Απόφαση Ένταξης του Δήμου Λευκάδας στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 για την αποκατάσταση των παιδικώ […]

Ο Δήμος Λευκάδας είχε υποβάλει πρόταση στην πρόσκληση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 Περιοχής Κέρκυρας, Λευκάδας, Παξών της ANION A.A.E-OTA με την 275/29-7-2019 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

Κατόπιν την συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης (ΕΠΔ) του προγράμματος την 15/10/2020, εγκρίθηκε η υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση Παιδικών Χαρών Δήμου Λευκάδας» συνολικού προϋπολογισμού 220.500 €, με την οποία θα ανακατασκευαστούν συνολικά έξι (6) παιδικές χαρές του Δήμου μας, και συγκεκριμένα στις περιοχές:

  • Εξάνθεια
  • Πινακοχώρι
  • Σύβοτα
  • Φτερνό
  • Λευκάδα (οδός Λοχαγού Ζαμπέλη)
  • Λευκάδα (Πεφανερωμένης και Φιλοσόφων)

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), και η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι έως τρία χρόνια από την ένταξή τους.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Πηγή