Τo νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Βαφέων – Φανοποιών Αυτοκινήτων Ν. Αχαΐας

Στις 29/07/2020 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Βαφέων – Φανοποιών Αυτοκινήτων Ν. Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση των νεοεκλεγέντων συμβούλων προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Τo νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Βαφέων - Φανοποιών Αυτοκινήτων Ν. Αχαΐας


Πηγή