ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Από τον Δήμο Πατρέων, προκηρύσσεται συνοπτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των 32.488 ευρώ και φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Πατρέων και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ζωοτροφών ξηράς μορφής για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων που διαβιούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και την παροχή τροφής σε σημεία πέριξ των οποίων περιφέρονται αυτά.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, είναι στις 12 Οκτωβρίου 2020.

Περίληψη της Διακήρυξης, βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.e-patras.gr/web/guest/article?id=1292629

Περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την διαγωνιστική διαδικασία παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πατρέων, (Μαιζώνος αρ.147- 1ος όροφος Ιωάννα Κατσάρη – τηλ: 2613 610338, FAX: 2613 610258) και τη Δ/νση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης (Μαιζώνος 147- 1ος όροφος Αντωνία Φουρτούνη, τηλ: 2613 610396), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

  • Δημοσιεύτηκε:

    1 Οκτωβρίου 2020

  • Κατηγορίες:

    Κοινωνία