Τι εντόπισαν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ στη Δυτική Ελλάδα, στο κυνήγι της φοροδιαφυγής

Δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι «ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με τις έρευνες που έκαναν μέσα από τη χρήση των εργαλείων ανάλυσης της ΑΑΔΕ, κατέγραψαν αρκετές περιπτώσεις φορολογουμένων που προχώρησαν σε προσαύξηση της περιουσίας και των επιχειρήσεων τους χωρίς να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις ή μη υποβάλλοντας φορολογικές δηλώσεις ή ακόμα δηλώνοντας και ανακριβή στοιχεία.

Ανάμεσα στη λίστα της φοροδιαφυγής της ΑΑΔΕ ξεχωρίζει, σε ότι αφορά την περιοχή μας, ένα ινστιτούτο αισθητικής στην ευρύτερη Δυτική Ελλάδα που υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 700.000€.

Ακόμα ένα ινστιτούτο αισθητικής στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου που υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 1.600.000€.

Παράλληλα, η ίδια επιχείρηση εξέδωσε 14.322 Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών συνολικής αξίας 2.700.000€ χωρίς Φ.Π.Α. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούσαν αισθητικές παρεμβάσεις, υποκείμενες σε Φ.Π.Α. ο οποίος ανέρχεται σε 650.000€.

Εξάλλου, συσκευαστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας κατά τις χρήσεις 2014 και 2015 υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα έσοδα ύψους 362.000€. Παράλληλα υπέβαλε ανακριβείς περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. μη αποδίδοντας φόρο ύψους 44.000 ευρώ.

Επίσης, ελαιοτριβείο στον νομό Ηλείας δεν εξέδωσε κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 φορολογικά στοιχεία εσόδων συνολικής αξίας 121.000€. Συνολικά, εξακριβώθηκαν 25 περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τα ποσά που αποκρύφτηκαν να φτάνουν τα 15 εκατ. ευρώ.


Πηγή