την εύνοια των εκδοτών ήρθε στο μυαλό μου ο Αναγνωστάκης που κάπου σε ένα χρονογράφημα το οποίο για να μην σας αδικήσω παραφρασμένο το καταχωρώ έγραψε:
«Αχ καϋμένε Λαυρέντη μου μόνο εγώ ξέρω τι (και ποιός) είσαι».
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
Νικήτας Αρετάκης


Πηγή