Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προχωρεί στην προμήθεια νέων κάδων απορριμμάτων

Σε προμήθεια 96 κάδων απορριμμάτων προχωρεί ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με δαπάνη που θα πλησιάσει τις 20.000 ευρώ. Η σχετική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί αφού ήδη εγκρίθηκε από τον Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Πρόκειται για κάδους ικανούς να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο ενώ θα έχουν χωρητικότητα 1.110 λίτρων έκαστος.

Στη διακήρυξη για το διαγωνισμό περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των κάδων και τα πρότυπα που πρέπει να τηρούν όπως για παράδειγμα η καταλληλότητά τους για τους ανυψωτικούς μηχανισμούς των σύγχρονων απορριμματοφόρων αλλά και η δυνατότητα να πλένονται αυτόματα από οχήματα-πλυντήρια κάδων.

Με την προμήθεια αυτών των κάδων θα γίνει δυνατή όχι μόνο η αντικατάσταση όσων έχουν ήδη καταστραφεί αλλά ταυτόχρονα θα δοθεί στο Δήμο η δυνατότητα να διαθέσει ένα πληρέστερο δίκτυο κάδων αποκομιδής προς όφελος της καθαριότητας στο Δήμο αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.


Πηγή