Αιγιάλεια: Ισχυρή συνεργασία δημοτικών παρατάξεων για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αιγίου

Εκ μέρους των παρατάξεων «Αιγιάλεια Τώρα» του δημάρχου κ. Δ. Καλογεροπουλου, «Αιγιάλεια Αύριο» του κ. Χρ.Γούτου, «Ποιοτική Αιγιάλεια» της κας Βασιλικής Ψυχράμη, «Μπροστά για την Αιγιάλεια» του κ. Παπακωνσταντινόπουλου και «Αιγιαλέων Πόλις» του κ. Γρ.Τριανταφυλλόπουλου, συνυπογράφεται η εξής ανακοίνωση:

«Συζήτηση για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τον Δήμο Αιγιαλείας, ώστε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου), πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης μεταξύ του δημάρχου Αιγιαλείας και των επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καταρχάς επισημάνθηκε ότι ήταν σωστή εκ μέρους του Δήμου η άμεση έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εστάλη σε όλους τους αρμόδιους φορείς και το οποίο επέδωσε ο Δήμαρχος στον διοικητή του Νοσοκομείου Αιγίου. Επίσης τονίστηκε ως θετικό γεγονός η αντίδραση με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του Νοσοκομείου την περασμένη εβδομάδα, που υπήρξε επιτυχημένη και αποτελεσματική. Στη συγκέντρωση αυτή, ως γνωστόν, εκφράστηκε η διαμαρτυρία για την υποστελέχωση του νοσοκομείου με την μετακίνηση γιατρών σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες του νομού και τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Μετά από γόνιμο διάλογο διαπιστώθηκε το δεδομένο ενδιαφέρον όλων, ώστε το τοπικό Νοσοκομείο να αποκτήσει το απαιτούμενο ιατρονοσηλευτικό -και όχι μόνο- προσωπικό αλλά και να καλυφθούν όσες ελλείψεις υφίστανται σε υποδομές, ώστε να εξυπηρετούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο οι δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Στόχος θα πρέπει να είναι η μη υποβάθμιση και κατ’ επέκτασιν η αναβάθμιση της νοσηλευτικής δομής μέσω της στελέχωσης με μόνιμο προσωπικό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και οι επικεφαλής των παρατάξεων «Αιγιάλεια Αύριο» κ. Χρήστος Γούτος, «Ποιοτική Αιγιάλεια» κα Βασιλική Ψυχράμη, «Αιγιαλέων Πόλις» κ. Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, «Λαϊκή Συσπείρωση Αιγιαλείας» κα Αγγελική Κουρή και εκ μέρους της παράταξης «ΜΠΡΟΣΤΑ για την Αιγιάλεια» η δημοτική σύμβουλος κα Μαρία Ιατροπούλου.

Το θέμα θα συζητηθεί εκτενώς στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, όπου θα παρουσιαστούν χρήσιμα στοιχεία που θα αντληθούν σε συνεργασία με τη διοίκηση του Νοσοκομείου και τους εκπροσώπους του ιατρικού προσωπικού, ώστε να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων και σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, στο πλαίσιο πάντα των αρμοδιοτήτων του.»


Πηγή